Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.


Innhold på denne siden

Utstyr til vaksinering og håndtering av vaksiner

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Informasjon om utstyr, bruk og brukerveiledning for kjølebokser ligger i Koronaveilederen Kap. 3  hos Helsedirektoratet. Ved andre spørsmål vedrørende utstyr, ta kontakt med Helsedirektoratet på: 

Helseforetakene vil få tilsendt vaksineutstyr til den første runde vaksinering av prioriterte ansatte. De forventes ellers å ha tilgjengelig utstyr til lagring og intern transport av vaksinen i foretaket.

Mottak, godkjenning og lager av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for varemottak, lagring og distribusjon av koronavaksine, BioNTech og Pfizer- vaksinen, vil på grunn av ekstraordinære frakt- og lagringstemperatur (- 75 °C) før utsending til sluttbruker (kommuner og helseforetak) bli distribuert direkte til flere ulike mottakssteder for videredistribusjon derfra. Det er usikkert hvor store/hyppige leveranser vi vil få. Størrelsen på leveransene vil påvirke prioritering og utsendelse.

Fordeling og prioritering av vaksinene

Kommuner og helseforetak skal ikke aktivt bestille vaksiner. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser ut fra gitte kriterier. Levering blir fortrinnsvis til én mottaker pr kommune/ helseforetak.

Natriumklorid 9 mg/ml til fortynning av Comirnaty ble sendt ut til alle kommuner før oppstart av vaksinasjonsprogrammet. Ved behov kan mer natriumklorid bestilles fra Folkehelseinstituttet pr. e-post .

Kommuner og helseforetak skal melde inn leveringsadresser og kontaktpersoner på forhånd (informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet). 

Utfra gitte prioriteringskriterier og leveringsplan for de ulike koronavaksinene til Norge lager Folkehelseinstituttet en plan for leveranser til kommuner og helseforetak. 

Fordeling av koronavaksiner pr. kommune (planlagt for utsendelse) oppdateres fortløpende i tabellen under.

Oversikten under viser fordelingen av koronavaksinen pr. kommune (antall hetteglass)Vi regner 6 doser pr. hetteglass for Comirnaty, 10 doser pr. hetteglass for Covid-19 vaccine Moderna og 10 doser pr. hetteglass for Covid-19 vaccine AstraZeneca, ref. vaksinenes preparatomtale. 

Oppdatert 12.5.2021 med fordelingen av Covid19-vaccine Moderna og Comirnaty i uke 21.

Fra og med uke 20 publiserer vi antall hetteglass som ifølge teoretisk beregning skal benyttes til henholdsvis dose 1 og dose 2. For uke 20-22 publiseres også antall hetteglass Comirnaty som skal benyttes som dose 2 etter AstraZeneca, i henhold til innmeldte tall fra kommunene.

Oversikten over dose 1 og dose 2 er kun teoretisk, men vi har fått tilbakemelding om at det kan være nyttig for kommunene å vite hva som er deres teoretiske vaksinebehov. Vi er klar over at mange faktorer vil gi avvik mellom teoretisk og faktisk dosebehov hver enkelt uke, herunder at enkelte pasienter skal ha et kortere doseintervall. Folkehelseinstituttet ønsker ikke tilbakemelding fra kommunene om små og store avvik mellom teoretisk og faktisk behov, da vi ikke har mulighet til å gjøre rutinemessige individuelle tilpasninger til eventuelle avvik. 

I uke 21 sendes det kun ut Comirnaty til å dekke behovet for dose 2. Antall doser tar utgangspunkt i antall Comirnaty dose 1 som ble sendt ut i uke 15, pluss innrapportert behov for de som fikk dose 1 med vaksinen fra AstraZeneca i uke 9. Erfaringsmessig vil dette for mange kommuner være noe knapt, av ulike grunner. For å redusere problemet vil tildelte doser til dose 2 i  uke 21 overstige det teoretiske antallet noe. Evt. overskudd kan benyttes til å sette dose 1. Vi gjør imidlertid oppmerksomme på at evt. dose 1 som settes i uke 21 ikke vil bli fulgt opp med utsending av dose 2 senere. Vi regner med at alle kommuner nå skal ha nok vaksine til dose 2. Vi har dessverre ikke kapasitet til å følge opp mangler som måtte oppstå.

Utsending av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet vil sikre hensiktsmessig og rask levering til mottaker.  

Ruteplaner for transport til kommuner/ helseforetak utarbeides i samarbeid med transportør. Ruteplanene brukes for å gi hver kommune/ helseforetak beskjed om leveringsdato og klokkeslett. Majoriteten av leveransene vil bli levert fra lageret til mottaker i løpet 0-8 timer, (Østlandet) og i løpet av 24 timer for resten av Norge. En liten andel av leveransene vil måtte skje i tidsperspektivet 24-36 timer.

Det legges hovedsakelig opp til transport med kjølebil/ kjølekube til Sør-Norge. Temperaturen overvåkes kontinuerlig under transporten. Kjøleemballasje benyttes der det er mest hensiktsmessig, blant annet til Nord-Norge.   

