Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndtering av smittefarlig avfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Håndtering av smittefarlig avfall

Håndtering av smittefarlig avfall

Håndtering av smittefarlig avfall fra pasienter med ebola og personer med mulig ebolasykdom.

Håndtering av smittefarlig avfall fra pasienter med ebola og personer med mulig ebolasykdom.


Avfall som er synlig tilsølt med kroppsvæsker fra pasienter med mistenkt ebola, skal håndteres som smittefarlig avfall.

Personell som håndterer smittefarlig avfall skal, inntil avfallet er ferdig emballert, benytte personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet i Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten - veileder for helsepersonell. Det bør være minimum to personer: én som håndterer avfallet og én som hjelper til og sikrer riktig utførelse.

 • Avfallet legges i gul sekk. Denne sekken bør deretter legges direkte i ny gul sekk rett utenfor kontaminert område/rom/bolig.
 • Avfallet emballeres deretter i inner- og ytteremballasje som er godkjent for transport. Følg lovkrav nedenfor om korrekt håndtering, emballering og merking.

Firma som kommunen har avtale med om transport og mottak av smittefarlig avfall, kan gi nærmere råd om hvilke beholdere som oppfyller lovkravene, og hvordan avfallet skal klargjøres for transport. Dette avfallet går til forbrenning på vanlig måte som annet smittefarlig avfall.

Lovkrav ved håndtering av smittefarlig avfall

Avfallet må håndteres, emballeres og merkes i tråd med krav i forskrift om smittefarlig helseavfall og forskrift om landtransport av farlig gods.

Forskrift om smittefarlig helseavfall gir krav om at:

 • avfallet håndteres, oppbevares og transporteres på en måte som ikke medfører fare for forurensning eller spredning til mennesker, dyr eller miljø
 • smittefarlig avfall ikke blandes med andre typer avfall
 • smitteavfall så tidlig som mulig behandles slik at det ikke lenger er smittefarlig
 • avfallet blir levert til et anlegg med behandlings-/forbrenningstillatelse
 • avfallet er emballert slik at det egner seg for lagring og transport uten å medføre smittefare
 • emballasjen er merket slik at det tydelig framgår at det inneholder smittefarlig avfall
 • avfallet før levering er emballert og merket i tråd med krav i forskrift om landtransport av farlig gods

 I tillegg til de generelle kravene som er nevnt ovenfor, gir forskrift om landtransport av farlig gods krav om at:

 • dette avfallet legges i en inneremballasje bestående av en lekkasjetett primærbeholder, deretter i en lekkasjetett sekundæremballasje, og til slutt i ett lag stiv ytteremballasje
 • dimensjonen på ytteremballasjen ikke er mindre enn 100 mm
 • en spesifisert liste over innholdet legges mellom inner- og ytteremballasjen
 • teksten “Mistanke om infeksjonsfremmende stoff kategori A” påføres etter varenavnet i transportdokumentet og på ytteremballasjen