Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stordata og avansert analyse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stordata og avansert analyse

Stordata og avansert analyse

Publisert Oppdatert

Vi skal legge til rette for bruk av stordata og kunstig intelligens i analyser av helse og helse- og omsorgstjenester. Nye avanserte analysemetoder, som maskinlæring, vil kunne hjelpe oss å utforske komplekse helsedata på nye måter. Dette kan bli brukt til å avdekke mønstre og gi ny kunnskap om helse og helse- og omsorgstjenester.

kart med regioner, illustrasjon

Vi skal legge til rette for bruk av stordata og kunstig intelligens i analyser av helse og helse- og omsorgstjenester. Nye avanserte analysemetoder, som maskinlæring, vil kunne hjelpe oss å utforske komplekse helsedata på nye måter. Dette kan bli brukt til å avdekke mønstre og gi ny kunnskap om helse og helse- og omsorgstjenester.


Folkehelseinstituttet forvalter viktige nasjonale registre og skal bidra til at norske helsedata kan inngå i avanserte analyser av sykdomsbyrde, helse og helsetjenester.  

Stordata, kunstig intelligens og maskinlæring er samlebetegnelser for flere teknologiske nyvinninger som utfordrer måten Folkehelseinstituttet jobber på. Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen – Sammen og verdiskaping og bedre tjenester heve ambisjonsnivået for samarbeid om innovasjon i offentlig sektor. Regjeringen utarbeider en nasjonal strategi for kunstig intelligens som også vil legge føringer for vårt arbeid.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil bygge fagmiljøer som har spisskompetanse på analyse og databehandling med nye metoder
  • Vi vil ta i bruk nye digitale verktøy og videreutvikle arbeidsprosesser for å oppsummere forskning raskere og på en mer tilgjengelig måte. Blant annet vil vi utrede bruk av maskinlæringsverktøy til å oppsummere forskningsartikler mye raskere enn mennesker kan.
  • Vi vil benytte mobilitetsdata og andre typer stordata i analyser av folkehelserelevante spørsmål og som datagrunnlag for våre råd og anbefalinger til regjeringen og kommunene  

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi analyserer forekomst og trender for infeksjonssykdommer i Norge. Det er et felt hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil bli viktige verktøy.  
  • Folkehelseinstituttet deltar i BigInsight-nettverket som utvikler nye analytiske verktøy for stordata. 
  • Folkehelseinstituttet utarbeider modelleringer og framskrivninger for covid-19 i Norge i samarbeid med Telenor og Norsk regnesentral.