Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking av koronavaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåking av koronavaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger

Overvåking av vaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger

Det er svært viktig at alle vaksinasjoner registreres i SYSVAK, enten via EPJ-system eller SYSVAK-nett. Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon skal meldes fortløpende av helsepersonell til melde.no

Det er svært viktig at alle vaksinasjoner registreres i SYSVAK, enten via EPJ-system eller SYSVAK-nett. Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon skal meldes fortløpende av helsepersonell til melde.no


Innhold på denne siden

Overvåkning og melding av vaksinasjon

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK (jfr. SYSVAK-registerforskriften § 2-1 (1)).

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte, og over vaksinasjonsdekningen i landet. Tidsriktig melding til SYSVAK er viktig for å overvåke vaksinasjonsdekning lokalt og nasjonalt.

Vaksinasjon mot covid-19 meldes elektronisk til SYSVAK umiddelbart etter at vaksinasjon er gjennomført, med unntak av melding for personer med hemmelig adresse (kode 6 og 7) som skal meldes på papir (se SYSVAKs nettsider for melderutine). 

Ved kobling til andre registre kan SYSVAK også bidra inn i overvåking av vaksinenes effekt og sikkerhet.

Elektronisk registrering i SYSVAK via EPJ-systemer eller SYSVAK-nett er en forutsetning for å kunne bruke SYSVAK etter disse formålene.

Overvåkning og melding av mistenkte bivirkninger 

Ved oppstart av koronavaksinasjonen vil vi ha begrenset kunnskap om bivirkninger av vaksinene. Vi vil vite lite om sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos 1 av 1 000 til 1 av 10 000 vaksinerte), og nesten ingenting om svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 000 vaksinerte). Det er derfor svært viktig at mistenkte bivirkninger meldes fortløpende.

Alvorlige bivirkninger er definert som bivirkninger som er livstruende, ender med død, fører til eller forlenger en sykehusinnleggelse, som medfører vedvarende eller betydelig nedsatt funksjonsevne eller arbeidsuførhet, eller er en medfødt anomali/fødselsdefekt (jfr. legemiddelforskriftens §10-1 (b) (2)).

Helsepersonell har meldeplikt for dødelige eller livstruende bivirkninger (deriblant anafylaktiske reaksjoner), bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, eller som er uventede eller nye (jfr. bivirkningsregisterforskriftens §3-1 (3) og SYSVAK-registerforskriften §2-1 (1)).

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon overvåkes av Legemiddelverket i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet fungerer som nasjonalt senter for vaksinebivirkninger og saksbehandler bivirkningsmeldinger på vegne av Legemiddelverket.

Alle bivirkninger av vaksiner og andre legemidler samles i det nasjonale Bivirkningsregisteret.

Ved mistanke om bivirkninger etter vaksinasjon skal melding sendes via nettskjema på melde.no. Papirskjema kan benyttes dersom det ikke er mulig å melde elektronisk.

Referanser

  1. SYSVAK-registerforskriften. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister av 20. juni 2003 nr. 739. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-739?q=SYSVAK
  2. Legemiddelforskriften. Forskrift av 18. desember 2009 om legemidler. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839
  3. Forskrift om system for rapportering av bivirkninger av legemidler (bivirkningsregisterforskriften). Forskrift av 15. februar 2019 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-02-15-115?q=bivirkningsregister

Historikk

4.3.2021: Lagt til lenke til rutiner for registrering av vaksinasjon av personer med hemmelig adresse.

28.12.2020: La til "deriblant anafylaktiske reaksjoner" i avsnitt om meldeplikt, og "Alle bivirkninger av vaksiner og andre legemidler samles i det nasjonale Bivirkningsregisteret."