Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Forskningsoversikt

Forskningskatalog for Den norske mor og barn-undersøkelsen

Oversikt over alle forskningsprosjekter som bruker data og/eller biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Katalogen er under utarbeidelse og er ikke ferdig kvalitetssikret. Meld fra til MoBa-administrasjonen hvis du finner feil eller mangler.

Alle prosjekter

 1. ADHD i førskolealder og læring og atferd
 2. ADHD-symptomer hos toåringer
 3. Akutte infeksjoner i svangerskapet og svangerskapsforgiftning
 4. Alkoholbruk hos gravide kvinner
 5. Alkoholbruk under svangerskapet og psykisk helse
 6. Alkoholinntak og fosterdød
 7. Alkoholinntak og fødselskomplikasjoner
 8. Ammelengde og helseeffekter hos barnet
 9. Amming av barn med medfødte hjertefeil
 10. Amming og mors vekt
 11. Angst og depresjon hos mor under svangerskapet og barnets atferd
 12. Angst og depresjon hos deltagere i MIDIA sammenlignet med kvinner som valgte å ikke delta
 13. Arv, miljø og luftveissykdommer
 14. Arv, miljø og luftveissykdommer – Fase II
 15. Arvelig risiko for fedme og individuelle forskjeller
 16. Autisme og fordøyelsesproblemer
 17. Autismedatabasen
 18. Babysvømming og infeksjoner
 19. Barnets kjønn og svangerskapsforgiftning
 20. Barnets kosthold og depresjon og angst
 21. Barns temperament og vektutvikling
 22. Barns tenner i MoBa
 23. Bekkenbunnsmuskulatur og risiko for fødselskomplikasjoner
 24. Bekkensmerter under svangerskap
 25. Bestemors røyking og barnets fødselsvekt
 26. Betydningen av genetikk og miljø for dødfødsel
 27. Biomarkører for immunotoksisk risiko hos nyfødte
 28. Biomarkører for språk- og autismeutvikling
 29. Bioovervåkning av PFC-nivåer
 30. BPA-nivåer hos gravide norske kvinner
 31. B-vitaminer og deregulering av imprintede gener
 32. B-vitaminer og svangerskapsutfall
 33. C-reaktivt protein og fysisk aktivitet i svangerskapet
 34. Diabetes og fertilitet
 35. Døtres rapportering om mors røyking
 36. Effekten av miljøgifter på barns helse
 37. Effekter av kvikksølv i tannfyllinger
 38. Eksponering for perfluorinerte forbindelser i fosterlivet og immunstatus ved treårsalder
 39. Eksponering for tobakksrøyk i mors liv og risiko for metabolsk syndrom hos voksne kvinner
 40. En- og toeggede tvillinger i MoBa
 41. Ernæringsvansker hos barn med hjerte- og karsykdommer
 42. Faktorer assosiert med eldre foreldre
 43. Faktorer som har sammenheng med amming de første seks månedene
 44. Farmasøytiske kjønnshormoner og fødselsutfall
 45. Fars alder og barnets utvikling
 46. Fars psykiske helse og barnets utvikling
 47. Fase I av ADHD-studien
 48. Fedme hos mødre og barnets fødselsvekt og vektutvikling
 49. Fisk og sjømat i norsk kosthold
 50. Flerfødsel og psykisk helse hos mor
 51. Folat, fettsyrer og språkutvikling
 52. Folatantistoffer hos mor og konsekvenser for barnet
 53. Folat-forskningsfilen i MoBa
 54. Folatinntak og prematur fødsel
 55. Folatmangel under svangerskapet og risiko for nevrologiske misdannelser hos barnet
 56. Foreldre med diabetes og risiko for medfødte misdannelser hos barnet
 57. Foreldres mobiltelefonbruk under svangerskap
 58. Foreldres parforhold barnets utvikling under graviditeten og til treårsalderen
 59. Foreldres røykevaner og depresjon og angst hos barnet
 60. Foreldres valg av barnepass og barnets utvikling
 61. Forholdet mellom emosjonell regulering, språk og sosial kompetanse hos treåringer
 62. Forskningsfil for generasjonsstudier
 63. Forskrivning og bruk av astmamedisiner
 64. Fosterlivet og lungesykdommer
