Hopp til innhold

Enklere navigasjon

Publisert

Folkehelseinstituttet skal tilby raskere og enklere oversikt over kunnskap som støtter helsepersonell, befolkning og myndigheter i å ta viktige beslutninger om helse, inkludert helsetjenester. Stadig mer informasjon om helse er tilgjengelig, og det er ofte uklart hvilke kilder som er pålitelige.

Atrium i bibliotek med mange etasjer, foto
Illustrasjonsfoto: Tobias Fischer / Unsplash.com

Folkehelseinstituttet skal tilby raskere og enklere oversikt over kunnskap som støtter helsepersonell, befolkning og myndigheter i å ta viktige beslutninger om helse, inkludert helsetjenester. Stadig mer informasjon om helse er tilgjengelig, og det er ofte uklart hvilke kilder som er pålitelige.


Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. En viktig oppgave er å vise vei til riktig og pålitelig helseinformasjon for våre brukere. 

Vi skal sørge for at helsepersonell, befolkning og myndigheter har tilgjengelig og forståelig kunnskapsstøtte. Tilliten til at våre råd og informasjon er kunnskapsbasert og relevant, skal opprettholdes ved å bruke et klart språk og gode kildehenvisninger. 

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativer: 

  • Vi vil formidle kunnskapen lettere tilgjengelig og mer forståelig måte. Blant annet vil vi utvikle mer brukervennlig visualisering av statistikk og kunnskap fra helsedata. 
  • Vi vil utvikle og evaluere tiltak for å styrke befolkningens helsekompetanse og evne til kritisk vurdering av helsepåstander. Dette skal vi gjøre i samarbeid med blant annet skoleverket. 
  • Helsebiblioteket vil prioritere å gjøre viktige oppslagsverk tilgjengelige for helsepersonell. 
  • Vi vil gjøre det lettere for kommuner å få nødvendig og nyttig styringsinformasjon, gjennom å videreutvikle folkehelseprofiler og utvikle oppvekstprofiler.  

 Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttet presenterer all oppdatert kunnskap om områder instituttet har ansvar for på omkring 140 temasider på fhi.no, inkludert Folkehelserapporten, faktaark, veiledere, håndbøker, artikler med informasjon til befolkningen og om forskningsprosjekter.  
  • Vi lager veiledere for helsepersonell, myndigheter og befolkningen på smittevern, vaksinasjon, skadedyr og andre tema. 
  • Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.