Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Store samfunnsutfordringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Store samfunnsutfordringer

Store samfunnsutfordringer

Vi skal styrke samfunnets evne til å løse nye, komplekse utfordringer knyttet til helse.

Vi skal styrke samfunnets evne til å løse nye, komplekse utfordringer knyttet til helse.


Samfunnet vårt er i rask utvikling, og endringstakten ser ut til å øke. Det skaper nye trender og utfordringer for folkehelsen i alle land, som for eksempel nye typer utenforskap, endring i fruktbarhet, og konsekvenser av endringer i klima og miljø.

Folkehelseinstituttet skal bidra til å identifisere og sette søkelys på store samfunnsutfordringer knyttet til helse, og vi skal bruke vår posisjon som statlig kunnskapsorganisasjon til å ta nye initiativ sammen med andre aktører i Norge og internasjonalt.

Våre viktigste virkemidler er innovativ infrastruktur som kohorter, registre og andre datakilder, og fremragende forskning som er konkurransedyktig internasjonalt. Vi skal utvikle nye forskningsområder for å beskrive problemer, finne årsaker og mulige løsninger, og vi skal utvikle datakilder som dekker ubesvarte behov.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ:

  • Vi oppretter et nytt område for klima og miljø, og skal øke vår kunnskap om klimaendringers konsekvenser for folkehelse.
  • Vi skal videreutvikle Mor-, far- og barn- undersøkelsen (MoBa) som grunnlag for fremragende forskning på viktige spørsmål for samfunnet, blant annet psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser hos barn, miljøforurensninger og fruktbarhet og helse.
  • Vi skal utvikle nye forskningsprosjekter på store folkehelseutfordringer slik som ikke-smittsomme sykdommer, aldring, rus og antimikrobiell resistens (AMR).

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.