Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mottak og isolering av ebolapasient i sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mottak og isolering av ebolapasient i sykehus

Mottak og isolering av ebolapasient i sykehus

Mottak av ebolapasienten i sykehus, isolering og opphør av isolering - i korte trekk.

Mottak av ebolapasienten i sykehus, isolering og opphør av isolering - i korte trekk.


Mottak av pasient med mistenkt ebola

Pasienten som er mistenkt smittet med ebolavirus, fraktes direkte inn på isolatrommet. Dersom pasienten må transporteres gjennom andre områder inne i sykehuset, må aktuelle rom, korridorer og heiser tømmes for folk før pasienten fraktes gjennom området. Munnbind settes på pasienten dersom tilstanden tillater det.

Tiltak ved mistanke om ebola hos inneliggende pasient

Når mistanke om ebola oppstår, må personell som er nær pasienten, fjerne seg fra vedkommende (mer enn 1 meter), be pasienten holde seg i ro, utføre håndhygiene og sikre at andre (personell, pasienter eller besøkende) ikke kommer inn på rommet eller nær den aktuelle pasienten.

Personale med personlig beskyttelsesutstyr påfører pasienten munnbind og sørger for flytting av pasienten til isolatrom. Før pasienten flyttes, varsles mottakende avdeling, pasienten dekkes med dyne eller teppe og aktuelle korridorer og heiser tømmes for folk.

Isolering av ebolapasienten

Pasient med mistenkt eller bekreftet ebola isoleres etter sykehusets rutiner for luftsmitteisolering, fortrinnsvis på et luftsmitteisolat med sluse og eget bad/WC med dekontaminator.

Det skal føres en logg over alle personer som går inn i isolatrommet.  

ECDC har publisert en praktisk veiledning i hvordan isolatområdet kan inndeles i soner (rød, gul og grønn) med tilhørende aktiviteter og barrierer i de ulike sonene. Se kapittel 8.2 i Safe use of PPE in the treatment of infectious diseases of high consequence.

Opphør av isolering

Varigheten av isolering og øvrige smitteverntiltak avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Ebolapasienten er smitteførende så lenge virus kan påvises i blod og kroppsvæsker.

Opphør av isolering vil normalt vurderes når to PCR-prøver tatt med minimum 48 timers mellomrom er negative for ebolavirus, samtidig som pasienten er fri for symptomer på infeksjon.

Menn må få informasjon om at ebolavirus kan være tilstede i og smitte fra sæd i inntil 3 måneder etter gjennomgått infeksjon.