Hopp til innhold

Oppdateringer i håndhygieneveilederen

Publisert

Oppdateringer fra og med februar 2017.

Oppdateringer fra og med februar 2017.


  • Februar 2017: Håndhygieneveilederen blir for første gang publisert som en digital veileder. Det er gjort få endringer fra den preliminære utgaven. Endringene består i hovedsak av språklige justeringer og oppdatering av referanser. Det er gjort noen mindre justeringer i anbefalinger om alkoholbasert hånddesinfeksjon, metoder for preoperativ håndhygiene og i kapittelet om bruk av hansker. Det er ikke gjennomført nye litteratursøk. Det er imidlertid satt inn ni nye referanser (nr. 60, 93, 95, 106, 109, 110, 111, 114 og 126) og enkelte referanser er erstattet med nyere versjoner av samme publikasjon (nr. 1,2, 31, 33, 34, 41, 107, 112, 123). Veilederen blir også gjort tilgjengelig i nedlastbar pdf-format i mars 2017. 
  • Mai 2016: Det ble i mai 2016 publisert en preliminær utgave av ny nasjonal veilederen for håndhygiene. Denne endelige versjonen publiseres februar 2017.