Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.

Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for å kjøpe inn vaksiner og Helsedirektoratet for å kjøpe inn nødvendig utstyr til vaksinering og håndtering av koronavaksinene.


Utstyr til vaksinering og håndtering av vaksiner

Helsedirektoratet sørger for distribusjon av utstyr til den enkelte kommune, inkludert vaksinasjonsutstyr og utstyr for transport, oppbevaring og temperaturkontroll av vaksiner for intern distribusjon i kommunen. Informasjon om utstyr, bruk og brukerveiledning for kjølebokser ligger i Koronaveilederen Kap. 3  hos Helsedirektoratet. Ved andre spørsmål vedrørende utstyr, ta kontakt med Helsedirektoratet på: 

Helseforetakene vil få tilsendt vaksineutstyr til den første runde vaksinering av prioriterte ansatte. De forventes ellers å ha tilgjengelig utstyr til lagring og intern transport av vaksinen i foretaket.

Mottak, godkjenning og lager av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet er ansvarlig for varemottak, lagring og distribusjon av koronavaksine, BioNTech og Pfizer- vaksinen, vil på grunn av ekstraordinære frakt- og lagringstemperatur (- 75 °C) før utsending til sluttbruker (kommuner og helseforetak) bli distribuert direkte til flere ulike mottakssteder for videredistribusjon derfra. Det er usikkert hvor store/hyppige leveranser vi vil få. Størrelsen på leveransene vil påvirke prioritering og utsendelse.

Fordeling og prioritering av vaksinene

Kommuner og helseforetak skal ikke aktivt bestille vaksiner. Folkehelseinstituttet fordeler tilgjengelige vaksinedoser ut fra gitte kriterier. Levering blir fortrinnsvis til én mottaker pr kommune/ helseforetak.

Kommuner og helseforetak skal melde inn leveringsadresser og kontaktpersoner på forhånd (informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet). Kommuner og helseforetak bør ha klare planer for raskt å kunne rapportere på antall personer i risikogruppene i de befolkningsgrupper de har ansvar for.

Når prioriteringskriteriene og detaljert leveringsplan for vaksine til Norge foreligger, vil Folkehelseinstituttet lage en plan for leveranser til kommuner og helseforetak. Planen vil ta høyde for vaksinetype, antall doser per person og intervall mellom dosene. Den eksakte leveringsplanen sluttføres når antall doser per levering er kjent. 

Fordeling av doser pr. kommune oppdateres fortløpende i tabellen under:

Oversikten viser fordelingen av koronavaksinen Comirnaty pr. kommune (antall hetteglass). Tallene kan avvike noe fra det kommunene har valgt å motta.

Fra og med uke 4/2021 vil kommunene motta 2. dose til personer som startet vaksinering tre uker tidligere, samt 1. dose til nye personer. Oversikten viser totalt antall hetteglass som kommunen vil motta. Dose 2 til personer som startet vaksinering i romjulen framgår imidlertid ikke av oversikten, og kommer i tillegg som en egen levering.

Comirnaty leveres i pakninger med 195 hetteglass. Det kan bare leveres hele pakninger til sykehusene som mellomlagrer vaksinen, og derfor vil det varierer fra uke til uke hvor mange hetteglass en kommune får. Over tid vil dette jevne seg ut.

Hvor alvorlig smittesituasjonen er når vaksinen kommer til landet, avgjør hvilke prioriteringer som gjøres ved fordeling av vaksine. For nærmere omtale av prioriteringer, se Koronavaksinasjonsprogrammet.

Alle leveringer til kommune/helseforetak registreres som ordre, for å dokumentere hvem som får hvilken batch og hvor mange doser hver enkelt kommune/ helseforetak får i hver leveranse.

Utsending av koronavaksiner

Folkehelseinstituttet vil sikre hensiktsmessig og rask levering til mottaker.  

Ruteplaner for transport til kommuner/ helseforetak utarbeides i samarbeid med transportør. Ruteplanene brukes for å gi hver kommune/ helseforetak beskjed om leveringsdato og klokkeslett. Majoriteten av leveransene vil bli levert fra lageret til mottaker i løpet 0-8 timer, (Østlandet) og i løpet av 24 timer for resten av Norge. En liten andel av leveransene vil måtte skje i tidsperspektivet 24-36 timer.

Det legges hovedsakelig opp til transport med kjølebil/ kjølekube til Sør-Norge. Temperaturen overvåkes kontinuerlig under transporten. Kjøleemballasje benyttes der det er mest hensiktsmessig, blant annet til Nord-Norge.   

Folkehelseinstituttet vil kunne spore leveransestatus på forsendelser som går ut via deres transportører. Folkehelseinstituttet holdes orientert om eventuelle forsinkelser og problemer med levering til mottaker. Dialog med mottaker om eventuelle forsinkelser vil gjøres av Folkehelseinstituttet eller transportør. Mottak/ levering vil være synlig for Folkehelseinstituttet i sanntid.

Ordinering av koronavaksiner

I henhold til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (1) kan leger og helsesykepleiere rekvirere og dermed ordinere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Fra og med 1. januar 2021 har også sykepleiere en midlertidig rett til slik rekvirering fram til 1. januar 2022 i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram (2) og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp (3). Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

Rekvireringsretten er begrenset til vaksinering i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet. Dette betyr at bare vaksinering som skjer etter avtale med kommune eller helseforetak omfattes og at denne skal være i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Rekvirering og ordinering av vaksine er en oppgave som ikke kan delegeres i henhold til helsepersonellovens § 5 om bruk av medhjelper (4). Dette følger av helsepersonellovens § 4, tredje ledd (4), som presiserer at beslutninger om behandling ikke kan delegeres til annen person uten medisinsk kompetanse.

Dersom en lege, helsesykepleier eller sykepleier har ordinert vaksine til en pasient kan de imidlertid benytte seg av medhjelper for å få administrert vaksinen.

Kommuner og helseforetak må ta hensyn til begrensninger i hvem som har rett til å ordinere vaksine til enkeltperson i sin planlegging av vaksinasjon.

Dersom det kommer ytterligere endringer i regelverket om ordinering av koronavaksiner, vil informasjon om dette bli formidlet til kommuner og helseforetak.

Referanser

  1. Forskrift om rekvirering og utlevereing av legemidler fra apotek av 27. april 1998 nr. 455. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-04-27-455
  2. Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram av 5. oktober 2009 nr. 2331 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-10-02-1229
  3. Forskrift om legemiddelhåndtering. Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
  4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) av 2. juli 1999 nr. 64

Historikk

13.01.2021: Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 

12.01.2021: Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden. 

8.1.2021: Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.

7.1.2021: Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.

5.1.2021: Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.

4.1.2021: Oppdatert liste over utstyr - navnet til Pfizer-vaksinen og at det er endret fra skal til kan på benyttelse av opptrekkskanyle

23.12.2020: Oppdatert en lenk om prioriteringer til kapittel om Koronavaksinasjonsprogrammet.