Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bestilling og distribusjon av koronavaksiner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bestilling og distribusjon av koronavaksiner

Bestilling og distribusjon av koronavaksiner

Fra og med våren 2023 bestilles koronavaksiner i FHIs nettbutikk og distribueres på samme måte som øvrige vaksiner

Fra og med våren 2023 bestilles koronavaksiner i FHIs nettbutikk og distribueres på samme måte som øvrige vaksiner


Innhold på denne siden

Bestilling og distribusjon av koronavaksiner

Les om bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera i vaksinasjonsveileder for helsepersonell

Natriumklorid 9 mg/ml til fortynning av Comirnaty konsentrat til injeksjonsvæske ble sendt ut til alle kommuner før oppstart av vaksinasjonsprogrammet. Ved behov kan mer natriumklorid (til fortynning av Comirnaty til barn) bestilles i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner.

I henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm (1) kan leger og helsesykepleiere rekvirere og dermed ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Fra og med 1. januar 2021 har også sykepleiere en midlertidig rett til slik rekvirering jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2) og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (3). Fra og med 22. mars 2021 har også provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter midlertidig rett til slik rekvirering jfr. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler mm § 7-2 (1). Rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter gjelder inntil videre fram til 1. juli 2023, og omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. 

Rekvireringsretten er begrenset til vaksinering i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet. Dette betyr at bare vaksinering som skjer etter avtale med kommune eller helseforetak omfattes og at denne skal være i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Rekvirering og ordinering av vaksine er en oppgave som ikke kan delegeres i henhold til helsepersonellovens § 5 om bruk av medhjelper (4). Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd (4), som presiserer at beslutninger om behandling ikke kan delegeres til annen person uten medisinsk kompetanse.

Dersom lege, helsesykepleier, sykepleier eller farmasøyt har ordinert vaksine til en pasient kan de imidlertid benytte seg av medhjelper for å få administrert vaksinen.  

Kommuner og helseforetak må ta hensyn til begrensninger i hvem som har rett til å ordinere vaksine til enkeltperson i sin planlegging av vaksinasjon.

Dersom det kommer ytterligere endringer i regelverket om ordinering av koronavaksiner, vil informasjon om dette bli formidlet til kommuner og helseforetak.

Holdbarhet 

Følgende koronavaksiner har fått utvidet holdbarhet til 18 måneder i ultrafryser (-90 °C til -60 °C):

  • Comirnaty 3 µg/dose konsentrat til injeksjonsvæske (rødbrunt lokk)
  • Comirnaty 10 µg/dose konsentrat til injeksjonsvæske (oransje lokk)
  • Comirnaty Original/Omikron BA.4-5 (5/5 µg/dose) konsentrat til injeksjonsvæske (oransje lokk) 
  • Comirnaty Original/Omikron BA.4-5 (15/15 µg/dose) injeksjonsvæske, dispersjon (grått lokk).

Comirnaty 30 µg/dose konsentrat til injeksjonsvæske (lilla lokk) har tidligere fått utvidet holdbarhet til 15 måneder i ultrafryser (-90 °C til -60 °C).

Utvidelsene ble gjort med tilbakevirkende kraft. Som tidligere er det holdbarhet angitt på esken (holdbarhet ved 2 - 8 °C) som vaksinatør skal forholde seg til, og ikke holdbarhet angitt på hetteglasset (holdbarhet ved -90 °C til -60 °C). Hetteglass blir ikke merket om med ny holdbarhetsdato i ultrafryser. Holdbarhet angitt på esken (holdbarhet ved 2 - 8 °C) kan derfor være lenger enn holdbarhet angitt på hetteglassene. Det følger et brev med hver enkelt forsendelse som forklarer dette. 

 

Referanser

  1. Forskrift om rekvirering og utlevereing av legemidler mm av 2. juni 2022 nr. 977. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-02-977
  2. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 2. oktober 2009 nr. 1229 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229
  3. Forskrift om legemiddelhåndtering. Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
  4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonell%20loven

Historikk

23.09.2022: helsedirektoratet har sluttet med lager av vaksineutstyr. Lagt in Omicron BA4-5 f.o.m. uke 40-2022. Tatt ut oversikten over planlagt utsending pr. uke. Kommunene får det de har meldt som behov.

06.09.2022: Lagt inn uke 37-2022. Lagt inn tekst om Comirnaty til grunnvaksinering og oppfriskningsvaksinering.

