Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Siste oppdateringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Siste oppdateringer

Siste oppdateringer i veilederen

Oversikt over nye artikler og endringer i koronavaksinasjonsveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronavaksinasjonsveilederen.


Januar 2023

03.01.2023

September 2022

23.09.2022
 • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr
  helsedirektoratet har sluttet med lager av vaksineutstyr. Lagt in Omicron BA4-5 f.o.m. uke 40-2022. Tatt ut oversikten over planlagt utsending pr. uke. Kommunene får det de har meldt som behov.
06.09.2022
01.09.2022

August 2022

29.08.2022
18.08.2022
11.08.2022
10.08.2022

Juli 2022

08.07.2022
01.07.2022
 • Vaksinasjon mot korona i kommunene
  Utvidet refusjonsordning for koronavaksinering for fastleger og apotek, dvs. en endring av gyldighetsdato for §6a-§6d til 30.6.2023. HOD varsler om endring i refusjonsordning fra 1. september til også å gjelde andre private aktører enn apotek.

Juni 2022

17.06.2022
10.06.2022
03.06.2022

Mai 2022

27.05.2022
20.05.2022
12.05.2022
05.05.2022
03.05.2022

April 2022

28.04.2022
22.04.2022
08.04.2022
07.04.2022

Mars 2022

25.03.2022
18.03.2022
16.03.2022
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Avsnitt om bruk av Nuvaxovid er oppdatert med råd om at pasienter som har gjennomgått myokarditt eller perikarditt etter koronavaksine bør ut i fra et føre-var-prinsipp avstå fra videre vaksinasjon.
15.03.2022
10.03.2022
08.03.2022
04.03.2022
03.03.2022

Februar 2022

25.02.2022
18.02.2022
17.02.2022
16.02.2022
04.02.2022
03.02.2022

Januar 2022

31.01.2022
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt inn informasjon om mulighet for oppfriskningsdose i tilfeller hvor man er grunnvaksinert og har gjennomgått sykdom og ønsker ekstra dose for å få gyldig koronasertifikat for å oppfylle et innreisekrav. Tabell med oppsummering av vaksineanbefalinger er oppdatert.
28.01.2022
27.01.2022
21.01.2022
20.01.2022
17.01.2022
14.01.2022
13.01.2022
12.01.2022
11.01.2022
07.01.2022
06.01.2022
05.01.2022
04.01.2022

Desember 2021

22.12.2021
21.12.2021
20.12.2021
18.12.2021
15.12.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt inn 20 ukers intervall til oppfriskningsdose for de over 45 år, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. For personer med alvorlig svekket immunforsvar er minimumsintervallet til oppfriskningsdose 3 md. Lagt inn informasjon om vaksinetilbud til barn i alderen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom.
14.12.2021
10.12.2021
09.12.2021
06.12.2021
03.12.2021
02.12.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt inn informasjon om utvidelse av anbefaling om oppfriskningsdose til alle over 45 år, til personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 og endring i anbefaling om oppfriskningsdose til helsepersonell. Ny tabell om oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper.
01.12.2021

November 2021

26.11.2021
25.11.2021
24.11.2021
19.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
09.11.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatert med informasjon om at halv dose Spikevax er godkjent til bruk som oppfriskningsdose, og informasjon om tilbud om oppfriskingsdose til helsepersonell med kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke.
05.11.2021

Oktober 2021

29.10.2021
22.10.2021
21.10.2021
20.10.2021
14.10.2021
08.10.2021
06.10.2021
05.10.2021
01.10.2021

September 2021

30.09.2021
27.09.2021
26.09.2021
24.09.2021
21.09.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt inn presisering om at det i utgangspunktet ikke er grunnlag for å anbefale 3. dose til barn og unge (12 år til og med 17 år) med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men at det likevel kan være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.
17.09.2021
 • Informasjonsmateriell til befolkningen om koronavaksinasjon
  La til elementer for Instagram story for koronavaksine til ungdom 12-15 år
 • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr
  Lagt inn uke 39 i oversikten
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt inn informasjon om tredje dose i avsnittet Vaksinasjon ved redusert immunforsvar. Doseringsavsnittene for Comirnaty og Spikevax er oppdatert med informasjon om tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar og lagt inn tekst om at det foreløpig ikke er etablert en øvre grense for intervall.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)
  De tre tidligere avsnittene om grupper som inngår i programmet, risikogrupper og anbefalinger om vaksinasjon er slått sammen til ett nytt avsnitt med tittelen «Målgrupper for koronavaksinasjon». Det er ingen prinsipielle endringer hva gjelder anbefalinger, men noe språkjusteringer og omstrukturering av tekst. Tekstene om prioriteringer som var mer relevant da det var knapphet på vaksine er flyttet inn i kollapsboks.
15.09.2021
09.09.2021
06.09.2021
03.09.2021
02.09.2021
01.09.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt til informasjon om multiorgan inflammatorisk syndrom og anbefaling om at videre vaksinasjon av personer som har hatt MIS-C eller MIS-A avventes inntil videre.

