Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «På tvers av sektorer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • På tvers av sektorer

På tvers av sektorer

Publisert Oppdatert

Helse blir skapt i mange andre sektorer i tillegg til helse- og omsorgstjenesten. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan helse påvirkes av blant annet utdanning, arbeidsliv, mat og bymiljø. Også innen samfunnssikkerhet og beredskap er tverrsektorielt samarbeid helt avgjørende.

Veikryss i fire retninger, bilde
Illustrasjonsbilde: Klaus Tan / Unsplash.com

Helse blir skapt i mange andre sektorer i tillegg til helse- og omsorgstjenesten. Derfor trenger vi kunnskap om hvordan helse påvirkes av blant annet utdanning, arbeidsliv, mat og bymiljø. Også innen samfunnssikkerhet og beredskap er tverrsektorielt samarbeid helt avgjørende.


Det er store muligheter for å fremme helse og livskvalitet gjennom samarbeid og partnerskap på tvers av samfunnssektorer. For å få den kunnskapen vi trenger må vi kombinere helsedata med informasjon fra sektorer vi tradisjonelt ikke har inkludert i vår forskning og analyse, og inngå nye samarbeid, blant annet med velferdstjenestene.  

I Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet, understrekes betydningen av tverrsektorielt samarbeid for sikkerhet og beredskap. Vårt senter for fruktbarhet og helse forsker på hvordan endringer i fertilitetsmønstre og familiestrukturer påvirker helse. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil styrke kunnskapen om effekten av utbrudd og tiltak mot smittsomme sykdommer på ulike samfunnssektorer, bransjer og økonomien 
  • Vi vil styrke kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom barnehage, oppvekst, skole og utdanning, og barn og unges psykiske og fysiske helse ved å ta i bruk data fra flere sektorer. 
  • Vi vil styrke kunnskapsgrunnlaget om sammenhengen mellom mat, miljø, bærekraft og helse, og sammenhengen mellom fysisk aktivitet, transport, byutvikling og helse. 
  • Vi vil styrke tverrsektorielt samarbeid innen nasjonal og internasjonal helseberedskap, blant annet samarbeid mellom de som arbeider med menneske- og dyrehelse. 

  Hva gjør vi i dag? 

  • Vi er pådrivere for å få på plass kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) og bidrar til å utvikle det til også å omfatte tverrsektorielt folkehelsearbeid. 
  • Folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler inkluderer i dag data fra ulike sektorer, inkludert fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Folkehelseinstituttet publiserer både folkehelseprofilene og folkehelseundersøkelsene i fylker. 
  • Vi samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om kunnskapsoppdrag knyttet til barns oppvekst og familieforhold, og publiserer kunnskapsoversikter og rapporter.