Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Overvekt hos barn

Prosjektet skal benytte en familiebasert tilnærming til å studere om overernæring under svangerskapet kan ha konsekvenser for barnets vektutvikling.

Norsk tittel: Overvekt hos barn

Opprinnelig tittel: Identifying casual determinants of adiposity in childhood – A family based approach to study early life determinants based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Prosjektleder: Øyvind Næss

Prosjektleders tilhørighet: Folkehelseinstituttet, Norge

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet ønsker å teste hypotesen om overernæring i svangerskapet ved ulike metodiske tilnærminger (triangulering). For å oppnå langvarig suksess med forebyggende tiltak mot høy kroppsvekt og fedme tidlig i livet er det nødvendig å etablere et mer solid kunnskapsgrunnlag om årsaksfaktorene som vi tror har betydning i ulike faser av livet faktisk er reelle. Dette har vært vanskelig i tidligere forskning fordi flere konkurrerende forklaringer kan være involvert: Overføring av genetiske varianter fra foreldre, programmering av vekt i fosterlivet, opphopning av risikoatferd i familien under oppveksten og andre faktorer i nærmiljøet hvor barnet bor.

Status: Avsluttet

Søknads-/sluttdato: 09.02.2009/31.12.2013

PubMed-artikler:

Parent-offspring body mass index associations in the Norwegian Mother and Child Cohort Study: a family-based approach to studying the role of the intrauterine environment in childhood adiposity.

MeSH-klassifisering: Fedme(D009765), kroppsmasseindeks (D015992). 

FHI-prosjektnummer: 629