August 2021

27.08.2021
25.08.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lenket til samleside med samtykkeskjema for vaksinering av barn under 16 år. Lagt til tekst om ungdom 16-17 år sin tilgang på dokumentasjon av egen vaksinasjonsstatus.
20.08.2021
13.08.2021
06.08.2021
05.08.2021

Juli 2021

08.07.2021
01.07.2021

Juni 2021

28.06.2021
24.06.2021
22.06.2021
16.06.2021
14.06.2021
11.06.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Nytt avsnitt om videre vaksinasjon ved allergisk reaksjon etter første dose koronavaksine. Presisering av at personer som bruker betablokker eller ACE-hemmer kan ha behov for gjentatte doser adrenalin ved evt anafylaktisk reaksjon. Lagt inn lenker til nye studier om kombinasjon av ulike koronavaksiner og til FHI-nyhetssak som omtaler dette.
09.06.2021
 • Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr
  Oppdatert med informasjon om Janssen-vaksinen
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatert teksten med informasjon om bruk av Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet, samt bestillingsordningen knyttet til dette. Lenket opp til veiledningen for leger som ligger på Helsedirektoratets nettsider og publikumsinformasjonen på HelseNorge.
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatert teksten med informasjon om bruk av Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet, samt bestillingsordningen knyttet til dette. Lenket opp til veiledningen for leger som ligger på Helsedirektoratets nettsider og publikumsinformasjonen på HelseNorge.
08.06.2021
07.06.2021
05.06.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Tillegg av informasjon om videre vaksinasjon etter forsinket lokalreaksjon i vaksinasjonsarmen etter bruk av mRNA-vaksine. Nytt avsnitt om vaksinasjon med ulike koronavaksiner. Oppdatert nedre godkjente aldersgrense for Comirnaty til 12 år.
02.06.2021
 • Vaksinasjon mot korona i kommunene
  Oppdatert lenk til notat om videre vaksinering av helsepersonell
 • Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)
  Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon. Oppdatert tekst om helsepersonellvaksinasjon i tråd med ny veiledning og lagt inn lenke til denne. Indirekte beskyttelse tillegges også vekt tillegg til direkte beskyttelse og beredskap/kapasitet i helsetjenesten. Oppdatert lenk til notat om helsepersonellvaksinering til versjon 24.05.2021
01.06.2021

Mai 2021

26.05.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatering av bivirkningsavsnitt for Janssen-vaksinen. Spesifisering av antistofftest ved laboratorium for bruk ved koronasertifikat.
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatering av bivirkningsavsnitt for Janssen-vaksinen. Spesifisering av antistofftest ved laboratorium for bruk ved koronasertifikat.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)
  Lagt til setning om at nedre aldersgrense i koronavaksinasjonsprogrammet gjelder fra fylte 18 år. Slettet tekst om prioritering av mRNA-vaksine til spesifikke pasientgrupper, siden vi ikke lenger bruker virusvektorvaksinene i vaksinasjonsprogrammet. Flyttet avsnittet som definerer risikogruppene høyere opp i teksten.
25.05.2021
21.05.2021
20.05.2021
18.05.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned. Under beskrivelsen av videre vaksinasjon av personer som har fått første dose Vaxzevria, presisert at anbefalt intervall mellom de to dosene er 12 uker. Det er likevel ikke nødvendig å begynne på nytt dersom intervallet blir lengre eller noe kortere. Oppdatert med informasjon om at Vaxzevria er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet og introduksjon av Janssen-vaksinen er fortsatt på pause. Lagt inn henvisning til de første resultatene fra studie om kombinasjon av koronavaksiner.
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Holdbarhet for Comirnaty ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 °C) utvides fra 5 døgn til 1 måned. Under beskrivelsen av videre vaksinasjon av personer som har fått første dose Vaxzevria, presisert at anbefalt intervall mellom de to dosene er 12 uker. Det er likevel ikke nødvendig å begynne på nytt dersom intervallet blir lengre eller noe kortere. Oppdatert med informasjon om at Vaxzevria er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet og introduksjon av Janssen-vaksinen er fortsatt på pause. Lagt inn henvisning til de første resultatene fra studie om kombinasjon av koronavaksiner.
12.05.2021
11.05.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatert med informasjon om at personer i innreisekarantene kan vaksineres dersom særskilte grunner tilsier, forutsatt negativ hurtigtest samme dag. Dette kan gjelde f.eks yrkessjåfører, togpersonell og grensependlere.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)
  Endret tittel på avsnittet "Forventet effekt av koronavaksine på pandemien" til "Gjenåpning og lettelser". Mindre justeringer av kulepunktlista med premisser, ingen prinsipielle endringer. Lenket til kapittel i koronaveilederen med begrepsdefinisjoner, råd og regler for de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