29.08.2022: lagt inn uke 26-2022

18.08.2022: Lagt inn uke 35 2022

11.08.2022: Lagt inn uke 33-2022

10.08.2022: Holdbarhet for Comirnaty 30 µg/dose konsentrat til injeksjonsvæske endret til 15 md

08.07.2022: Lagt inn uke 29 2022

17.06.2022: lagt inn uke 26-2022

10.06.2022: lagt inn uke 25-2022

03.06.2022: lagt inn uke 24-2022

27.05.2022: lagt inn uke 23-2022

20.05.2022: lagt inn uke 22-2022

12.05.2022: lagt inn uke 21

05.05.2022: lagt inn uke 20-2022

03.05.2022: Lagt inn informasjon om utvidet holdbarhet for Comirnaty i ultrafryser

28.04.2022: Lagt inn uke 19-2022

22.04.2022: lagt inn uke 18-2022

08.04.2022: Lagt inn uke 17-2022

25.03.2022: lagt inn uke 14

18.03.2022: lagt inn uk 13-2022

10.03.2022: Lagt inn uke 12-2022

04.03.2022: Lagt inn uke 11-2022

25.02.2022: Lagt inn uke 10

17.02.2022: Lagt inn uke 9. Endret tekst om bestilling til uke 10 med Nuvaxovid

03.02.2022: Lagt inn uke 7-2022

27.01.2022: Lagt ut uke 6 (bestilte doser)

21.01.2022: Oppdatert uke 4 og uke 5 2022 etter tilbakemelding fra kommunene

20.01.2022: levering uke 6-2022 og videre framover: kommuner må melde behov for koronavaksiner ukentlig på nettskjema

17.01.2022: Fordelingen for uke 5 er lagt inn. Fordelingen for uke 4 er justert på bakgrunn av innmeldte endringer (voksendoser), samt at det sendes ut færre barnedoser.

14.01.2022: Oppdatert uke 4-2022 med Comirnaty til barn 5-11 år.

11.01.2022: Lagt inn fordelingen i uke 4-2022

05.01.2022: Lagt ut ny fordeling for uke 3 pga. feil i den forrige (4.1.2022)

04.01.2022: Lagt inn fordeling av koronavaksiner uke 3-2022

22.12.2021: lagt inn uke 2-2022

20.12.2021: lagt til farmasøyters midlertidige rett til rekvirering

14.12.2021: Lagt inn uke 1-2022.

14.12.2021: sykepleieres midlertidige rett til rekvirering av koronavaksiner er utvidet og gjelder til 1. januar 2023

14.12.2021: Ny fordeling for uke 51 er lagt ut

10.12.2021: Gjennomgang av teksten, oppdatert etter dagens situasjon

09.12.2021: Lagt inn uke 51

26.11.2021: Lagt til fordeling uke 49

19.11.2021: Lagt inn uke 48

12.11.2021: lagt inn uke 47

05.11.2021: Lagt til uke 46

29.10.2021: lagt ut uke 45

22.10.2021: lagt inn uke 44

14.10.2021: Oppdatert med uke 43.

08.10.2021: Lagt inn uke 42

05.10.2021: Lagt inn bruk av nettskjema for bestilling fra og med uke 44. Lagt inn leveringsdag fra og med uke 44.

30.09.2021: Lagt inn uke 41

27.09.2021: Oppdatert uke 39 med de siste innmeldte endringer

26.09.2021: Uke 40: Rettet fra doser til hetteglass.

24.09.2021: Lagt inn uke 40 i oversikten. Lagt inn informasjon om leveringsdag i oktober.

17.09.2021: Lagt inn uke 39 i oversikten

09.09.2021: Lagt inn Comirnaty og Spikevax uke 38

03.09.2021: Lagt inn uke 37

27.08.2021: Lagt til uke 36 i oversikten

20.08.2021: Lagt inn Spikavax og Comirnaty uke 35. Lagt inn tekst om bestillingsordning fra og med uke 36.

13.08.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax uke 34

06.08.2021: Oppdatert Comirnaty uke 33 pga. økt leveranse

06.08.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty og Spikevax uke 33

05.08.2021: oppdatert uke 32 (Spikevax) pga. redusert levering til Norge

08.07.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 29 og oppdatert sommerfordeling uke 30-33.

24.06.2021: Endret produktnavn fra COVID-19 Vaccine Moderna til Spikevax etter informasjon fra SLV

09.06.2021: Oppdatert med informasjon om Janssen-vaksinen

21.05.2021: Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned.

31.3.2023: Tilpasset til dagens praksis hvor koronavaksiner skal bestilles i nettbutikk og distribueres sammen med øvrige vaksiner.

