Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsedata skal komme til nytte»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsedata skal komme til nytte

Helsedata kan komme til nytte

Publisert Oppdatert

Vi skal være pådrivere for at samfunnet raskest mulig får nytte av helsedata i Norge og internasjonalt. Det skal bli kortere vei fra idé og datafangst til ny kunnskap og innovasjon, samtidig som personvern ivaretas. Derfor jobber vi for en felles nasjonal infrastruktur for helsedata.

Laborant med petriskål, foto
Illustrasjonsfoto: Drew Hays / Unsplash.com

Vi skal være pådrivere for at samfunnet raskest mulig får nytte av helsedata i Norge og internasjonalt. Det skal bli kortere vei fra idé og datafangst til ny kunnskap og innovasjon, samtidig som personvern ivaretas. Derfor jobber vi for en felles nasjonal infrastruktur for helsedata.


Norge har offentlige data i verdensklasse om helse, utdanning, fritid, arbeidsliv, trygd, skatt og andre viktige tema. Slike data produseres døgnet rundt av en godt organisert velferdsstat med digitalt aktive innbyggere som har personnummer og tillit til samfunnet. Dataene utgjør en stor verdi for samfunnet.  

Folkehelseinstituttet har ansvar for helseregistre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorier som inneholder og produserer stadig større mengder data som kan gi svar på viktige spørsmål ikke-smittsomme sykdommer, psykisk helse og livskvalitet, smittsomme sykdommer, skader og ulykker. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) er et eksempel på et unikt datagrunnlag som kan utnyttes enda bedre enn i dag. 

Regjeringen har varslet at den vil effektivisere og forenkle tilgangen til helsedata gjennom en felles helseanalyseplattform (se Meld. St. 18 (2018–2019) - Helsenæringen). Helseanalyseplattformen skal være en nasjonal løsning som gjør det enklere å få tilgang til helsedata og legger til rette for avanserte analyser på tvers av ulike datakilder. Samtidig skal personvernet styrkes.

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativ: 

  • Vi vil videreutvikle den nyetablerte MSIS-laboratoriedatabasen for å sikre at analyseresultater raskt kan tas i bruk i smittevernfaglig arbeid 
  • Vi vil gjøre beredskapsregisteret for covid-19 til modell for fremtidige overvåkingssystemer under nye utbrudd og pandemier 
  • Vi vil være pådrivere for å utvikle tenkingen rundt helsedata som nasjonal ressurs. Vi ønsker å jobbe for et samfunn som realiserer verdien i data og informasjon på en måte som kommer fellesskapet til gode. 
  • Vi vil utvikle bedre digital kunnskapsstøtte basert på helsedata. For eksempel vil vi utrede løsninger hvor kommuneleger kan se tidsriktige overvåkingsdata og dødsårsaker fra sin kommune. 

Hva gjør vi i dag? 

  • Vi etablerer et personidentifiserbart legemiddelregister og arbeider for å innhente informasjon om legemiddelbruk fra institusjoner.  
  • Vi benytter MoBa- og NorFlu-undersøkelsene som utgangspunkt for å samle data om forekomst av covid-19 i befolkningen 
  • Folkehelseinstituttet deltar i et samarbeid om å utvikle Helsedataservice og Helseanalyseplattformen sammen med Direktoratet for e-helse og andre.