Hopp til innhold

Oppdateringer av ebolaveilederen

Publisert Oppdatert

Kort oversikt over endringer og kvalitetssikring av innhold i veilederen.

Kort oversikt over endringer og kvalitetssikring av innhold i veilederen.


August 2018: Gjennomgang og kvalitetssikring av hele ebolaveilederen.

17.11.2015: Endret tidsrom hvor ebolavirus kan være tilstede i sæd fra 3 til 12 måneder.

5.2.2015: Presiseringer om gravide tatt inn i kapitlene om smitteverntiltak i kommunen og i sykehus. Transportveilederen versjon 4 publisert, se kapittel Transport.

13.1.2015: Listen med sykehus som screener for filovirus er oppdatert med to nye sykehus, se under "Spesifikk eboladiagnostikk".

29.12.2014: Kapitlet beredskapsplan endret. Tidligere tekst fjernet, lagt inn lenke til nasjonal beredskapsplan på Helsedirektoratet.no.

29.12.2014 Under "Smitteverntiltak i kommunen" er kapitlet "Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten" oppdatert: De to første setningene under "Ved kontakt med person med symptomer" lagt til.

29.12.2014. Under Verktøy, "Scenarier": Punktet 1.1. under scenario 2 utvidet med råd om avstand til pasienten.

29.12.2014 Under "Smitteverntiltak i sykehus, kapittel "Mottak og isolering..." er det lagt til omtale av og lenke til ECDC sin praktiske veiledning om isolatområdet.

29.12.2014 Under "Smitteverntiltak i sykehus", kapittel "Personlig beskyttelsesutstyr..." er det foretatt en mindre redigering i kulepunktene, faglig innhold er ikke endret. 

19.12.2014 "Verktøy" oppdatert med informasjon for nedlasting og utskrift: Flytskjema for legekontor (pdf) og kontaktinformasjon (pdf) publisert.

24.11.2014 Kapitlet Laboratoriediagnostikk og prøvehåndtering oppdatert og utvidet.

10.11.2014: Ebolaveilederen publisert på fhi.no.