Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Klimaendringer og helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Klimaendringer og helse

Klimaendringer og helse

Folkehelseinstituttet skal ta en ny rolle i spørsmål om klima, miljø, mat og helse.

Folkehelseinstituttet skal ta en ny rolle i spørsmål om klima, miljø, mat og helse.


Klimaendringer kan påvirke den psykiske og fysiske helsen i befolkningen på flere måter: fra luftveis- og hjerte- og karsykdom, allergi, skader og død knyttet til ekstreme værhendelser, til endringer i utbredelse og geografisk fordeling av smittsomme sykdommer og antimikrobiell resistens.

Folkehelseinstituttets faglige bredde er et godt utgangspunkt for en ny innsats som går på tvers av sektorer. Vi skal utvikle ny kunnskap om årsaker, risiko, helseeffekter og tiltak, med utgangspunkt i vår metodekompetanse og infrastruktur som helseregistre, helseundersøkelser, laboratorier og biobanker.

En sentral problemstilling i årene fremover handler om bærekraftige og klimatilpassede matsystemer. Vi vil styrke kunnskapen om mat som er sunn, trygg og bærekraftig i et globalt perspektiv. Folkehelseinstituttet har særlig gode forutsetninger for å bidra med kunnskap om kosthold og helseeffekter, og kunnskap om mattrygghet.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ:

  • Vi skal tydeliggjøre for befolkningen hvilke konsekvenser klimaendringer har for folkehelse.
  • Vi skal utvikle nye forskningsprosjekter som ser på ernæringskvalitet og klima- og miljøpåvirkning i mat og skåringssystemer for matvarer.
  • Vi skal videreutvikle human miljøbiobank for å forstå hvordan klima- og miljøendringer påvirker eksponering og folkehelse, følge endringene over tid og bidra til å forebygge sykdom.

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.