Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norge i verden»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norge i verden

Norge i verden

Publisert Oppdatert

God helse i befolkningen avhenger av hva vi gjør i Norge, men også av forhold i andre land. Samarbeid på tvers av landegrensene er avgjørende for å sikre god helse i Norge og for at verden skal nå bærekraftsmålene. Frem mot 2030 vil Folkehelseinstituttet styrke sitt internasjonale engasjement ved å samarbeide med søsterinstitusjoner, myndigheter og fagmiljøer bilateralt og globalt for å bidra til robuste helsesystemer, beredskap og kunnskap.

Bill Gates, Angela Merkel, Erna Solberg og Tedros Adhanom, foto
Illustrasjonsfoto: World Health Summit

God helse i befolkningen avhenger av hva vi gjør i Norge, men også av forhold i andre land. Samarbeid på tvers av landegrensene er avgjørende for å sikre god helse i Norge og for at verden skal nå bærekraftsmålene. Frem mot 2030 vil Folkehelseinstituttet styrke sitt internasjonale engasjement ved å samarbeide med søsterinstitusjoner, myndigheter og fagmiljøer bilateralt og globalt for å bidra til robuste helsesystemer, beredskap og kunnskap.


Covid-19 pandemien og klimaendringene viser at vi alle har en felles sårbarhet som fordrer løsninger og responskapasitet både i rike og fattige land. FNs bærekraftmål setter ambisiøse mål for globalt samarbeid

Tilgang til solide data om helse og faktorer som påvirker den og gjensidig utveksling av kunnskap og kompetanse mellom land i nord og sør kommer til å bli enda viktigere enn før. Her vil Folkehelseinstituttet trappe opp sitt engasjement de nærmeste årene. Vi vil prioritere innsatsen på felt der vi har ekspertise nasjonalt, og bidra gjennom bilaterale partnerskap, forskningssamarbeid og gjennom faglige bidrag til globale prosesser og institusjoner. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ:  

  • Vi vil styrke vårt bidrag til helseberedskap globalti samarbeid med internasjonale partnere og folkehelseinstitusjoner. Vi vil engasjere oss i arbeidet for å styrke det internasjonale helsereglementet (IHR), respons mot den pågående pandemien og iverksettingen av IHR i lav- og mellominntektsland. 
  • Vi vil bidra med kunnskap for å nå ambisjonen om universell helsedekning. Ved å bygge kapasitet for metodevurderinger (Health Technology Assessments) vil vi samarbeide om utvikling av gode beslutningsgrunnlag for innføring av ny teknologi og dermed bidra til bærekraftige og rettferdige helsesystem i lav- og mellominntektsland.   
  • Vi vil bidra til utvikling og bruk av digitale løsninger, helseregistre og sykdomsbyrdeanalyser som fundament for godt folkehelsearbeid, inkludert forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, og bruke vår kompetanse for å møte de globale og nasjonale klima- og miljøutfordringene, inkludert i arktiske områder.  
  • Vi vil bidra i globale prosesser og til Den internasjonale organisasjonen for folkehelseinstitutter (IANPHI) og være en solid kunnskapsleverandør og kompetanseinstitusjon på global helse for den norske forvaltningen og for internasjonale organisasjoner som WHO og Afrika CDC.  

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi har løpende samarbeid om smittevern, miljø og beredskap med internasjonale partnere, og samarbeider med søsterinstitusjoner og forskningsmiljøer i lav- og mellominntektsland om å produsere kunnskap, data og verktøy for å styrke folkehelse og helsesystemer. Vi bidrar i globale prosesser og støtter norske myndigheter og Verdens helseorganisasjon med råd og vurderinger.  
  • Vi samarbeider med partnerinstitusjoner om tilpasning og bruk av digitale verktøy basert på det globalt ledende elektroniske helseinformasjonssystemet DHIS2 utviklet av Universitetet i Oslo og deler kompetanse og bidrar til å bygge kapasitet sammen med søsterinstitusjoner og IANPHI. 
  • Vi samarbeider med blant annet International Decision Support initiative om bygging av kapasitet på HTA og vi oppsummerer forskning om tiltak for helse- og omsorgstjenester som er relevante for lav- og middelinntektsland i samarbeid med Cochrane.