Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygiene blant pasienter og besøkende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndhygiene blant pasienter og besøkende

Håndhygiene blant pasienter og besøkende

Pasienter og besøkende berører ofte mange gjenstander i pasientsonen og i helsetjeneste­området. Deres hender vil, som helsepersonells hender, kunne bidra til kryssmitte i helseinstitusjoner.

Pasienter og besøkende berører ofte mange gjenstander i pasientsonen og i helsetjeneste­området. Deres hender vil, som helsepersonells hender, kunne bidra til kryssmitte i helseinstitusjoner.


Håndhygiene blant pasienter

Studier indikerer at pasienters hender kan ha en viktig rolle ved smitteoverføring i helseinstitusjoner.1,2 Mange pasienter bærer sykdomsfremkallende bakterier på hendene.3,4 Det er blant annet vist at 62 prosent av pasientene i en gruppe hadde enterokokker på hendene etter 7 dager på sykehus, sammenlignet med 10.7 prosent av den øvrige voksne befolkningen,5 og at 39 prosent av pasientene hadde minst en type potensielt sykdomsfremkallende bakterie på hendene 48 timer etter innleggelse i sykehus.3

Selv om pasienter og ansatte ved forespørsel oppgir at de tror at pasientenes hender kan ha en viktig rolle i smitteoverføring i helseinstitusjoner,2,3,6,7 utfører mange pasienter mangelfull håndhygiene.2,3,8,9 Etterlevelse knyttet til toalettbesøk er eksempelvis målt til 30 prosent blant mobile pasienter, mens etterlevelse før måltider er målt til 39 prosent.8

Studiene viser også at helsepersonell i liten grad tilbyr håndhygiene til immobile pasienter (17.3 prosent),2 også i forbindelse med bruk av bekken/urinflasker og før måltider.1,2,5,10 Pasienter oppgir også at de ikke spør om hjelp fordi de ikke ønsker å bry personalet.11

Det er vist at man med informasjonsarbeid og økt tilretteleggelse for håndhygiene blant pasienter kan øke etterlevelsen av håndhygiene7og redusere forekomsten av HAI betraktelig, eksempelvis forekomst av meticillinresistente Staphyloccocus aureus.10 Undervisning og systemer som legger til rette for økt håndhygiene blant pasienter7 synes også samtidig å bidra til signifikant høyere etterlevelse blant helsepersonell.2

Pasientenes håndhygiene bør være en naturlig del av smitteforebyggende tiltak i alle helseinstitusjoner,10 inkludert observasjon av etterlevelse.

Håndhygiene blant besøkende

Det er manglende dokumentasjon knyttet til betydning av besøkenes hender for overføring av bakterier i helsetjenesten.12 Det er imidlertid en kjensgjerning at hender har en viktig rolle for spredning av smittsomme sykdommer som norovirus og luftveismikrober i samfunnet, og det er sannsynlig at disse mikroorganismene kan bli brakt inn i helseinstitusjoner via besøkenes hender.12,13

Besøkende er ofte i kontakt med både pasient, gjenstander i pasientsonen og gjenstander i helsetjenesteområdet. De kan således bidra til overføring av potensielt sykdomsfremkallende mikroorganismer til, og mellom, disse elementene. Det er også mange pårørende som deltar aktivt i stell, blant annet ved pediatriske avdelinger. De vil på lik linje som helsepersonell kunne bidra til kryss-smitte ved overføring av mikroorganismer mellom pasient og helsetjenesteområdet.

For å hindre smitte mellom helseinstitusjoner og samfunnet for øvrig bør besøkende utføre håndhygiene ved ankomst og avreise. Dersom de ferdes mellom pasientsonen og helsetjenesteområdet bør håndhygiene også utføres i skifte mellom sonene. Besøkende som bidrar aktivt i stell og pleie av pasienten bør gis opplæring i håndhygiene, og utføre håndhygiene etter samme indikasjoner som helsepersonellet.

Studier viser at besøkende i liten grad utfører håndhygiene, også når hånddesinfeksjonsdispensere er montert.12,13 Erfaringene viser imidlertid at man med relativt små endringer kan bidra til økt bruk. Et viktig tiltak er at dispensere er riktig plassert der folk ferdes, at de er godt synlig og godt merket. Besøkene må videre minnes på å utføre håndhygiene.12,13

Referanser

 1. Landers T, Abusalem S, Coty M, B., Bingham J. Patient-centered hand hygiene: The next step in infection prevention. Am J Infect Control. 2012;40(4 SUPPL.):S11-S17.
 2. Ardizzone LL, Smolowitz J, Kline N, Thom B, Larson EL. Patient hand hygiene practices in surgical patients. Am J Infect Control. 2013;41(6):487-491.
 3. Istenes N, Bingham J, Hazelett S, Fleming E, Kirk J. Patients' potential role in the transmission of health care-associated infections: Prevalence of contamination with bacterial pathogens and patient attitudes toward hand hygiene. Am J Infect Control. 2013;41(9):793-798.
 4. Hedin G, Blomkvist A, Janson M, Lindblom A. Occurrence of potentially pathogenic bacteria on the hands of hospital patients before and after the introduction of patient hand disinfection. Apmis. 2012;120(10):802-807.
 5. Banfield K, Kerr K. Could hospital patients' hands constitute a missing link? J Hosp Infect. 2005;61(3):183-188.
 6. Burnett E. Perceptions, attitudes, and behavior towards patient hand hygiene. Am J Infect Control. 2009;37(8):638-642.
 7. Sunkesula VC, Knighton S, Zabarsky TF, Kundrapu S, Higgins PA, Donskey CJ. Four Moments for Patient Hand Hygiene: A Patient-Centered, Provider-Facilitated Model to Improve Patient Hand Hygiene. Infection Control & Hospital Epidemiology. 2015;36(8):986-989.
 8. Srigley JA, Furness CD, Gardam M. Measurement of patient hand hygiene in multiorgan transplant units using a novel technology: An observational study. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(11):1336-1341.
 9. Barker A, Sethi A, Shulkin E, Caniza R, Zerbel S, Safdar N. Patients' hand hygiene at home predicts their hand hygiene practices in the hospital. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(5):585-588.
 10. Gagne D, Bedard G, Maziade P. Systematic patients' hand disinfection: Impact on meticillin-resistant Staphylococcus aureus infection rates in a community hospital. J Hosp Infect. 2010;75(4):269-272.
 11. Ward D. Improving patient hand hygiene. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987). 2003;17(35):39-42.
 12. Birnbach D, Nevo I, Barnes S, et al. Do hospital visitors wash their hands? Assessing the use of alcohol-based hand sanitizer in a hospital lobby. Am J Infect Control. 2012;40(4):340-343.
 13. Birnbach DJ, Rosen LF, Fitzpatrick M, Arheart KL, Munoz-Price LS. An evaluation of hand hygiene in an intensive care unit: Are visitors a potential vector for pathogens? Journal of Infection and Public Health. 2015;8(6):570-574.