Hopp til innhold

Veileder

Ebolaveilederen

Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt. Den er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen.

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt. Den er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen.

Søk i publikasjonen

Strakstiltak ved eksponering

 1. Strakstiltak ved eksponering av ebolavirus på hud eller slimhinner

Verktøy

 1. Veileder om prehospital håndtering

 2. Scenarier for ebolatiltak i kommunen

 3. Intervjuskjema for kontaktsporing ved ebola

 4. Flytskjema for legekontorer og materiell ved kontaktsporing

Laboratoriediagnostikk

 1. Laboratoriediagnostikk og prøvehåndtering for ebolaanalyser

Tiltak ved mulig smitte

 1. Risikovurdering og oppfølging av personer som har vært i ebolarammede områder eller behandlet ebolasyke i Norge

Varsling

 1. Varslings- og meldingsrutiner for ebola

Kontaktsporing

 1. Kontaktsporing ved ebola

Smitteverntiltak i kommunen

 1. Oppfølging av personer med mistenkt eller bekreftet ebolasykdom

 2. Beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten

 3. Håndtering av tekstiler

 4. Håndtering av smittefarlig avfall

 5. Desinfeksjon og rengjøring av utstyr og flater

Smitteverntiltak i sykehus

 1. Valg av innleggelsesinstitusjon ved ebola

 2. Tiltak mot ebolasmitte fra utstyr og miljø i sykehus

 3. Personlig beskyttelsesutstyr og opplæring

 4. Mottak og isolering av ebolapasient i sykehus

Ebola på fly

 1. Til­tak når ebola mis­ten­kes på fly

Tiltak ved dødsfall

 1. Håndtering av døde med mistenkt eller bekreftet ebola

Transport

 1. Transport til og mellom sykehus

Beredskapsplan

 1. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Om ebola

 1. Ebola virusinfeksjon

Oppdateringer

 1. Oppdateringer av ebolaveilederen

Referanser og lenker

 1. Referanser til ebolaveilederen

Om veilederen

 1. Om ebolaveilederen