Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koronavaksinasjonsprogrammets utvikling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronavaksinasjonsprogrammets utvikling

Koronavaksinasjonsprogrammets utvikling

De første dosene i det norske koronavaksinasjonsprogrammet ble satt 27. desember 2020, og det har siden oppstart av programmet og frem til 17. april blitt administrert rundt 11 millioner doser i kommuner og helseforetak.

Film2_Vaksinerte.png

De første dosene i det norske koronavaksinasjonsprogrammet ble satt 27. desember 2020, og det har siden oppstart av programmet og frem til 17. april blitt administrert rundt 11 millioner doser i kommuner og helseforetak.


Det har vært flere utvidelser, tillegg og endringer i anbefalinger og prioriteringer underveis basert på tilgang på koronavaksiner, endringer i den epidemiologiske situasjonen og økende kunnskap om koronavaksinasjon og andre smitteverntiltak.  

Før det gjøres endringer i vaksinasjonsanbefalingene i koronavaksinasjonsprogrammet utfører Folkehelseinstituttet en grundig utredning med en oppsummering av kunnskapsgrunnlaget. Utredningen inkluderer blant annet: 

  • En vurdering av smittesituasjon og sykdomsbyrde 
  • En vurdering av nytten av den aktuelle endringen inkludert forventet immunrespons, vaksineeffekt og sikkerhet. 
  • En vurdering av gjennomførbarhet av endringen inkludert tilgang på vaksiner og kapasitet i kommunene til å gjennomføre vaksinasjon 

Ved større endringer i vaksinasjonsprogrammet konsulteres Faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram. Folkehelseinstituttet innhenter også innspill fra relevante kliniske fagmiljøer ved behov. 

Basert på det faglige kunnskapsgrunnlaget utarbeider Folkehelseinstituttet sin anbefaling for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som beslutter hvilke endringer i koronavaksinasjonsprogrammet som skal innføres, og Folkehelseinstituttet er ansvarlig for implementering.  

Illustrasjon over godkjente vaksiner og andre milepæler i koronavaksinasjonsprogrammet
Figur 1. Illustrasjon over godkjente vaksiner og andre milepæler i koronavaksinasjonsprogrammet. (Klikk på bildet for forstørrelse). Folkehelseinstituttet
Illustrasjon over prioriteringer, anbefalinger og vaksinasjonstilbud
Figur 2. Illustrasjon over prioriteringer, anbefalinger og vaksinasjonstilbud. (Klikk på bildet for forstørrelse). Folkehelseinstituttet

Tidslinje – Koronavaksinasjonsanbefalinger  

Dato 

Anbefaling 

21.12.2020 

Comirnaty betinget godkjenning for 16 år+ 

21.12.2020 

Anbefaling for beboere i sykehjem og omsorgsboliger, personer 65 år og eldre, og personer i riskogruppe 18-65 år  

06.01.2021 

Spikevax betinget godkjenning for 18 år+ 

11.01.2021 

20 % av dosene til prioritert helsepersonell i kommunene 

15.01.2021 

Personer 45-64 år anbefales vaksine 

29.01.2021 

Vaxzevria betinget godkjenning for 18 år+ 

08.02.2021 

Vaxzevria anbefales til personer under 65 år inkludert helsepersonell 

08.02.2021 

Ungdom 16-17 år med alvorlig grunnsykdom anbefales 2 doser Comirnaty 

22.02.2021 

Fra uke 8 skal kun Vaxzevria gis til helsepersonell under 65 år (mRNA om man har underliggende sykdom)

09.03.2021 

FHI vedtar at intervallet mellom 1. og 2. dose kan forlenges til 6 uker 

10.03.2021 

Vaxzevria blir tilbudt til personer over 65 år 

10.03.2021 

Gjennomgått infeksjon erstatter en vaksinedose 

11.03.2021 

Janssen-vaksinen betinget godkjenning for 18 år+ 

12.03.2021 

Vaxzevria settes på pause  

23.04.2021 

Personer som har fått 1 dose Vaxzevria vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine 

30.04.2021 

Intervallet mellom 1. og 2. dose av mRNA-vaksiner økes til inntil 12 uker for alle aldersgrupper under 65 år etter anbefaling fra FHI. Dette gjelder kun personer uten underliggende sykdommer  

04.05.2021 

Gravide utenfor risikogrupper som bor i områder med høy smittespredning kan i samråd med lege vurdere vaksinasjon i 2. og 3.trimester 

09.05.2021 

FHI anbefaler at Janssen-vaksinen ikke skal tas i bruk i det norske koronavaksinasjonsprogrammet  

