Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring

Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring

Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring for personale som skal arbeide med ebolapasienter i sykehus. Blant annet anbefales det at man alltid er minst to personer som arbeider sammen inne på isolatet.

Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring for personale som skal arbeide med ebolapasienter i sykehus. Blant annet anbefales det at man alltid er minst to personer som arbeider sammen inne på isolatet.


Sykehuset må utarbeide lokale rutiner for hvilket utstyr som skal brukes, og prosedyrer for hvordan dette skal tas på og av. Personale som skal arbeide med ebolapasienter må få nødvendig opplæring og trening i på- og avkledning. Gravide bør ikke delta i arbeid med ebolapasienter.

Prosedyrene bør tilpasses de erfaringene som gjøres under trening i bruk av beskyttelsesutstyret.

De regionale kompetansesentrene for smittevern kan kontaktes for råd om utarbeidelse av lokale prosedyrer.

Personlig beskyttelsesutstyr under arbeid i isolat

På isolat anbefales det at følgende utstyr brukes av personale som skal ha direkte kontakt med ebolapasienten eller pasientens kroppsvæsker:

  • åndedrettsvern (FFP3)
  • operasjonshette (for å holde håret på plass under hetta på kjeledressen), eller operasjonshjelm
  • tettsittende vernebriller som bør være store nok til å dekke egne briller og/eller visir som dekker hele ansiktet
  • innerhansker av lateks eller nitril
  • ytterhansker av lateks eller nitril
  • fuktbestandige fotposer
  • fuktbestandig operasjonsfrakk + operasjonshjelm eller fuktbestandig hel kjeledress med hette

Ved på- og avkledning skal minst én person være til stede for å bistå og observere at utstyret tas på og av i henhold til lokale prosedyrer.  

Forurensede områder på beskyttelsesutstyret bør fjernes og desinfiseres før avkledningen begynner.

Alt anbefalt beskyttelsesutstyr som er nevnt ovenfor, er til engangs bruk og kastes som smitteavfall.

Opplæring og kvalitetssikring av arbeidet

Personale som skal arbeide med en ebolapasient eller som kan komme i kontakt med pasientens kroppsvæsker, vil ha behov for kunnskap og erfaring i utførelse av nødvendige smitteverntiltak.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for nødvendig opplæring, øving og instruksjon i arbeidet, slik at eksponering for biologiske faktorer i størst mulig grad unngås eller reduseres, se forskrift om utførelse av arbeid §6-4.

Det anbefales at man alltid er minst to som arbeider sammen inne på isolatet. Hensikten med dette er å kunne hjelpe hverandre, påse at oppgavene utføres smittevernmessig korrekt og kunne oppdage forhold som medfører økt risiko for smitte, for eksempel rift eller hull i beskyttelsesutstyret.

Ved på- og avkledning av det personlige beskyttelsesutstyret bør det alltid være minst én som hjelper til og kontrollerer at beskyttelsesutstyret sitter korrekt på før man går inn i isolatet, samt tilsvarende minst én som hjelper til og påser at utstyret blir korrekt tatt av etter arbeid på isolatet.