Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsedata i sanntid»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsedata i sanntid

Helsedata i sanntid

Vi skal sørge for kortere vei fra helsedata til samfunnsnyttige analyser.

Vi skal sørge for kortere vei fra helsedata til samfunnsnyttige analyser.


I årene som kommer vil infrastrukturen for helsedata i Norge bli radikalt endret. Norske helseregistre og befolkningsundersøkelser er allerede i verdensklasse, men det uutnyttede potensialet til å skape verdier for samfunnet er stort.

Folkehelseinstituttet skal ta i bruk nye løsninger for bedre datakvalitet og for raskere og mer pålitelig innsamling og deling av data. Når det er viktig for liv og helse, skal data være tilgjengelige i sanntid.

Vi er opptatt av at helsedata raskest mulig skal bli tilgjengelige for forskning og analyse i og utenfor instituttet. Vi skal være pådrivere for enklere tilgang til data, og kortere vei fra idé til innovasjon og samfunnsnytte. Vi skal også publisere nøkkeltall og statistikk på nye og bedre måter, blant annet som beslutningsgrunnlag for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ:

  • Vi tar initiativ til et stort løft i den digitale infrastrukturen for beredskap. Målet er å styrke de viktigste registrene og digitale løsningene for smittevernberedskapen.
  • Vi skal ta initiativ til å utvikle nye digitale plattformer for samhandling og deling av data med kommuner, laboratorier og helse- og omsorgstjenester – til bruk både i og utenfor kriser.

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.