Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Enklere navigasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Enklere navigasjon

Enklere navigasjon

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet skal tilby raskere og enklere oversikt over kunnskap som støtter helsepersonell, befolkning og myndigheter i å ta viktige beslutninger om helse og helsetjenester. Stadig mer informasjon om helse er tilgjengelig, og det er ofte uklart hvilke kilder som er pålitelige.

Atrium i bibliotek med mange etasjer, foto
Illustrasjonsfoto: Tobias Fischer / Unsplash.com

Folkehelseinstituttet skal tilby raskere og enklere oversikt over kunnskap som støtter helsepersonell, befolkning og myndigheter i å ta viktige beslutninger om helse og helsetjenester. Stadig mer informasjon om helse er tilgjengelig, og det er ofte uklart hvilke kilder som er pålitelige.


Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. En viktig oppgave er å vise vei til riktig og pålitelig helseinformasjon for våre brukere. 

Vi skal sørge for at helsepersonell, befolkning og myndigheter har tilgjengelig og forståelig kunnskapsstøtte. Vi skal opprettholde tilliten til at våre råd og informasjon er relevante og bygger på vitenskapelig kunnskap, ved å bruke et klart språk og gode kildehenvisninger.  

Hva vil vi? 

I perioden 2020-2021 er dette viktige initiativer: 

  • Vi vil formidle kunnskap på en lettere tilgjengelig og mer forståelig måte til hele befolkningen, også sårbare grupper. Blant annet vil vi utvikle mer brukervennlig visualisering av statistikk, råd og analyse, for eksempel fra utbruddsdata. 
  • Vi vil gjøre det lettere for kommuner å få nødvendig og nyttig styringsinformasjon, gjennom å videreutvikle folkehelseprofiler og nylig lanserte oppvekstprofiler.  
  • Vi vil utvikle metoder for levende kunnskapsoversikter på viktige spørsmål, i første omgang for å støtte håndteringen av covid-19-pandemien 

 Hva gjør vi i dag? 

  • Folkehelseinstituttet oppdaterer forløpende en omfattende koronaveileder med kunnskap og råd om covid-19 for befolkningen og helsepersonell. 
  • Folkehelseinstituttet presenterer all oppdatert kunnskap om områder instituttet har ansvar for på omkring 140 temasider på fhi.no, inkludert Folkehelserapporten, faktaark, veiledere, håndbøker, artikler med informasjon til befolkningen og om forskningsprosjekter.  
  • Vi lager veiledere for helsepersonell, myndigheter og befolkningen på smittevern, vaksinasjon, skadedyr og andre tema. 
  • Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.