Folkehelseinstituttet vil kunne spore leveransestatus på forsendelser som går ut via deres transportører. Folkehelseinstituttet holdes orientert om eventuelle forsinkelser og problemer med levering til mottaker. Dialog med mottaker om eventuelle forsinkelser vil gjøres av Folkehelseinstituttet eller transportør. Mottak/ levering vil være synlig for Folkehelseinstituttet i sanntid.

Ordinering av koronavaksiner

I henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (1) kan leger og helsesykepleiere rekvirere og dermed ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Fra og med 1. januar 2021 har også sykepleiere en midlertidig rett til slik rekvirering fram til 1. januar 2022 i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2) og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (3). Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Rekvireringsretten er begrenset til vaksinering i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet. Dette betyr at bare vaksinering som skjer etter avtale med kommune eller helseforetak omfattes og at denne skal være i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Rekvirering og ordinering av vaksine er en oppgave som ikke kan delegeres i henhold til helsepersonellovens § 5 om bruk av medhjelper (4). Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd (4), som presiserer at beslutninger om behandling ikke kan delegeres til annen person uten medisinsk kompetanse.

Dersom en lege, helsesykepleier eller sykepleier har ordinert vaksine til en pasient kan de imidlertid benytte seg av medhjelper for å få administrert vaksinen.

Kommuner og helseforetak må ta hensyn til begrensninger i hvem som har rett til å ordinere vaksine til enkeltperson i sin planlegging av vaksinasjon.

Dersom det kommer ytterligere endringer i regelverket om ordinering av koronavaksiner, vil informasjon om dette bli formidlet til kommuner og helseforetak.

Referanser

  1. Forskrift om rekvirering og utlevereing av legemidler fra apotek av 27. april 1998 nr. 455. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455
  2. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 5. oktober 2009 nr. 2331 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229
  3. Forskrift om legemiddelhåndtering. Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
  4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64

Historikk

12.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 21

6.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 20

29.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 19

22.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 18  

16.4.2021: Oppdatert fordelingen av Comirnaty uke 17 (økt antall doser til Norge).  

14.4.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 17.  

9.4.2021: Oppdatert antall hetteglass Covid-19 vaccine Moderna uke 15. Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 16.  

30.3.2021:Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 15. 

24.3.2021: Bestilling av natriumklorid endret fra nettbutikk til e-post.

23.3.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 14. 

18.3.2021:Lagt inn fordeling av Covid-19 vaccine Moderna uke 12 (NB: Skal gis som 2. dose i uke 13) og fordeling av Comirnaty + Covid-19 vaccine Moderna uke 13.

15.3.2021: Fjernet fordeling av AstraZeneca-vaksine uke 11 da det ikke blir utsending av denne vaksinen i uke 11. Lagt til fordeling av Comirnaty uke 12.

10.3.2021: Oppdatert AstraZeneca-vaksine uke 11 for følgende kommuner: Oslo, Alver, Kongsberg, Surnadal, Averøy. 

10.3.2021: Lagt inn AstraZeneca-vaksine og Modernavaksine uke 11.

8.3.2021: Lagt inn hvilke kommuner som får AstraZeneca-vaksine i uke 11 og ikke. Fordelingen til de aktuelle kommunene publiseres så fort vi vet sikkert hvor mange vaksinedoser vi mottar.

4.3.2021: Lagt inn tall for uke 11 (Comirnaty). 

3.3.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får færre doser for utsending i uke 10

26.2.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får flere doser for utsending i uke 10

24.2.2021: Oversikten er oppdatert 24.2.2021 med tall for uke 10 (Comirnaty, Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca)

23.2.2021: Lagt inn fordelng av Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9

22.2.2021: Fjernet Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9 da vi får færre doser levert til Norge. Ny fordeling vil komme

19.2.2021:Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (AstraZeneca-vaksine).

18.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (Comirnaty).

17.12.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 8 (AstraZeneca-vaksine).

11.2.2021: Lagt til at det vil komme nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan de første dosene med AstraZenecavaksine skal benyttes i kommunene. 

10.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 7 (AstraZeneca-vaksine) og uke 8 (Comirnaty). Lagt til forklarende tekst om tallene.

3.2.2021: Oppdatert exceark med antall doser som skal distribueres uke 7 (Comirnaty)

29.1.2021: Oppdatert Excelark med tall for uke 6, samt informasjon om at enkelte kommuner vil motta Modernavaksinen.

29.1.2021: Oppdatert Excelark med justerte tall for uke 5. Det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Dette henger sammen med en økt sikkerhet i leveransene fra Pfizer, og dermed et mulighet for å vaksinere flere. Hver kommune vil derfor motta omtrent dobbelt så mange hetteglass i uke 5 enn det som ble kommunisert 21.1.2021.

21.01.2021: Oppdatert Excel ark 21.1.2021 med justerte tall for uke 5. Ingen kommuner får mindre enn det som lå i oversikten som ble publisert 19.1.2021

19.01.2021: Oppdatert Excel ark med antall doser

13.01.2021: Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 

12.01.2021: Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden. 

8.1.2021: Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.

7.1.2021: Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.

5.1.2021: Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.

4.1.2021: Oppdatert liste over utstyr - navnet til Pfizer-vaksinen og at det er endret fra skal til kan på benyttelse av opptrekkskanyle

23.12.2020: Oppdatert en lenk om prioriteringer til kapittel om Koronavaksinasjonsprogrammet.