Hopp til innhold

Veileder

Ebolaveilederen

Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt. Den er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen.

Veiledere_liggende_Ebolaveilederen.png

Veilederen har som formål å gi helsepersonell i Norge tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon og råd til at de kan finne løsninger for å håndtere smittevernaspektene rundt tilfeller av ebola lokalt. Den er først og fremst skrevet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også andre som trenger helsefaglig informasjon kan finne nyttig informasjon i veilederen.