Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forord»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forord

Forord

Håndhygiene er sentralt i alt smittevernarbeid i helsetjenestene. Slik har det vært historisk, og slik er det også i dag.

Håndhygiene er sentralt i alt smittevernarbeid i helsetjenestene. Slik har det vært historisk, og slik er det også i dag.


Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene.

Folkehelseinstituttet publiserte de første nasjonale anbefalingene om håndhygiene i 1990. Anbefalingen ble sist revidert i 2004. Vi så nå et behov for oppdatering.

Formålet er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten. Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Anbefalingene i veilederen gjelder for alt klinisk helsepersonell og helsefaglige utdanningsinstitusjoner.

Arbeidet har vært ledet og ført i pennen av Mette Fagernes og Nina Sorknes. Veilederen er utarbeidet i tett samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og Nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienens dag 5. mai.   

Det har vært en åpen høring gjennom Folkehelseinstituttets nettside, med varsling og forespørsel om innspill til utvalgte organisasjoner.

Internasjonale smittevernorganisasjoner har de seneste årene publisert oppdaterte anbefalinger for håndhygiene, hvorav Verdens helseorganisasjons (WHO) veileder fra 2009 er spesielt toneangivende. En rekke land har i tillegg utarbeidet nasjonale anbefalinger. Rådene i veilederen er i hovedsak basert på en sammenstilling av anbefalingene i disse publikasjonene. For deltema der det ikke er konsensus, samt tema som i mindre grad er berørt i de nevnte veilederne, er det utført supplerende litteratursøk. På områder hvor det mangler vitenskapelig evidens er anbefalingene basert på rådende praksis og konsensus i faggruppen.

 

Camilla Stoltenberg, Direktør

Oslo, april 2016