Hopp til innhold

Transport til og mellom sykehus

Publisert Oppdatert

Før en ebolapasient transporteres til sykehus, avtales det med infeksjonsmedisinsk vakt ved aktuelt sykehus om og eventuelt hvor personen kan legges inn, samt hvordan personen skal transporteres.

Før en ebolapasient transporteres til sykehus, avtales det med infeksjonsmedisinsk vakt ved aktuelt sykehus om og eventuelt hvor personen kan legges inn, samt hvordan personen skal transporteres.


Anbefalt personlig beskyttelsesutstyr under transport må ta høyde for lang transporttid og vanskelige fysiske arbeidsforhold. Det kan derfor være nødvendig å bruke mer omfattende personlig beskyttelsesutstyr under transport enn ved isolering i sykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNe-senteret) har utarbeidet Faglige råd for prehospital håndtering og transport ved mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom (EVD – Ebola Virus Disease)