Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sanntidsovervåking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sanntidsovervåking

Sanntidsovervåking

Publisert Oppdatert

Norske helseregistre er i verdensklasse og gir oss oversikt over sykdomstilfeller som registreres i helse- og omsorgstjenesten. Etter hvert vil helseregistrene i kombinasjon med andre datakilder gi informasjon samtidig som sykdomstilfeller oppdages rundt om i landet.

Norgeskart med prikker, illustrasjon

Norske helseregistre er i verdensklasse og gir oss oversikt over sykdomstilfeller som registreres i helse- og omsorgstjenesten. Etter hvert vil helseregistrene i kombinasjon med andre datakilder gi informasjon samtidig som sykdomstilfeller oppdages rundt om i landet.


Vårt mål er å oppdage og svare på utbrudd av smittsomme sykdommer og andre helsetrusler i miljøet så raskt som mulig.  

Stadig bedre IT-infrastruktur og kommunikasjonssystemer gir stort potensiale for raskere innrapportering av data til registre. I noen tilfeller kan data være tilgjengelige straks etter at sykdomstilfeller oppdages.  

Det betyr at helseregistrene kan brukes til å overvåke sykdomsutvikling i sanntid og gjøre det mulig å respondere raskt ved utbrudd og andre helsetrusler. For eksempel er det mulig å gi helsepersonell øyeblikksbilder av sykdomssituasjonen i et geografisk område.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil arbeide for å korte ned tiden det tar å samle inn og registrere data i helseregistre, og gjøre informasjonen mer fullstendig. Videreutviklingen av MSIS og vaksineregisteret SYSVAK er svært viktig under covid-19-pandemien og fremtidige utbrudd, og er høyt prioritert høsten 2020.  
  • Vi vil utvikle en ny registerbasert løsning for overvåking av smitte og utbrudd i sykehjem og andre helseinstitusjoner.
  • Vi vil integrere nye datakilder i overvåking, som gjør det mulig å raskere oppdage og bekjempe utbrudd. Dette gjelder for eksempel app-baserte løsninger for smittesporing. 
  • Vi vil utvikle interaktive dashboard-løsninger som viser helsepersonell når og hvor i landet sykdomstilfeller oppstår.  

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi fortsetter innføring av elektronisk innmelding av dødsårsaker til dødsårsaksregisteret (DÅR) i samarbeid med Direktoratet for e-helse, og utrede automatiserte overvåkningsløsninger for dødsårsaker. 
  • Vi moderniserer meldesystemet for smittsomme infeksjonssykdommer (MSIS)og har etablert en nasjonal laboratoriedatabase.  
  • Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer som viser hvor mange konsultasjoner fastleger og legevakter har hatt for utvalgte diagnoser i en gitt periode. Sykdomspulsen viser derfor trender og mulige sykdomsutbrudd som medfører at flere går til legen.