Hopp til innhold

Veileder

Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til tidsskjema for levering av vaksiner, samt effekt og sikkerhet til den enkelte vaksine.

Koronavaksinasjonsveilederen-edit[2].jpg

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til tidsskjema for levering av vaksiner, samt effekt og sikkerhet til den enkelte vaksine.