April 2021

29.04.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene, også for gravide som ikke har andre underliggende sykdommer i områder med høy smittespredning. Ammende kan vaksineres.
23.04.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt til at dersom en fullvaksinert person blir alvorlig eller kritisk syk av covid-19 regnes dette som en mulig vaksinesvikt og skal meldes som mistenkt bivirkning via www.melde.no. Nytt avsnitt om antistoffmåling etter vaksinasjon. Nytt avsnitt om bestilling og utlevering av koronavaksiner.
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Oppdatert innledende tekstboks i omtalen av AstraZenecavaksinen med informasjon om at alle som har fått første dose med AstraZenecavaksinen vil få tilbud om mRNA-vaksine ved videre vaksinasjon. Tidligere henvisning til tekst om hvilke symptomer vaksinerte bør være årvåkne for er fjernet.
16.04.2021
14.04.2021
07.04.2021
06.04.2021

Mars 2021

31.03.2021
23.03.2021
22.03.2021
 • Vaksinasjon mot korona i helseforetak
  Lagt til informasjon om vaksinering av pasienter i helseforetak og samhandling mellom kommuner og helseforetak.
 • Vaksinasjon mot korona i kommunene
  Lagt til informasjon om vaksinering av pasienter i helseforetak og samhandling mellom kommuner og helseforetak.
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt til omtale av COVID-19 Vaccine Janssen som fikk betinget godkjenning i midten av mars 2021. For koronavaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna lagt til anbefaling om at personer med alvorlig immunsuppresjon på grunn av medikamentell behandling om mulig bør vaksineres med et intervall på 3 uker mellom dosene. For alle vaksinene lagt til at vaksinene skal håndteres ved bruk av aseptisk teknikk for å sikre at hver dose er steril. Ellers mindre språklige justeringer som ikke medfører noen endring av råd/anbefalinger.
 • Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)
  Hele kapittelet er gjennomgått og følgende mindre justeringer er gjort: tekst om Nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19 er oppdatert, det er lenket opp til Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud, lagt til tekst om arbeidsgivers styringsrett ved vaksinasjon av helsepersonell, lenket til vaksinasjonsscenario, lagt til tekst om at koronavaksiner gitt i utlandet foreløpig ikke skal registreres i SYSVAK, lenket opp til de siste informasjonsbrevene om koronavaksinasjonsprogrammet, lenket til koronavaksinasjonsveilederen for beskrivelse av hhv kommunenes og helseforetakenes ansvar for å gi tilbud om vaksine til pasienter i risikogrupper. I tillegg mindre språklige justeringer og omstrukturering av noen tekstblokker.
19.03.2021
18.03.2021
 • Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
  Lagt til anbefaling om vaksinering av personer som får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose; disse anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

16. mars 2021

Kapittel Endret
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert iht. ny anbefaling om forlenget intervall mellom dosene for mRNA-vaksiner.

11. mars 2021

Kapittel Endret
Vaksinasjon mot korona i kommunene Oppdatering til tekst under avsnitt om "Helsepersonell"

10. mars 2021

Kapittel Endret
Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt inn referanse til Helsetilsynets nettartikkel om helsepersonells ansvar som rollemodeller og informasjonsformidlere. 
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert råd om intervall mellom sykdom og vaksinasjon for personer som kun skal ha en vaksinedose.
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Lagt inn AstraZeneca-vaksine og Modernavaksine uke 11. Oppdatert AstraZeneca-vaksine uke 11 for følgende kommuner: Oslo, Alver, Kongsberg, Surnadal, Averøy. 

