Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norge i verden»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norge i verden

Norge i verden

Vi skal bidra til bedre helse globalt og analysere hvordan utviklingen internasjonalt vil påvirke helsen i Norge.

Vi skal bidra til bedre helse globalt og analysere hvordan utviklingen internasjonalt vil påvirke helsen i Norge.


Koronapandemien har vist hvor avhengig vi er av internasjonalt samarbeid om helseberedskap, forskning og kunnskapsdeling, og produksjon av vaksiner og legemidler. Den har også vist betydningen av sterke og vitenskapelig uavhengige folkehelseinstitutt.

For å nå FNs bærekraftsmål mot 2030 vil vi arbeide med utfordringer som er betydelig større i lav- og mellominntektsland enn i høyinntektsland, og som i særlig grad krever samarbeid på tvers av landegrensene. Vi prioriterer innsats der vi har nasjonal ekspertise.

Vi skal bidra til å etablere og styrke folkehelseinstitutter globalt og til å utvikle grunnlag for politikkutforming. Viktige kunnskapsområder er klimaendringer og helse, ikke-smittsomme sykdommer og smittsomme sykdommer. For å styrke global helseberedskap må vi videreutvikle infrastruktur og kunnskapssystemer som gjør det mulig å håndtere kriser effektivt og kunnskapsbasert.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ:

  • Vi vil øke vårt bidrag til å styrke beredskapen mot smittsomme sykdommer og andre  globale helsekriser, både gjennom internasjonale prosesser og i samarbeid med utvalgte lav- og mellominntektsland.
  • Vi vil styrke samarbeidet med søsterinstitusjoner i utvalgte lav- og mellominntektsland.

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.