Hopp til innhold

Om ebolaveilederen

Publisert Oppdatert

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Redaksjon

De faglige anbefalingene i  Ebolaveilederen er utarbeidet av fagpersoner ved Folkehelseinstituttet. Tekstene er utarbeidet i samarbeid med utvalgte kommuneoverleger, representanter fra spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet og CBRNe senteret ved Ullevål sykehus.

Kunnskapsgrunnlaget

Innholdet i Ebolaveilederen tar hensyn til anbefalinger fra internasjonale aktører som Verdens helseorganisasjon (WHO), Det Europeiske Smitteverninstituttet (ECDC), samt folkehelseinstitutter i andre land, som CDC i USA og PHE i England. Det er gjort tilpasninger for at rådene i størst mulig grad skal passe med norske forhold. Det vil likevel være nødvendig å gjøre lokale tilpasninger, basert på lokale forhold.

Hvordan sitere fra veilederen

Kapitler i veilederen siteres slik: Folkehelseinstituttet: (Kapittelnavn) i: Ebolaveilederen. Hentet (dato) fra https://www.fhi.no/nettpub/ebolaveilederen/ 

Om innholdet og bruken av veilederen

Ebolaveilederen er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen. Formålet med veilederen er å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernarbeidet ved tilfeller av ebola lokalt.

Veilederen oppdateres fortløpende, Oppdateringer av ebolaveilederen.