Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Folkehelserapporten

Oppdateringer av kapitler i Folkehelserapporten

Siste oppdateringer i Folkehelserapporten, nettutgaven:

Folkehelserapporten, større oppdateringer i 2016 - 2017

7.4.2017: Vaksinar i førebygging av infeksjonar. Oppdatert med ny statistikk for 2016.

22.2.2017: Drikkevatn i Norge, figur 2 oppdatert (figur 2 var ved en feil ikke oppdatert da revidert kapittel ble oppdatert 14.2.2017).

22.2.2017: Arbeid og helse; avsnitt om uføretrygd utvidet for å fjerne uklar formulering.

1.2. - 14.2.2017: Reviderte kapitler innen smittevern og infeksjoner publisert: Antibiotikabruk, Infeksjoner i Norge, Vaksiner i forebygging av infeksjoner. 

12.2.2017: Drikkevatn. Revidert kapittel publisert.

7.2.2017: Levealderen i Norge gejnnomgått og oppdatert med nye tall.

05.01.2017: Kapittel Luftforureining i Noreg er gjennomgått, oppdatert og utvidet med nye tall og oppdatert tekst. 

15.12.2016: Kapittel Skader og ulykker er gjennomgått, oppdatert og utvidet både med nye tall og utfyllende tekst. 

26.10.2016: Kapittel Sosiale helseforskjeller i Norge er gjennomgått, oppdatert og utvidet både med nye tall og utfyllende tekst. 

20.10.2016: Kapittel Mat- og vannbårne infeksjoner oppdatert. Teksten gjennomgått og oppdatert. Nye tall lagt inn.

Folkehelserapporten 2014

02.11.2016. Kapittel Selvmord og selvmordsforsøk i Norge, la til referanse Strand 2010, som manglet. 

20.06.2016. Alle kapitlene er overført til nye nettsider for fhi.no 

11.03.2016. Lenke til Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2014 lagt inn i kapitlene Ruslidelser og Alkohol og andre rusmiddel

08.10.2015. Kapittel Demens. Fire referanser som manglet i referanselista lagt inn (Lambert, Prince, Plassman, Seshadri).

24.2.2015. Kapittel Drikkevatn. 19.1.2015. Kapitlene Helse hos eldre, Helse i innvandrerbefolkningen: Referanselistene oppdatert i henh. til papirutgaven.

jan–feb.2015. Kapittel drikkevann oppdatert (antall vassverk). Antal sjuke i Rørosutbrotet i 2007 endra frå 2000 til 1500.

17.1.1015. Kapittel "Helse hos barn og unge" oppdatert i henh til papirutgaven: Avsnitt skader og ulykker oppdatert. Referanselisten oppdatert.

7.10.2014: Kapittel "Psykisk helse hos barn og unge" oppdatert med utvidet avsnitt "Utvikling over tid" med to nye figurer.

7.10.2014: Oppdatering i kapittel Muskel- og skjelettsykdommer og -plager: Avsnittet "Internasjonalt" oppdatert med en setning om årstidsvariasjon og referansen Solbakken, 2014. Tilsvarende oppdatering i kapittel Eldres helse under avsnitt "Mange brudd som følge av fall og benskjørhet".

6.10.2014: Temakapittel "Kilder til kunnskap om folkehelse" og kapittel "Klimaendringar og helse" publisert.

17.09.2014: Tre tilleggskapitler/temakapitler publisert: Helse hos eldre i Norge. Vaksiner i forebyggelse av infeksjoner. Sykdomsbyrde i den norske befolkningen.  

15.09.2014: Arbeid og helse. Referanselista oppdatert. Mindre justeringar i teksten utført.

27.08.2014: Røyking og snusbruk i Norge: Avsnittet "Tobakk brukes på ulik måte i ulike aldersgrupper" er oppdatert, tall for 2013 er lagt til. Første avsnitt under "Nesten 1 av 10 gravide...": årstallet i henvisningen til MFR  rettet fra 2012 til 2013.

14.08.2014: Kreft: oppdatert med nye tall for framtidige antall nye tilfeller av prostatakreft i tekst og tabell 1.

30. juni 2014: I alt 28 kapitler i Folkehelserapporten 2014 publisert på www.fhi.no