9. mars 2021

Kapittel Endret
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Ny setning om prioritering "Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig."
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Nye råd om at vaksinen fra AstraZeneca kan brukes i aldersgrupper 65 år og eldre samt anbefaling om at personer med gjennomgått covid-19 kun trenger én vaksinedose for fullvaksinasjon, er lagt inn i teksten. Vaksinedosen etter gjennomgått sykdom bør gis tidligst 3 måneder etter tilfriskning.

5. mars 2021

Kapittel Endret
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Avsnitt om koronavaksiner som er tilgjengelige i Norge er forkortet og refererer bare til de vaksiner med markedsføringstillatelse.

4. mars 2021

Kapittel Endret
Vaksinasjon mot korona i kommunene Oppdatert tekst om vaksinering av helsepersonell - type vaksine som skal benyttes og hvordan dosene skal prioriteres. Lagt inn omtale av registrering av vaksinasjon for personer med hemmelig adresse.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak Oppdatert tekst om tildeling og prioritering av vaksiner til foretakene. Lagt inn informasjon om registrering av vaksinasjon av personer med hemmelig adresse.
Overvåking av koronavaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger Lagt til lenke til rutiner for registrering av vaksinasjon av personer med hemmelig adresse.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt til omtale av registrering i SYSVAK for personer med hemmelig adresse. Lagt inn lenke til infobrev nr. 14

Februar 2021

26. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Comirnaty/Moderna/AstraZeneca - endret tekst til "Velger man å trekke opp flere enn 6/10 doser fra hvert enkelt hetteglass, er dette å anse som off-label bruk. Ansvarlig lege for vaksineringen har da ansvaret, og skal godkjenne en slik bruk samt sikre at det blir gitt riktig mengde vaksine på en faglig forsvarlig måte."

22. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Ny tekst under "andre grupper som anbefales vaksinering: "Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte *" med forklaring.

19. februar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Lagt inn nytt kapittel om informasjonssikkerhet ved kommunikasjon med innbyggerne. Delt opp tidligere kapittel om vaksinering i to nye: Innkalling til og informasjon om vaksinasjon og Forberedelser til vaksinering.

17. februar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Revidert tekst om andre risikogrupper og hvordan disse kan identifiseres og få tilbud om vaksine. Lagt inn nye avsnitt om overføring av lister fra fastleger til kommuner og omtale av alternative løsninger for å sørge for tilbud til både kommunenes egne innbyggere og gjestepasienter. Lagt til omtale av tilgang til fastlegelister fra Helsedirektoratets nettsider.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Revidert tekst om utblanding og opptrekk av Comirnaty.

Lagt inn omtale av off-label bruk ved opptrekk av flere doser enn vaksinene er godkjent for.

16. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Tabell 1 - endret tittel på kolonne 5 fra "intervall mellom dager" til "Anbefalt minimumsintervall av FHI (dager)". Endret intervall for AstraZeneca vaksine fra 8 til 9 uker.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Erstattet "Det kan senere bli aktuelt å tilby vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. Foreløpig er det for tidlig å konkludere med hensyn til dette" med "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer 18-44 år."

12. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Oppdatert holdbarhet for Covid-19 vaccine AstraZeneca etter første punksjon av membranen på hetteglass. Presisert valg av vaksine til personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Oppdatert med at CureVac nå er i rolling review hos EMA.

10. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Presisert at pasienter som behandles med koagulasjonsfaktorer bør vaksineres samme dag som de har fått faktor. Lagt til at noen av de vanlige vaksinebivirkningene kan forveksles med symptomer på koronasykdom og lenke til råd om behov for koronatesting i slike tilfeller.

La inn lenk til plakat for intramuskulær injeksjon.

8 februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt til: Hvis man klarer å trekke opp mer enn 10 doser á 0,5 ml fra et enkelt hetteglass kan alle dosene benyttes. Hvis det er overskudd av vaksine som ikke tilsvarer en full dose, må disse restene kasseres.

5. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt inn lenke til preparatomtalen for COVID-19 Vaccine Moderna. Lagt inn presisering av at det skal benyttes ny kanyle for hvert opptrekk av denne vaksinen. Samme kanyle kan benyttes til injeksjon.

