Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tiltak mot ebolasmitte fra utstyr og miljø i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tiltak mot ebolasmitte fra utstyr og miljø i sykehus

Tiltak mot ebolasmitte fra utstyr og miljø i sykehus

Tiltak for å forebygge ebolasmitte fra medisinsk utstyr, aerosolgenererende prosedyrer og ulike typer avfall i sykehus.

Tiltak for å forebygge ebolasmitte fra medisinsk utstyr, aerosolgenererende prosedyrer og ulike typer avfall i sykehus.


Håndtering av medisinsk utstyr

Det skal fortrinnsvis benyttes engangsutstyr når det er mulig.

Så langt det er mulig, bør flergangsutstyr oppbevares i isolatrommet så lenge isoleringen pågår. Flergangsutstyr dekontamineres etter hver gangs bruk, fortrinnsvis ved varmedesinfeksjon i vaskedekontaminator/instrumentvaskemaskiner. Hvis varmedesinfeksjon ikke er mulig, utføres kjemisk desinfeksjon med Perasafe, Virkon eller Kloramin i 30 minutter i henhold til lokale prosedyrer. Alt flergangsutstyr skal dekontamineres før det tas ut av rommet.  

Aerosolgenererende prosedyrer

Prosedyrer som regnes som aerosolgenererende, er blant annet BiPAP, bronkoskopi, intubering og ekstubering, åpen suging i luftveier og induksjon av sputum.

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) bør unngås så langt det er mulig og utføres på luftsmitteisolat der lufttrykket er lavere enn atmosfærisk trykk. Begrens antall personer i isolatrommet til det som er absolutt nødvendig for å gjennomføre AGP.

Etter utført AGP skal flater og utstyr i rommet desinfiseres, se nedenfor.

Rengjøring og desinfeksjon

Personell som utfører rengjøring og desinfeksjon eller som håndterer smitteavfall før dette er ferdig emballert, skal benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring - veileder for helsepersonell. Det bør være to personer som utfører desinfeksjon, én som desinfiserer og håndterer avfall, og én som hjelper til og sikrer riktig utførelse.

Rengjøring, desinfeksjon og håndtering av avfall utføres i tråd med sykehusets lokale prosedyrer ved luftsmitteisolering. Personell som arbeider i isolatet, skal være godt opplært og trent i bruk av beskyttelsesutstyr. Antall personer bør begrenses. Derfor er det hensiktsmessig at daglig rengjøring utføres av det personalet som ellers har oppgaver inne på isolatet.

Håndtering av avfall

Avfall som er synlig tilsølt med kroppsvæsker fra pasienter med mistenkt ebola, håndteres i tråd med sykehusets prosedyrer for håndtering av smittefarlig avfall.

Personell som håndterer smittefarlig avfall inntil det er ferdig emballert, skal benytte personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet i Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring - veileder for helsepersonell. Det bør være minimum to personer: én som håndterer avfallet og én som hjelper til og sikrer riktig utførelse.

Avfallet kan behandles lokalt dersom sykehuset har anlegg for behandling av smittefarlig avfall. Dersom avfallet skal sendes til forbrenning, må sykehuset sørge for at emballering og merking er utført i tråd med lovkravene som er nevnt nedenfor.

Firma som sykehuset har avtale med om transport og mottak av smittefarlig avfall, kan gi nærmere råd om hvilke beholdere som oppfyller lovkravene, og hvordan avfallet skal klargjøres for transport.

Lovkrav ved håndtering av smittefarlig avfall

Avfallet må håndteres, emballeres og merkes i tråd med kravene i forskriftene om smittefarlig helseavfall og landtransport av farlig gods.  

Forskrift om smittefarlig helseavfall gir krav om at:

 • avfallet håndteres, oppbevares og transporteres på en måte som ikke medfører fare for forurensning eller spredning til mennesker, dyr eller miljø
 • smittefarlig avfall ikke blandes med andre typer avfall
 • smittefarlig avfall så tidlig som mulig behandles slik at det ikke lenger er smittefarlig
 • avfallet blir levert til et anlegg med behandlings-/forbrenningstillatelse
 • avfallet er emballert slik at det egner seg for lagring og transport uten å medføre smittefare
 • emballasjen er merket slik at det tydelig fremgår at det inneholder smittefarlig avfall
 • avfallet før levering er emballert og merket i tråd med krav i forskrift om landtransport av farlig gods 

I tillegg til generelle krav nevnt ovenfor gir forskrift om landtransport av farlig gods krav om at:

 • avfallet legges i en inneremballasje bestående av en lekkasjetett primærbeholder, deretter i en lekkasjetett sekundæremballasje, og til slutt i ett lag stiv ytteremballasje
 • dimensjonen på ytteremballasjen ikke er mindre enn 100 mm
 • en spesifisert liste over innholdet legges mellom inner- og ytteremballasjen
 • teksten “Mistanke om infeksjonsfremmende stoff kategori A” påføres etter varenavnet i transportdokumentet og på ytteremballasjen.