 65. Fosterutvikling hos førstegangsfødende som har hatt spontanaborter
 66. Fosterutvikling og lungesykdommer
 67. Frukt- og grønnsaksinntak, dødelighet og kreftrisiko
 68. Fysisk aktivitet under svangerskap og barnets kognitive utvikling
 69. Fysisk aktivitet under svangerskapet og spontanabort
 70. Fysisk aktivitet, graviditet og fødsel
 71. Fysisk mishandling og fødselsangst
 72. Førstegangsforeldre og parforhold
 73. Genetikk, miljøpåvirkninger og autisme
 74. Genetikk, svangerskapsforgiftning og fostervekst
 75. Genetiske faktorer og for tidlig fødsel
 76. Genetiske faktorer og spiseforstyrrelser hos barn
 77. Gjentagelsesstudien
 78. Helse hos gravide og barn av pakistansk opphav i Norge
 79. Helseeffekter hos barn som har vært eksponert for perfluorerte alkylstoffer i svangerskapet og i barndommen
 80. Helseskadelige stoffer og svangerskapsutfall
 81. Hvordan påvirker det å bli foreldre parforhold og helse?
 82. Hvordan spiser treåringen?
 83. Hvorfor ønsker kvinner keisersnitt?
 84. Høyt blodtrykk under svangerskap og brystkreft
 85. Infeksjoner, smitte og luftveissykdommer
 86. Inntak av fisk under svangerskapet og fødselsutfall
 87. Kan cytomegalovirusinfeksjon bidra til svangerskapsforgiftning?
 88. Kan folsyre under svangerskapet forebygge medfødte hjertefeil hos barnet?
 89. Karakteristiske trekk ved små barn som blir utsatt for skader
 90. Kliniske trekk ved autismespekterforstyrrelser
 91. Klumpfot hos barn
 92. Koffeininntak og prematur fødsel
 93. Konsekvenser av keisersnitt og antibiotikabruk for utvikling av blant annet matallergi hos barn
 94. Korttidseffekter av mors alkoholbruk i svangerskapet
 95. Kosthold hos gravide kvinner i Europa
 96. Kosthold og svangerskapsdiabetes
 97. Kostholdsmønstre og svangerskapsutfall
 98. Kostholdsmønstre og overvekt hos barn
 99. Luftforurensing og svangerskapsutfall
 100. Matpreferanser hos mor under graviditeten og barnets vekt
 101. M-CHAT- og ESAT-validering
 102. Medikamentbruk under svangerskapet
 103. Miljø og genetikk og hjernens utvikling hos barn
 104. Miljøfaktorer og genetikk og barnets hjerneutvikling
 105. Miljøfaktorer, genetikk og medfødt leppe-gane spalte
 106. Miljøgifter og graviditet
 107. Mor og barns kosthold og barnets vektutvikling
 108. Mors alder og eventuell risiko for barnet under fødselen
 109. Mors alkoholinntak under svangerskapet og barnets søvnkvalitet
 110. Mors BMI og svangerskapsutfall
 111. Mors BMI og vektøkning under svangerskapet og barnets vektøkning
 112. Mors bruk av kosttilskudd under svangerskapet og svangerskapsutfall
 113. Mors bruk av probiotika i svangerskapet og luftveisplager hos barnet
 114. Mors eksponering for miljøgifter og fostervekst
 115. Mors eksponering for traumatiske hendelser og mor og barns psykiske helse og livskvalitet
 116. Mors epilepsi og barnets utvikling
 117. Mors epilepsi og svangerskapsutfall
 118. Mors ernæringsstatus og svangerskapsutfall
 119. Mors fysiske aktivitet og dødfødsel
 120. Mors inntak av kjønnshormoner under graviditeten og overvekt hos barnet
 121. Mors KIR, fosters HLA-C og svangerskapsutfall
 122. Mors koffeininntak under svangerskapet og svangerskapsutfall
 123. Mors kosthold, miljø og genetikk og utvikling av astma og allergi hos barnet
 124. Mors kostvaner og vektøkning under svangerskapet
 125. Mors psykiske helse og barnets sosiale atferd
 126. Mors psykiske helse og svangerskapsutfall
 127. Mors psykiske helse under svangerskapet og keisersnitt
 128. Mors røykevaner under og etter svangerskapet
 129. Mors røyking, genetikk og svangerskapsforgiftning