Ny setning: Pasienter som står på betablokkere og/eller ACE-hemmere kan respondere dårligere på adrenalin ved en eventuell anafylaktisk reaksjon. Les mer i avsnittet om allergiberedskap

4. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)

Generell språkvask og oppdatering. Presisering av de to gruppene (65-74 år og personer 18-64 år med tilstander merket med *) i punkt 4 skal tilbys vaksinen samtidig. Ny tekst om at unge 16-17 år med alvorlige og komplekse sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko, kan vurderes for vaksine. Ny lenke til utdypning av risikogrupper i kapittelet Råd til risikogrupper.

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Fjernet kort avsnitt om straksallergi, erstattet Nytt seksjon"Mulig økt risiko for alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) på mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna." Nye referanser.

3. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert med utfyllende informasjon om vaksinen COVID-19 Vaccine AstraZeneca

2. februar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Lagt inn lenker til verktøykasse for informasjonsformidling og omtale av vaksine til midlertidig bosatte.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) La til film om intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen

1. februar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

La inn at Modernavaksinen skal brukes maks. 30 minutter fra opptrekk. 

La i lenke til opplæringskurs i praktisk anafylaksiberedskap utviklet av Helse Vest.

Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) La til "Mer om plikten til å tilby vaksine til de som midlertidig oppholder seg i kommunen"

Januar 2021

29. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Lagt journalføring som eget avsnitt og lagt inn henvisning til helsepersonelloven pasientjournalforskriften.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak Lagt journalføring som eget avsnitt og lagt inn henvisning til helsepersonelloven pasientjournalforskriften.

27. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Smitteverntiltak under gymsalvaksinering ved økt smitterisiko. Nærmere beskrivelse og henvisning til håndbok for kommunene med hensyn til vurdering av hvilke smitteverntiltak som er egnet i en slik situasjon.

24. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Skrevet om avsnitt om Oversikt over prioriterte grupper, og inkludert håndtering av gjestepasienter, mer informasjon om uttrekk av risikopasienter fra fastlegenes lister, og oppdatert info om prioritering av helsepersonell.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak Lagt inn oppdatert informasjon om prioritering av utvalgt helsepersonell fra uke 2.

23. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene

Lagt inn informasjon om at pasientreiser ikke kan benyttes til transport til vaksinasjon og lagt inn lenke til mer info.

Lagt inn omtale av vaksinering av personer uten samtykkekompetanse og lenke til Hdirs vurdering.

22. januar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Lagt gravide og ammende som eget underkapittel. Utdypet vurderinger rundt når det kan være aktuelt å vaksinere gravide kvinner med andre sykdommer.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Mindre språklige presiseringer og lenker i avsnittet om gravide og ammende

21. januar 2021 

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Excel ark med fordeling av doser oppdatert 21.1.2021 med justerte tall for uke 5. Ingen kommuner får mindre enn det som lå i oversikten som ble publisert 19.1.2021

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt inn videre omtale av intervall til dose 2 av Comirnaty under anbefalt doseringsregime.

I detaljert beskrivelse av fortynning og opptrekk av Comirnaty: Lagt inn kommentar om at det ikke er distribuert oransje kanyler.

Lagt inn omtale av eventuelt opptrekk av flere doser av Modernavaksinen og at man ikke skal slå sammen rester fra ulike hetteglass under avsnitt om klargjøring og vaksinering.

Vaksinasjon mot korona i kommunene

Spesifisert at vaksinatører skal gjennomføre håndhygiene mellom hver person som vaksineres under avsnitt om smitteverntiltak.

20. januar 2021

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen Oppdatert og forkortet tekst om Comirnaty, og lagt inn lenke til koronavaksinekapittel i Vaksinasjonsveilederen.

18. januar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert rådene om vaksinasjon av personer som bruker ulike typer immundempende medisiner.

16. januar 2021

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i kommunene Justert tekst i avsnitt om vaksinering angående innkalling og informasjon til alle grupper. Herunder behov for skriftlige henvendelser. 
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • Anbefalingene rundt vaksinasjon av pasienter som får platehemmere, antikoagulasjon eller har hematologiske tilstander er oppdatert etter råd fra Legemiddelverket og eksperter innen antikoagulasjonsbehandling.
 • Justert tekst i detaljert beskrivelse av fortynning og opptrekk av Comirnaty. Merk at vaksinen ikke må ristes.

15. januar 2021

Kapittel Endring

Vaksinasjon mot korona i helseforetak

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

La til lenker til informasjonsark om koronavaksiner.

Vaksinasjon mot korona i kommunene

Gjennomføring av vaksinasjon er ikke å regne som et arrangement. Fjernet lenke til arrangementsforskriften. Justert tekst om vaksinering av mange på en gang.

13. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Oppdatert tekst om fordeling av Comirnaty til kommuner. 
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert antall doser per hetteglass for Comirnaty. Fjernet omtale av skifte av kanyle fra opptrekk til injeksjonskanyle i overordnet liste og lagt inn en ny detaljert prosedyre for fortynning og opptrekk av vaksinedoser. 

12. januar 2021

Kapittel Endring

Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr

Fordeling av doser per kommuner oppdateres i tabellen som er lagt til denne siden.

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Oppdatert råd om vaksinasjon av gravide, kvinner som planlegger graviditet og ammende. Vurdering av nytte og mulig risiko skal gjøres før vaksinering av gravide med risiko for alvorlig covid-19. Ammende som vaksineres kan fortsette å amme.

 

Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)

Oppdatert informasjon om vaksinasjon av gravide og ammende.

11. januar 2021

Kapittel Endring
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Presisert at det må gjøres en nøye avveiing av nytte versus ulempe av vaksine hos svært skrøpelige pasienter (f.eks. svarende til Clinical Frailty Scale 8 eller høyere) og terminalt syke pasienter. Det er ingen endringer i anbefalinger eller prioriteringskriterier for hvilke grupper som bør få koronavaksine.

8. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Fjernet fotnote om opptrekkskanyler og lagt inn oppdatert skjema over utstyr som er sendt ut. Opptrekkskanyler skal ikke benyttes til mRNA-vaksiner.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Lagt inn at holdbarhet etter uttak fra ultrafryser må tas hensyn til mår man merker hetteglassene etter fortynning. Lagt til at fortynnet vaksine i hetteglass kan fraktes dersom det er krevende å frakte eldre/svake personer til sentralisert vaksinasjon. Lagt til på Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna at opptrekkskanyle med filter ikke skal brukes på mRNA-vaksiner. Fra før lå det inne på Comirnaty at opptrekkskanyle med filter evt. kunne brukes, som et alternativ til å bruke samme kanyle til opptrekk og vaksinering slik produsent anbefaler. Pfizer har endret råd og fraråder bruk av opptrekkskanyle med filter.
Oppdatert på vegne av Legemiddelverket med at tidspunkt for dose med antikoagulasjon kan forskyves til kl. 12 vaksinasjonsdagen slik at det underletter planlegging av vaksinasjon.
Lagt til at det bør gjøres individuell vurdering både for dose 1 og dose 2 for svært skjøre pasienter.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Språkvask. Nytt oppsett med én liste for prioritering for covid-19-vaksinasjon og en for medisinske risikogrupper. Ny definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Ny lenke til kapittel om risikogrupper. Oppdaterte råd til gravide og ammende.

7. januar 2021

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen Lagt inn endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram angående fastlegenes oppgaver, takster for disse oppgavene og kostnadsdekning til Helfo fra kommunene
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Lagt til ny midlertidig rekvireringsrett for sykepleiere for covid-19 vaksine i henhold til koronavaksinasjonsprogrammet.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Lagt inn et avsnitt og fastlegenes oppgaver i vaksinasjon av sine listepasienter
 • Lagt inn ny informasjon om uttrekk av risikopasienter fra fastlegenes journalsystemer
 • Endret prosedyre for å skaffe lister over personer i ulike aldersgrupper fra Folkeregisteret.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • I avsnittet Bivirkninger (Comirnaty): Endret setningen "Bivirkninger var generelt mildere blant personer ≥ 65 år" til "Bivirkninger var generelt mildere etter 1.dose og blant personer ≥ 65 år".
 • I avsnittet Bivirkninger (COVID-19 Vaccine Moderna): Endret "2. dose" til "1. dose" i setningen "Bivirkninger var generelt mildere etter 1. dose og blant personer ≥ 56 år".
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Oppdatert tekst i tråd med nye forskriftsendringer som gir sykepleiere midlertidig rekvireringsrett, fastleger plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere får tilbud om å bli vaksinert mot covid-19, samt fastlegers rett til økonomisk vederlag for dette arbeidet.

