Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Mors psykiske helse og barnets sosiale atferd

Prosjektet skal undersøke hvordan mors depresjon eller angst påvirker barnets sosiale egenskaper.

Opprinnelig tittel: Mors psykiske helse og barnets sosial atferd

Prosjektleder: Stephen von Tetzchner

Prosjektleders tilhørighet: Universitetet i Oslo, Norge

Prosjektbeskrivelse: Hovedmålet er å undersøke i en ikke-klinisk populasjon om mødrenes selvrapporterte angst og depresjon predikerer 36 måneder gamle barns prososiale atferd. Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom angst og depresjon hos mor i de første leveårene hos barnet og barnets prososiale atferd når det er 36 måneder. I tillegg skal det undersøkes om barn av mødre med vedvarende angst og depresjon viser mindre prososial atferd enn sine jevnaldrende?

Status: Avsluttet

Søknads-/sluttdato: 24.10.2006/01.03.2008

PubMed-artikler:

MeSH-klassifisering: Sosial atferd (D012919), psykiske forstyrrelser (D001523), angst (D001007), depresjon (D003863).

FHI-prosjektnummer: 235