Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forutse helsetrusler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forutse helsetrusler

Forutse helsetrusler

Vi skal være ledende på bruk av stordata, maskinlæring og modellering på folkehelsefeltet.

Vi skal være ledende på bruk av stordata, maskinlæring og modellering på folkehelsefeltet.


Stadig mer kunnskap om helse og helse- og omsorgstjenester kommer fra avanserte analyser som bygger på store datakilder, sofistikerte algoritmer og rå regnekraft. Det gir oss nye muligheter og stiller krav til at vi utvikler kompetansen som trengs for å vurdere nye kunnskapskilder kritisk.

I vårt eget arbeid skal vi i økende grad beskrive fremtidsscenarier for ulike helsetrusler, for eksempel ved hjelp av modeller for fremtidig utvikling av sykdomsbyrden i Norge. I koronapandemien har vi gjort nye erfaringer med infeksjonsmodelleringer og med analyser av genetiske data fra mikrobiologiske laboratorier, og vi har sett hvor nyttig det vil være å effektivisere oppsummering av internasjonale forskningsfunn med maskinlæringsverktøy.

Folkehelseinstituttet skal utvikle fagmiljøer som er ledende i å anvende og fortolke avanserte analyser til nytte for folkehelsen og helse- og omsorgstjenestene. Det skal vi gjøre i samarbeid med ekspertise i Norge og internasjonalt.

Hva vil vi?

I perioden 2021-2022 er dette viktige initiativ: 

  • Vi skal videreutvikle fagmiljøet for infeksjonsmodellering til å bli internasjonalt fremragende.
  • Vi skal ta i bruk bedre IT-infrastruktur for avansert modellering og genomanalyser, og utvikle forskningsprosjekter som kombinerer data fra helgenomsekvensering med data fra utbruddsetterforskning og vaksinasjon.
  • Vi skal inkludere klima- og miljøendringer i våre analyser for å beskrive fremtidsscenarier for folkehelsen.

Historikk

14.10.2021: Lagt til beskrivende kulepunkter under denne strategiske satsingen.