9.12.2022: Lagt inn utvidet holdbarhet til 18 md i ultrafryser for aktuelle vaksiner. Fra 2023 legges det opp til at kommuner kan bestille levering av koronavaksiner annenhver uke.

1.7.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 28 og oppdatert sommerfordeling uke 29-33

24.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 vaccine Moderna) uke 27 og sommerfordeling uke 28-33

17.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 26

10.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 25

2.6.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 24

27.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 23, samt tekst om geografisk prioritering. Lagt inn leveringsdager for vaksinene

19.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 22

12.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 21

6.5.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 20

29.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 19

22.4.2021: Lagt inn fordelingen av Comirnaty uke 18  

16.4.2021: Oppdatert fordelingen av Comirnaty uke 17 (økt antall doser til Norge).  

14.4.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 17.  

9.4.2021: Oppdatert antall hetteglass Covid-19 vaccine Moderna uke 15. Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 16.  

30.3.2021:Lagt inn fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna uke 15. 

24.3.2021: Bestilling av natriumklorid endret fra nettbutikk til e-post.

23.3.2021: Lagt inn fordeling av Comirnaty uke 14. 

18.3.2021:Lagt inn fordeling av Covid-19 vaccine Moderna uke 12 (NB: Skal gis som 2. dose i uke 13) og fordeling av Comirnaty + Covid-19 vaccine Moderna uke 13.

15.3.2021: Fjernet fordeling av AstraZeneca-vaksine uke 11 da det ikke blir utsending av denne vaksinen i uke 11. Lagt til fordeling av Comirnaty uke 12.

10.3.2021: Oppdatert AstraZeneca-vaksine uke 11 for følgende kommuner: Oslo, Alver, Kongsberg, Surnadal, Averøy. 

10.3.2021: Lagt inn AstraZeneca-vaksine og Modernavaksine uke 11.

8.3.2021: Lagt inn hvilke kommuner som får AstraZeneca-vaksine i uke 11 og ikke. Fordelingen til de aktuelle kommunene publiseres så fort vi vet sikkert hvor mange vaksinedoser vi mottar.

4.3.2021: Lagt inn tall for uke 11 (Comirnaty). 

3.3.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får færre doser for utsending i uke 10

26.2.2021: Lagt inn oppdaterte tall for uke 10 (Covid-19 vaccine AstraZeneca) pga. Norge får flere doser for utsending i uke 10

24.2.2021: Oversikten er oppdatert 24.2.2021 med tall for uke 10 (Comirnaty, Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca)

23.2.2021: Lagt inn fordelng av Covid-19 Vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9

22.2.2021: Fjernet Covid-19 vaccine AstraZeneca uke 9 da vi får færre doser levert til Norge. Ny fordeling vil komme

19.2.2021:Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (AstraZeneca-vaksine).

18.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 9 (Comirnaty).

17.12.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 8 (AstraZeneca-vaksine).

11.2.2021: Lagt til at det vil komme nærmere informasjon fra Folkehelseinstituttet om hvordan de første dosene med AstraZenecavaksine skal benyttes i kommunene. 

10.2.2021: Oppdatert excelark med antall doser som skal distribueres uke 7 (AstraZeneca-vaksine) og uke 8 (Comirnaty). Lagt til forklarende tekst om tallene.

3.2.2021: Oppdatert exceark med antall doser som skal distribueres uke 7 (Comirnaty)

29.1.2021: Oppdatert Excelark med tall for uke 6, samt informasjon om at enkelte kommuner vil motta Modernavaksinen.

29.1.2021: Oppdatert Excelark med justerte tall for uke 5. Det er besluttet å redusere beredskapslageret av koronavaksinen Comirnaty allerede i uke 5. Dette henger sammen med en økt sikkerhet i leveransene fra Pfizer, og dermed et mulighet for å vaksinere flere. Hver kommune vil derfor motta omtrent dobbelt så mange hetteglass i uke 5 enn det som ble kommunisert 21.1.2021.

21.01.2021: Oppdatert Excel ark 21.1.2021 med justerte tall for uke 5. Ingen kommuner får mindre enn det som lå i oversikten som ble publisert 19.1.2021

19.01.2021: Oppdatert Excel ark med antall doser

13.01.2021: Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 

12.01.2021: Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden. 

8.1.2021: Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.

7.1.2021: Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.

5.1.2021: Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.

4.1.2021: Oppdatert liste over utstyr - navnet til Pfizer-vaksinen og at det er endret fra skal til kan på benyttelse av opptrekkskanyle

23.12.2020: Oppdatert en lenk om prioriteringer til kapittel om Koronavaksinasjonsprogrammet.