Hopp til innhold

Norge i verden

Publisert

God helse i befolkningen handler både om hva vi gjør i Norge og hva vi kan få til i samarbeid med partnere globalt. Folkehelseinstituttet vil styrke sitt internasjonale engasjement og samarbeide med myndigheter og fagmiljø globalt og i andre land for å nå FNs bærekraftsmål fram mot 2030.

Bill Gates, Angela Merkel, Erna Solberg og Tedros Adhanom, foto
Illustrasjonsfoto: World Health Summit

God helse i befolkningen handler både om hva vi gjør i Norge og hva vi kan få til i samarbeid med partnere globalt. Folkehelseinstituttet vil styrke sitt internasjonale engasjement og samarbeide med myndigheter og fagmiljø globalt og i andre land for å nå FNs bærekraftsmål fram mot 2030.


Folkehelsen og helse- og omsorgstjenestene i Norge blir i økende grad påvirket av globale trender og utfordringer, og det vil oftere være nødvendig å finne felles løsninger sammen med andre land. Samtidig søker mange lav- og mellominntektsland partnerskap for å løse store helseutfordringer. FNs bærekraftmål setter ambisiøse mål for globalt samarbeid, og gjensidig utveksling av kunnskap og kompetanse kommer til å bli enda viktigere enn før. 

Folkehelseinstituttet vil bidra med ny kunnskap om hvordan internasjonale helseutfordringer kan løses, i Norge og Europa, i land der utfordringene er størst, og gjennom globale samarbeid og institusjoner. Vi vil prioritere innsats der vi har ekspertise nasjonalt. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil styrke vårt bidrag til helseberedskap i verden, i samarbeid med internasjonale partnere og folkehelseinstitusjoner. Vi vil særlig støtte iverksettingen av det internasjonale helsereglementet. 
  • Vi vil styrke vårt bidrag til arbeidet for at alle har tilgang til nødvendige helsetjenester uten å få økonomiske problemer (universell helsedekning). Vi vil levere gode kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere i lav- og mellominntektsland (les mer om health technology assessments), forske på helsefinansieringsordninger og utvikle digitale verktøy for god folkehelse og tilgang til helsetjenester. 
  • Vi vil undersøke hvordan vi best kan bruke vår kompetanse for å møte de globale og nasjonale klima- og miljøutfordringene, inkludert i arktiske områder. Vi vil ha stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom klima- og miljøendringer og migrasjon  

Hva gjør vi i dag? 

  • Mange av våre fagmiljøer har internasjonale prosjekter og samarbeid. Vi har også to sentre oppnevnt av Verdens helseorganisasjon: «WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology» og «WHO Collaborating Center for Reference and Research on Meningococci».  
  • Vi har løpende samarbeid om smittevern, miljø og beredskap med nordiske og europeiske partnere, og våre fagfolk støtter norske myndigheter og Verdens helseorganisasjon med råd og vurderinger.  
  • Vi utvikler digitale verktøy for klinikere og helsemyndigheter basert på et globalt ledende elektronisk helseinformasjonssystem kalt DHIS2 og utviklet av Universitetet i Oslo 
  • Den norske satelliten av det internasjonale nettverket Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) i Folkehelseinstituttet oppsummerer forskning om tiltak for helse- og omsorgstjenester som er relevante for lav- og middelinntektsland.