Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging av personer med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging av personer med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom

Oppfølging av personer med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom

Oppfølgingrutiner er avhengig av sannsynlighet for eksponering og eventuelle symptomer. Første vurdering av personen bør gjøres per telefon.

Oppfølgingrutiner er avhengig av sannsynlighet for eksponering og eventuelle symptomer. Første vurdering av personen bør gjøres per telefon.


Oppfølging av personer uten symptomer

Avklar om personen har vært i berørt område eller på annen kan ha blitt eksponert for ebolavirus i løpet av siste 21 dager, og vurder risikoen for om personen kan være smittet ut fra eksponering (tabell 1).

 • Dersom personen har vært i berørt område uten kjent eksponering vurderes risikoen for smitte som meget lav. Be personen ringe lege hvis det skulle oppstå symptomer som er forenlige med EVD i løpet av de første 21 dager etter siste mulige eksponering.
 • Dersom risikoen for smitte vurderes som lav, bes personen måle kroppstemperatur morgen og kveld inntil det har gått 21 dager etter eksponering. Personen skal umiddelbart ringe lege om han/hun får feber eller utvikler andre symptomer forenelige med EVD.
 • Dersom risikoen for smitte vurderes som høy, skal personen måle kroppstemperatur morgen og kveld og ha daglig kontakt med lege per telefon, fortrinnsvis med infeksjonsmedisiner. Personen skal umiddelbart legges i isolat på sykehus dersom det oppstår feber eller andre symptomer forenlig med EVD.

Restriksjoner i arbeid eller bevegelsesfrihet er normalt ikke aktuelt for personer med meget lav eller lav smitterisiko, så lenge de ikke har symptomer forenelig med EVD.

Personer med høy smitterisiko skal i perioden under oppfølgingen, ev. inntil mistanke om EVD er avkreftet, være tilgjengelig for oppfølging fra helsetjenesten. Dette kan medføre restriksjoner i nasjonale og internasjonale reiser i 21 dager etter eksponering. Etter smittevernloven kan kommunestyret/kommunelegen når det er nødvendig for å forebygge at en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, fatte de nødvendige vedtak.

Oppfølging av personer med symptomer

Dersom personen har ett eller flere symptomer, særlig feber, må det avklares om personen har vært i berørt område eller på annen kan ha blitt eksponert for ebolavirus i løpet av siste 21 dager, og vurder risikoen for om personen kan være smittet ut fra eksponering (tabell 1).

 • Dersom personen har vært i berørt område uten kjent eksponering, vurderes risiko for smitte som meget lav. Personen skal likevel vurderes av lege i samråd med infeksjonsmedisiner. Ved vurdering på legekontor/-vakt tas pasienten direkte inn på eget rom. Dersom mistanke om EVD opprettholdes skal pasienten legges i isolat på sykehus for nærmere vurdering.
 • Dersom risikoen for smitte vurderes som lav, bør personen legges i isolat på sykehus for nærmere vurdering. Personen skal testes for EVD også om det finnes annen forklaring på sykdomsbildet (f.eks. malaria).
 • Dersom risikoen for smitte vurderes som høy skal personen umiddelbart legges i isolat på sykehus. Konferer med vakthavende infeksjonsmedisiner ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus om direkte innleggelse på isolatposten for høyrisikosmitte er nødvendig. Personen skal testes for EVD. Om undersøkelse eller laboratoriefunn bekrefter at pasienten har EVD, bør pasienten etter avtale med vakthavende infeksjonsmedisiner overføres til isolatposten for høyrisikosmitte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus.

Oppfølging av helsepersonell som har arbeidet med EVD

Helse-, laboratorie- eller bistandspersonell som har arbeidet med EVD under organiserte forhold og med adekvat beskyttelsesutstyr brukt på en korrekt måte, vurderes å ha lav risiko for å bli smittet. Det er vesentlig at disse fanges raskt opp om de skulle få symptomer forenelig med EVD. Av hensyn til muligheten for god oppfølging av den enkelte, samt ivareta sikkerheten for pasienter, gis det en egen anbefaling for hvordan helsepersonell bør følges opp etter at de har arbeidet med EVD utenfor eller i Norge.

Oppfølging av helsepersonell uten symptomer

 • Arbeidsgiver (den organisasjonen helsearbeideren har arbeidet for ved kontakt med pasienter med EVD) bør opprette en oppfølgingskontakt som har ansvar for å følge opp den enkelte i oppfølgingsperioden, samt sikre at rask vurdering/korrekt oppfølging blir iverksatt av helsetjenesten dersom helsearbeideren får symptomer forenelig med EVD.
 • Helsepersonell bes måle kroppstemperatur morgen og kveld inntil det har gått 21 dager etter siste mulige eksponering, og umiddelbart ringe lege om han/hun får feber eller utvikler andre symptomer forenelige med EVD. Oppfølgingskontakt hos arbeidsgiver bør raskt informeres for å sikre at han/hun blir korrekt fulgt opp i helsetjenesten.
 • Helsepersonell bør i 21 dager etter siste mulige eksponering ikke utføre risikofylte invasive prosedyrer:
  • prosedyrer der blod fra en helsearbeider kan komme i kontakt med pasientens slimhinner, blottlagt vev eller på annen måte kommer inn i pasientens blodbane.
  • Risiko er særlig relatert til kirurgi der det skjer palpasjon av nålespiss i kroppshulrom eller der fingre/nål/skarpe instrumenter samtidig er i bruk i dårlig visualiserte områder.
 • Helsepersonell skal i 21 dager etter siste mulige eksponering være tilgjengelig for oppfølging fra helsetjenesten i Norge. Dette kan medføre restriksjoner i nasjonale og internasjonale reiser.
 • Helsepersonell med høy smitterisiko bør ikke ha pasientrettet arbeid i 21 dager etter siste mulige eksponering

Oppfølging av helsepersonell med symptomer

Personen legges umiddelbart i isolat på sykehus. Konferer med vakthavende infeksjonsmedisiner ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus om direkte innleggelse på isolatposten for høyrisikosmitte er nødvendig. Personen skal testes for EVD. Om undersøkelse eller laboratoriefunn bekrefter at pasienten har EVD, bør pasienten etter avtale med vakthavende infeksjonsmedisiner overføres til isolatposten for høyrisikosmitte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.