Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

ADHD i førskolealder og læring og atferd

Prosjektet skal se om det er mulig å beskrive generelle trekk hos førskolebarn med ADHD i forhold til innlærings- og atferdsmønstre.

Norsk tittel: ADHD i førskolealder og påvirkning på læring og atferd

Opprinnelig tittel: Preschool ADHD: Altered learning mechanisms and increased movement variability as early behavioural markers for ADHD?

Prosjektleder: Heidi Aase

Prosjektleders tilhørighet: Folkehelseinstituttet, Norge

Prosjektbeskrivelse: Målet med studien er å beskrive ADHD-fenotyper relatert til mekanismene som inngår i læring og atferd.          

Status: Avsluttet

Søknads-/sluttdato: 26.10.2009

PubMed-artikler:

Parent ratings of executive function in young preschool children with symptoms of attention-deficit/-hyperactivity disorder.

Does IQ influence associations between ADHD symptoms and other cognitive functions in young preschoolers?

Inhibition and working memory in young preschool children with symptoms of ADHD and/or oppositional-defiant disorder.

MeSH-klassifisering: ADHD (D001289), barns utvikling (D002657), læringsforstyrrelser (D007859), barns atferd (D002652).

FHI-prosjektnummer: 737