5. januar 2021

Kapittel Endring
Samhandling, roller og ansvar
 • Lagt inn lenke til mer informasjon om vaksinasjonsutstyr som blir sendt ut fra Helsedirektoratet.
 • Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Justert tekst om utstyr og lagt inn omtale av opptrekkskanyler.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Justert omtale av detaljert veiledning for logistikken rundt BioNTech og Pfizers vaksine.
 • Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Lenk til veiledningsvideo  fra BioNTech og Pfizer for Comirnaty

4. januar 2021

Kapittel Endring
Distribusjon og fordeling av vaksiner og utstyr Oppdatert liste over utstyr
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak

Endringer i helseforetakstiltaksplanen:

 • Lagt inn nytt navn for BioNTech/Pfizer-vaksinen.
 • Lagt inn et punkt om kassasjon av vaksiner som ikke skal benyttes (holdbarhet)
 • Justert omtale av vaksinasjonskort – fjernet bevis.
 • Fjernet punkt om at FHI skal utarbeide en detaljert veileder for håndtering av Comirnaty i helseforetakene.
Lagt inn henvisning til informasjonsmateriell for helseforetakene som vil komme snart
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene

Endringer i kommunetiltaksplanen:

 • Lagt inn nytt navn for BioNTech/Pfizer-vaksinen.
 • Lagt inn et punkt om kassasjon av vaksiner som ikke skal benyttes (holdbarhet)
 • Justert omtale av vaksinasjonskort – fjernet bevis.
 • Lagt inn lenke til informasjonsmateriell for kommunene
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt til at utvalgte grupper av helsepersonell prioriteres for vaksinasjon sammen med beboere på sykehjem og personer i alderen 85 år og eldre.

Desember 2020

30. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen

Oppdatert antall doser per hetteglass for vaksinen Comirnaty

Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Oppdatert navnet til BioNTech og Pfizers vaksine til Comirnaty
 • Justert omtale av kassasjon og holdbarhet av andre vaksiner enn Comirnaty
 • Justert omtale av vaksinasjonskort fra helsenorge.no 
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Fjernet doseringsintervall på 19-23 dager for Comirnaty
 • Justert omtale av kassasjon og holdbarhet av andre koronavaksiner enn Comirnaty
 • Justert omtale av vaksinasjonskort fra helsenorge.no
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Oppdatert med holdbarhet for ufortynnet vaksine samt antall doser per hetteglass for Comirnaty.

28. desember 2020

Kapittel Endring
Overvåking av koronavaksinasjonsdekning og mistenkte bivirkninger

La til "deriblant anafylaktiske reaksjoner" i avsnitt om meldeplikt, og "Alle bivirkninger av vaksiner og andre legemidler samles i det nasjonale Bivirkningsregisteret."

Vaksinasjon mot korona i kommunene

Oppdatert avsnitt om melding av bivirkninger

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt inn avsnitt om vaksinasjon av personer i karantene og isolasjon.

23. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Fjernet avsnitt om koronavaksinasjonsprogrammet og koronavaksiner fordi vi lenker opp til disse kapitlene i vaksinasjonsveilederen hvor informasjonen finnes. 
 • Fjernet avsnitt om anbefalingene og prioriteringer fordi dette er også dekket her.
 • La til navn på BioNTech og Pfizer vaksinen Comirnaty.
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen) Presisering av kontraindikasjoner iht allergi.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen) Lagt til lenke øverst til temasiden om koronavaksinasjonsprogrammet

22. desember 2020

Kapittel Endring
Koronavaksinasjonsprogrammet
(kapittel i Vaksinasjonsveilederen)

Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma er fjernet. Satt inn ny tekst om at det foreløpig ikke er aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende. Fjernet unødvendig tekst i parentes i liste med prioriteringsrekkefølge for pkt. 5, 6 og 7. Fjernet parentes/tekst «(tilfeldig rekkefølge)» for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.  

Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)

Lagt til råd om anafylaksiberedskap. Endringer i seksjon om Comirnaty (tidligere kjent som BNT162b2).

21. desember 2020

Kapittel Endring
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Under vaksinehåndtering, la til "Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • La til lenke til vaksinasjonskort mal
Koronavaksine (fra Vaksinasjonveilederen)
 • Lagt til råd om vaksinering av personer som bruker direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler (DOAK) eller warfarin.
 • - Lagt til at vaksine ikke foreløpig er aktuelt for gravide og ammende (alle vaksinene).
 • - Lagt til vaksinasjon av personer som har gjennomgått covid-19, samt avsnitt om allergiberedskap og koronavaksinasjon ved forkjølelse.
 • - Oppdatert informasjon om beskyttelse etter vaksinasjon for BNT-162b2 og mRNA-1273.
 • - Lagt til SYSVAK-kode på BNT-162b2, mRNA-1273 og AZD1222.
 • - Fjernet målgrupper og prioriterte grupper for koronavaksinasjon, og henviser til kapittelet om koronavaksinasjonsprogrammet.
 • -BNT-162b2: Lagt til godkjenning i Canada og USA. Endret holdbarhetstid i kommunen til 3-5 døgn, da transporten kan ta inntil 2 døgn. Lagt til et underkapittel om klargjøring og vaksinering.

20. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Lagt inn lenke til kapittel om koronavaksinasjon i avsnitt om anbefalinger.
 • Oppdatert anbefalinger om vaksinasjon av risikogrupper og inkludert omtale av aldersgruppen 45-64 år i henhold til rapport av 15.12, og beskrevet en mer detaljert prioriteringsliste for risikogrupper og helsepersonell.
Koronavaksinasjonsprogrammet (fra Vaksinasjonsveilederen)

Oversikten over anbefalte og prioriterte grupper er oppdatert i tråd med FHIs siste anbefalinger. Ny tekst med beskrivelse av tid og sted for oppstart av vaksinasjon. Ellers mindre justeringer.

18. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Fjernet ordet omsorgsboliger fra avsnitt om anbefalinger.
 • La til setning i avsnitt om Pfizer:"Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser. Dette er nødvendig for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig visDoser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Oppdatert lenk til versjon 2 av rapporten (15.12.2020) om prioritering i avsnitt om anbefalinger.
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Avsnitt om vaksinehåndtering - La til punkt "Vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Avsnitt om vaksinehåndtering - La til denne setningen i punkt ang. Pfizer/BioNTech "Dette betyr at vaksinatører og lageransvarlige MÅ føre oversikt over anvendte og kasserte vaksinedoser for at doser som ikke lenger kan brukes kasseres på forsvarlig vis. Doser som skal kasseres er: doser som har ligget >5 dager i kjølekjede, og doser som har ligget >6 timer etter at man har begynt å bruke hetteglasset."
 • Avsnitt om SYSVAK:  La til "Kravet er at alle vaksinasjoner skal journalføres. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lot-nummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse."
 • Avsnitt om oversikt over ulike prioriterte grupper:  La til "diplomater" under midlertidig bosatt. 
Samhandling, roller og ansvar
 • La i lenken under avsnitt om Helsedirektoratets ansvar til veilederen på Helsedirektoratets webside.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Avsnitt om Registrering: La til "Kravet er at alle vaksinasjoner skal journalføres. Fullstendige opplysninger er vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lot-nummer, produsent, evt. styrke og dosestørrelse."

14. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Lagt til oppbevaringsbetingelser for ferdigblandet Pfizer/BioNTech-vaksine
 • Lagt inn lenke til detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede
Vaksinasjon mot korona i kommunene
 • Kommunens plikter og oppgaver: Lagt inn lenke til detaljert veiledning for vaksinasjon i kommunene med vaksine som krever ultrakjølekjede
 • Oversikt over ulike prioriterte grupper: Nærmere beskrivelser av hvordan kommunene kan skaffe seg oversikt over prioriterte grupper.
 • Vaksinering: Presiseringer med tanke på hvordan innkalling av ulike prioriterte grupper kan foregå.
Vaksinasjon mot korona i helseforetak
 • Vaksinehåndtering: Lagt til informasjon om Pfizer/BioNTech vaksinens holdbarhet etter oppblanding
 • Registrering i SYSVAK: Endret vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort der dette er aktuelt.
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene

Oppdatering med hensyn til oppbevaringsbetingelser for Pfizer/BioNTech vaksine etter oppblanding.

Endret fra vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort.

Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak

Oppdatering med hensyn til oppbevaringsbetingelser for Pfizer/BioNTech vaksine etter oppblanding.

Endret fra vaksinasjonsbevis til vaksinasjonskort.

11. desember 2020

Kapittel Endring
Bakgrunn og overordnede føringer for veilederen
 • Endret antall doser for AstraZenecas vaksine
 • Angitt ytterligere spesifisering av aldersgrupper som prioriteres for vaksinasjon
 • Lagt til et avsnitt om finansiering av vaksinering og kompensasjon for kommuner og helseforetak
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i kommunene
 • La inn nynorsk versjon av tiltaksplan - pdf og wordfil
Tiltaksplan for koronavaksinasjon i helseforetak
 • La inn nynorsk versjon av tiltaksplan - pdf og wordfil

7. desember 2020

Kapittel Endring
 
 • Koronavaksinasjonsveilederen publisert.