 130. Mors spiseforstyrrelser og barnets kjønn
 131. Mors stress og angst under graviditeten og svangerskapsutfall
 132. Mors sukkerinntak under svangerskapet og fødselsvekt
 133. Mors yrkesmessige eksponering for hormonforstyrrende stoffer og svangerskapsutfall
 134. Mors impulsivitet, barnets atferdsvansker og utvikling av overvekt hos barnet
 135. Mors luftveisplager og astma under graviditeten og svangerskapsutfall
 136. Mødre til barn med hjertefeil og psykisk helse
 137. Måling av variasjon i nivåer av miljøgifter under graviditeten
 138. NewGeneris
 139. Nytt nordisk kosthold, svangerskapsforgiftning og for tidlig fødsel
 140. Nytt nordisk kosthold og vektøkning hos mor og barn
 141. Når begynner norske barn å gå?
 142. Omega-3-inntak hos gravide
 143. Overgrep og vold mot mor og fødselsutfall
 144. Overvekt hos barn
 145. Partnere til kvinner med spiseforstyrrelser
 146. Pneumokokkvaksine og luftveissykdommer hos barn
 147. Polyfluorinerte forbindelser og fruktbarhet
 148. Positive og negative faktorer knyttet til mors psykiske helse under og etter graviditet
 149. Prevensjonsmidler og svangerskapsforgiftning
 150. Prøveforbytting i MoBa
 151. Psykisk helse hos eldre førstegangsmødre
 152. Psykisk helse hos unge mødre
 153. Psykisk helse og utvikling hos barn med medfødte hjertefeil
 154. Psykiske problemer hos foreldre og eventuell sammenheng med barnets psykiske utvikling
 155. Rekrutteringsanalyse
 156. Risikoen for hjerte- og karkomplikasjoner etter bruk av antidepressiva under svangerskap
 157. Risikofaktorer for fedme hos søsken
 158. Risikofaktorer for multippel sklerose
 159. Risikofaktorer for redusert forplantningsevne hos norske par
 160. Risikofaktorer for utvikling av hull i tennene hos barn
 161. Risikofaktorer for utvikling av epilepsi hos barn
 162. Risikofaktorer for å utvikle luftveissykdommer, astma og allergier
 163. Røyking og fødselsutfall
 164. Røyking og svangerskapsforgiftning
 165. Røyking og svangerskapskvalme
 166. Samboers påvirkning på mors alkoholinntak
 167. Samsvaret mellom MoBa og MFR
 168. Seksuell vold og mors helse under graviditeten
 169. Spedbarns sosiale ferdigheter og kommunikasjon og språkutvikling i småbarnsalder
 170. Spiseforstyrrelser hos mor og mating av barnet
 171. Spiseforstyrrelser og graviditetsutfall
 172. Spiseproblemer hos treåringer
 173. Spontan prematur fødsel
 174. Spontan prematur fødsel og genetisk variasjon
 175. Språk og læring hos barn
 176. Språkferdigheter hos barn med ADHD
 177. Språkvansker og emosjonelle problemer hos treåringer
 178. Stabilitet, forandring og livskvalitet hos mødre
 179. Sunt miljø og barns helse
 180. Svangerskap, fødselstrygghet og helse
 181. Svangerskapsdiabetes hos kvinner med spiseforstyrrelser
 182. Svangerskapskvalme og kosthold
 183. Sykefravær under svangerskap
 184. Symptomer på ADHD hos unge voksne i Norge
 185. Søvnposisjoner og gastrointestinal obstruksjon
 186. Undergrupper av gravide kvinner i MoBa og for tidlig fødsel
 187. Urininkontinens under svangerskap
 188. Utviklingspsykopatologi hos spedbarn
 189. Validering av barnets kroppsmål
 190. Validering av gravides røykevaner
 191. Validering av HiPiC i MoBa
 192. Validering av kostholdsspørreskjema i MoBa
 193. Validering av kroppsmål hos treåringer i MoBa
 194. Vektøkning hos mor under og etter svangerskap
 195. Vold mot kvinner og fødselsutfall
 196. Økologisk mat, svangerskap og helse
 197. Årlige trender og kohorteffekter i MoBa
 198. Årsaker til autismespekterforstyrrelser
 199. Årsaker til for tidlig fødsel

Om katalogen