Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Valg av innleggelsesinstitusjon ved ebola»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Valg av innleggelsesinstitusjon ved ebola

Valg av innleggelsesinstitusjon ved ebola

Høysikkerhetsisolat ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er førstevalg for innleggelse av pasient med ebola. Dersom innleggelse her ikke er mulig, er andre prioritet et universitets- eller regionsykehus med infeksjonsavdeling og luftsmitteisolat.

Høysikkerhetsisolat ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er førstevalg for innleggelse av pasient med ebola. Dersom innleggelse her ikke er mulig, er andre prioritet et universitets- eller regionsykehus med infeksjonsavdeling og luftsmitteisolat.


Lovkrav om inneslutning

Ebolavirus er i henhold til forskrift om tiltaks- og grenseverdier klassifisert under smitterisikogruppe 4 (jf. §6-2 og forskriftens vedlegg 2). Ifølge arbeidsplassforskriften §8-4, fjerde ledd, må sykehus som behandler en pasient med ebola iverksette de inneslutningstiltak som nevnes i forskriften (tabell i §8-4), og som de etter en lokal risikovurdering anser som nødvendige.

Alle sykehus som isolerer en pasient med mistenkt eller bekreftet ebola, skal i egen risikovurdering beskrive hvordan sykehusets isolater møter kravene i arbeidsplassforskriften.

Selv om sykehuset i utgangspunktet ikke møter alle krav i forskriften, kan en lokal risikovurdering konkludere med at et inneslutningstiltak ikke er nødvendig. Dette kan være fordi  risikoen for smitte (av dette viruset) ikke øker til tross for mangelen, eller at et inneslutningstiltak som er nevnt i forskriften kan erstattes med andre smitteverntiltak.

Eksempler:

  • Det kan vurderes at luftregulering ikke er nødvendig når viruset ikke smitter via luft.
  • Det kan vurderes at desinfeksjon av avløpsvann ikke er nødvendig når nasjonale og internasjonale smitteverninstitutter vurderer at dette ikke er et nødvendig tiltak, og det i tillegg ikke er lokale forhold ved sykehuset som gir økt risiko for smitte via avløpsvann.
  • Det kan vurderes at manglende forgang/sluse kan kompenseres ved at man stenger av korridoren og etablerer en midlertidig forgang utenfor isolatrommet og/eller i tilstøtende rom.

 Den lokale risikovurderingen og kompenserende tiltak må dokumenteres skriftlig.

Kriterier for valg av sykehus

Vurdering av hvor en pasient som er mistenkt eller bekreftet syk med ebola skal innlegges, baseres på pasientens tilstand, krav i arbeidsplassforskriften, samt isolerings- og behandlingskapasiteten ved det enkelte sykehus. 

Dersom det ut ifra pasientens tilstand er mulig å velge hvor pasienten skal innlegges, bør valg av sykehus prioriteres i denne rekkefølgen:

  1. Høysikkerhetsisolat ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.
  2. Universitets- eller regionsykehus med infeksjonsavdeling og luftsmitteisolat.
  3. Sykehus med infeksjonsmedisinsk kompetanse og mottaksfunksjon. 

Dersom pasientens tilstand krever innleggelse ved nærmeste sykehus, eller hvis sykehus med høyere prioritet ikke har nødvendig kapasitet ved egnet luftsmitteisolat, isoleres pasienten på enerom, men i tråd med sykehusets rutiner for luftsmitteisolering.