Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Folkehelseinstituttets strategi – 10 satsinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Folkehelseinstituttets strategi – 10 satsinger

Om Folkehelseinstituttets strategi – 10 satsinger

Publisert

Folkehelseinstituttets strategi for perioden 2019-2024 har 10 satsinger.

illustrasjonsbilde av folkehelse
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Folkehelseinstituttets strategi for perioden 2019-2024 har 10 satsinger.


Folkehelseinstituttets strategi for perioden 2019-2024 har 10 satsninger for å møte de store utviklingstrekkene som påvirker folkehelsen i Norge og i verden. Klimaendringer, nye smittestoffer, økende helseulikheter og en aldrende befolkning er bare noen av utfordringene som gjør at vi stadig må søke nye løsninger for å beskytte liv og for å styrke helse og livskvalitet i hele befolkningen. 

Covid-19-pandemiens innvirkning på strategien

Covid-19-pandemien vil sette sitt avtrykk på Folkehelseinstituttets arbeid og kjerneoppgaver -beredskap, kunnskap og infrastruktur - på kort og lang sikt. 

Pandemiarbeidet har allerede utløst innovasjon og nytenkning i instituttet: Beredskapsregisteret for covid-19 er en nyutviklet og moderne infrastruktur for kunnskap om epidemien og kan tjene som modell for kunnskapssystemet i fremtidige folkehelsekriser i Norge. Modelleringsmiljøet vårt har utviklet nye analyser som støtter pandemihåndteringen og planlegging av vaksinasjon. Samarbeidet mellom fagmiljøene for kunnskapsoppsummeringer og smittevern har ført til raskere og bedre navigasjon i internasjonal forskning på covid-19.  Det er også mange andre eksempler. 

Denne nytenkningen vil bidra til å styrke vår utvikling i årene fremover, også på andre felt enn smittevern og vaksineFolkehelseinstituttet skal arbeide med uforminsket styrke med de andre store folkehelseutfordringene. Fedmeepidemi og rusavhengighet er eksempler på langsommere og stillere epidemier som medfører mange tapte leveår og redusert livskvalitet. Psykisk helse og rus, aldring, sosial ulikhet og oppvekstsvilkår for barn og unge er tema som har blitt ytterligere aktualisert gjennom covid-19 pandemien.

Den videre retningen 

Det siste årets hendelser i Norge og globalt har understrekeviktigheten av de 10 satsingene som peker ut retningen for Folkehelseinstituttet. I denne nettpublikasjonen - Strategi 2019-2024 - er satsingene utdypet i konkrete handlingspunkter. Vi har formulert noen nye initiativ for det neste året, men viderefører hovedsporene i strategien.