Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Omstilling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Omstilling

Omstilling

Vi skal sikre vår evne til å svare på prioriterte behov hos brukerne.

Vi skal sikre vår evne til å svare på prioriterte behov hos brukerne.


FHI utfører sitt samfunnsoppdrag i tråd med nasjonale prioriteringer og tildelte budsjettrammer. Endrede rammebetingelser krever en omfattende omstilling i organisasjonen.

Vi skal ivareta og involvere medarbeiderne og ha høy oppmerksomhet på arbeidsmiljøet. FHI skal være en attraktiv arbeidsplass.

Gjennom omstillingen skal vi sikre kompetanse og kapasitet til å svare på prioriterte behov hos nasjonale og lokale beslutningstakere, andre etater, helse- og omsorgstjenesten, og befolkningen. Vi skal gjennomføre grundige prosesser for å velge hva instituttet skal prioritere i fremtiden.

Utvikling av organisasjonen vil være en viktig del av tilpasningen til nye rammer. Viktige virkemidler i omstillingen er å søke økt ekstern finansiering der det er mulig, å løse oppgaver i samarbeid og med ny arbeidsdeling med andre aktører, og å vektlegge nytte for brukerne når vi prioriterer mellom ulike aktiviteter.