Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak for bedre folkehelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tiltak for bedre folkehelse

Tiltak for bedre folkehelse

Publisert Oppdatert

For å forbedre folkehelsen må vi ha kunnskap om hvilke tiltak det er viktigst å iverksette. Det krever fremragende forskning, høy kompetanse og avanserte metoder.

Smågodt, foto
Illustrasjonsfoto: Matt Scwartz / Unsplash.com

For å forbedre folkehelsen må vi ha kunnskap om hvilke tiltak det er viktigst å iverksette. Det krever fremragende forskning, høy kompetanse og avanserte metoder.


I Meld. St.19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn står det:  
«Ei sentral problemstilling i forskinga på folkehelse er å finne og estimere verknaden av tiltak som kan føre til betre helse og mindre sjukdom». 

Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i å utvikle kunnskap om sykdomsbyrden i Norge, om årsaker til sykdom og helse, og om hvilke tiltak som kan gi bedre helse for befolkningen. I strategiperioden9 skal vi styrke vårt arbeid med å vurdere hvilke tiltak som gir bedre helse, som er gode investeringer for felleskapet, og som bidrar til jevnere fordeling av helse og levekår i samfunnet.  

Hva vil vi?

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil utføre systematiske evalueringer av smitteverntiltak og råd som er viktige for håndteringen av covid-19-pandemien. 
  • Vi vil studere hvilken effekt covid-19 og samfunnstiltakene har hatt for eksempel på barn og unges psykiske helse. 
  • Vi vil bidra til kunnskapsløftet i kommunene med forskning og analyse av det lokale folkehelsearbeidet og effekten av tiltak i helse- og omsorgstjenestene. 
  • Vi vil styrke kunnskapsstøtten til beslutningstakere i velferdsetatene. Folkehelseinstituttet vil samarbeide med velferdsetatene blant annet knyttet til utvikling av oppvekstprofiler. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttets Senter for evaluering av folkehelsetiltak skal gjennomføre evalueringer av folkehelsetiltak, styrke tiltaksforskningen ved instituttet, utvikle modeller for brukermedvirkning og være en nasjonal ressurs for evaluering av folkehelsetiltak ovenfor kommunal, fylkeskommunal og nasjonal forvaltning. 
  • Instituttets Senter for sykdomsbyrde som samarbeider med The Global Burden of Disease Project ved the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington, om utvikling av regionale sykdomsanalyser og framskrivninger av sykdomsbyrden i Norge. 
  • Gjennom Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest samarbeider vi med 11 kommuner og 6 forskningsinstitusjoner om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene.