Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Folkehelserapporten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Folkehelserapporten

Om Folkehelserapporten

Folkehelserapporten beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av data, analyser og forskning. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.

Folkehelserapporten beskriver helsetilstanden i Norge ved hjelp av data, analyser og forskning. Her finner du informasjon om redaksjonen samt kontaktinformasjon.


Datagrunnlaget er helseregistre, helseundersøkelser, rapporter og forskningspublikasjoner. 

Temaene omfatter blant annet psykisk og fysisk helse, ikke-smittsomme og smittsomme sykdommer, sosial ulikhet i helse, trivsel og helsefremmende forhold, og kjente påvirkningsfaktorer som kosthold, tobakk, fysisk aktivitet, alkohol og andre rusmidler.

Alle oppdateringer er notert i eget avsnitt under de enkelte kapitler. Se også en oversikt: oppdateringer

Kontakt

Helsefaglig spørsmål: folkehelserapportens redaksjon

Pressehenvendelser: e-post , telefon 21 07 83 00.

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør for Folkehelserapporten er direktør Camilla Stoltenberg.

Redaksjon for nettutgaven 2021-2022

Leder av redaksjonen: Hilde Marie Tvedten.

Skrivegrupper og forfattere: Se de enkelte kapitlene.

Redaksjon for nettutgaven 2016-2018

Redaksjonen: Else-Karin Grøholt (leder), Hanna Hånes og Linn Bøhler. 
Bjørg Dystvold Nilsson og Inger Johanne Bakken har også deltatt i redaksjonen i en periode i henholdsvis 2016-2017 og 2017-2018.

Fagredaksjonen: Eva Denison, Bjørn Iversen, Hanne Nøkleby, Grethe S. Tell, Simon Øverland.

Skrivegrupper og forfattere: se de enkelte kapitlene.

Fagfellevurdering: se de enkelte kapitlene i avsnittet "Om kapitlet".

Utgaver

Fra 2018 skjer alle oppdatering på nett.

Egen temautgave i 2021: Folkehelsen etter covid-19

I tillegg til fullversjonen på nett, ble en kortversjon/sammendrag utgitt på norsk og engelsk i 2018 (engelsk versjon publisert i begynnelsen av januar 2019):

Tidligere folkehelserapporter

  • Folkehelserapporten 2014  (nedlastbar pdf ). Første del av Folkehelserapporten 2014 ble publisert på www.fhi.no/fhr/ 30. juni 2014. Andre del med temakapitler ble publisert i september 2014. Papir-og pdf-utgaven, med innhold tilsvarende nettutgaven september 2014, ble utgitt i begynnelsen av januar 2015.
  • Folkehelserapporten 2010  (nedlastbar pdf)