12.05.2021 

Vaxzevria blir tatt ut av koronavaksinasjonsprogrammet 

21.05.2021 

Personer 18-44 år uten risikofaktorer anbefales vaksinasjon  

28.05.2021 

Godkjenning Comirnaty utvidet til 12-15 år 

07.06.2021 

Endring av doseintervall fra 12 til 9 uker, med tilbakevirkende kraft fra uke 20 

15.06.2021 

Janssen-vaksinen blir tilbudt utenfor koronavaksinasjonsprogrammet 

15.06.2021 

Barn 12- 15 år med alvorlig underliggende sykdom anbefales 2 doser Comirnaty 

24.06.2021 

Det åpnes for kombinering av mRNA-vaksiner 

23.07.2021 

Godkjenning for Spikevax utvidet til 12-17 år 

18.08.2021 

Gravide anbefales fullvaksinasjon med mRNA- vaksine i svangerskapet, i 2. og 3. trimester 

18.08.2021 

Ungdom 16-17 år anbefales mRNA- vaksine, med intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og 2 

30.08.2021 

Immunsupprimerte 18 år+ anbefales en 3.dose i grunnvaksinasjon 

02.09.2021 

Barn 12-15 år tilbys 1 dose Comirnaty 

21.09.2021 

Immunsupprimerte 12-17 år kan i samråd med lege vurderes for 3.dose i grunnvaksinasjon 

01.10.2021 

Ungdom 16-17 år anbefales 2 doser Comirnaty med 12 ukers intervall mellom dose 1 og 2 (FHI foretatt en ny vurdering)  

04.10.2021 

Comirnaty og Spikevax er godkjent for 3.dose til immunsupprimerte, og Comirnaty som boosterdose 

05.10.2021 

Janssen-vaksinerte tilbys en ekstra dose mRNA-vaksine 

05.10.2021 

Sykehjemsbeboere og eldre 65 år+ anbefales en oppfriskingsdose 

06.10.2021 

FHI tydeliggjør rådet at Spikevax ikke skal bli gitt til de under 18 år, samt at menn under 30 år bør vurdere å velge Comirnaty, som et føre var-prinsipp 

25.10.2021 

Boosterdose godkjent for Spikevax 

04.11.2021 

Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, anbefales oppfriskningsdose  

 

25.11.2021 

Godkjenning Comirnaty utvidet til 5-11 år (barnedose 10 µg) 

26.11.2021 

Personer 45-64 år anbefales oppfriskningsdose. Personer 18-44 kan ta oppfriskningsdose 

26.11.2021 

Alle ansatte i heletjenesten anbefales oppfriskningsdose 

15.12.2021 

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom kan vaksineres med Comirnaty (barnedose 10 μg) 

20.12.2021 

Nuvaxovid betinget godkjenning for 18 år+ 

20.12.2021 

Gravide i 2. og 3. trimester prioriteres for oppfriskningsdose hvor det har gått 4,5 mnd. etter dose 2, og første trimester dersom det foreligger tilleggssykdom 

11.01.2022 

FHI anbefaler at også kvinner under 30 år velger Comirnaty fremfor Spikevax  

14.01.2022 

Barn 5-11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser Comirnaty (barnedose 10 μg) 

14.01.2022 

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med 2 doser Comirnaty (barnedose 10 μg) 

14.01.2022 

Barn 12-15 år kan vaksineres med 2 doser Comirnaty 

21.01.2022 

Janssen-vaksinen er ikke lengre tilgjengelig. Norge vil ikke motta flere doser av vaksinen og den er ikke lengre mulig å bestille fra FHI 

21.01.2022 

Personer vaksinert med Janssen-vaksine + mRNA-vaksine, anbefales å følge de samme rådene rundt oppfriskningsdose som de som har mottatt to doser mRNA-vaksine eller en kombinasjon av Vaxzevria + mRNA-vaksine 

25.01.2022 

Immunsupprimerte anbefales oppfriskningsdose (4.dose) 3 mnd. etter dose 3 

31.01.2022 

Comirnaty godkjent for bruk av 3 doser som grunnvaksinasjon for barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar (5-11 år med barnedose 10 μg) 

31.01.2022 

Alle gravide anbefales grunnvaksinasjon, uavhengig av trimester, + oppfriskningsdose om det har gått mer enn 20 uker siden dose 2 

07.03.2022 

Nuvaxovid kan benyttes til vaksinasjon av personer 18 + som av ulike grunner ikke vil/kan ta mRNA-vaksine 

20.04.2022 

Personer som er 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, får tilbud om en oppfriskningsdose. 

05.08.2022

Oppstart av vaksinasjon fra aldersgruppen 65-74

12.09.2022

Flere får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine

18.11.2022

Mulighet for flere til å ta ny oppfriskningsdose

 

 

Historikk

03.01.2023: Oppdatert med de siste nyhetssakene med anbefalinger