Hopp til innhold

Håndtering av døde med mistenkt eller bekreftet ebola

Publisert Oppdatert

Personer som dør med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom skal håndteres med samme smitteverntiltak som levende pasienter med ebola.

Personer som dør med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom skal håndteres med samme smitteverntiltak som levende pasienter med ebola.


Det er viktig å følge kravene i forskriften og nasjonale og lokale retningslinjer som er knyttet til emballering, merking, transport av lik, samt gravferd.

Det bør være helsepersonell som håndterer den avdøde, inklusiv legger avdøde i dobbel væsketett likpose, forsegler og legger denne i kiste. Kisten skal forsegles og merkes. Det er ikke tillatt å åpne kisten.

Håndtering av døde medfører like stor smittefare som håndtering av syke med ebola, og må utføres av personell som har kunnskap og erfaring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr.

Videre håndtering av kiste og kremering eller begravelse må avtales og utføres i samråd med smittevernpersonell ved det aktuelle sykehuset.