Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om ebolaveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om ebolaveilederen

Om ebolaveilederen

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Redaksjon

De faglige anbefalingene i  Ebolaveilederen er utarbeidet av fagpersoner ved Folkehelseinstituttet. Tekstene er utarbeidet i samarbeid med utvalgte kommuneoverleger, representanter fra spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet og CBRNe senteret ved Ullevål sykehus.

Kunnskapsgrunnlaget

Innholdet i Ebolaveilederen tar hensyn til anbefalinger fra internasjonale aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO), Det Europeiske Smitteverninstituttet (ECDC), samt folkehelseinstitutter i andre land, som CDC i USA og PHE i England. Det er gjort tilpasninger for at rådene i størst mulig grad skal passe med norske forhold. Det vil likevel være nødvendig å gjøre lokale tilpasninger, basert på lokale forhold.

Hvordan sitere fra veilederen

Kapitler i veilederen siteres slik: Folkehelseinstituttet: (Kapittelnavn) i: Ebolaveilederen. Hentet (dato) fra https://www.fhi.no/nettpub/ebolaveilederen/ 

Om innholdet og bruken av veilederen

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen. Formålet med veilederen er å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernarbeidet ved tilfeller av ebola lokalt.

Veilederen oppdateres fortløpende, Oppdateringer av ebolaveilederen.