Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Tilgang til data fra Vekstkohorten

Publisert

HåndbøkerHåndbok-for-tilgang-til-helsedata.png

Vekstkohorten er en befolkningsbasert helseundersøkelse bestående av data om barn og unges høyde og vekt.


Helseopplysninger fra Vekstkohorten kan kun utleveres dersom det finnes rettslig grunnlag for bruk av opplysningene

Søkere som ønsker å låne opplysninger fra Vekstkohorten må dokumentere at de har rettslig grunnlag for behandling. Vekstkohorten har hjemmel i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser (Lovdata.no)

Personvern

Dataansvarlig institusjon for prosjekter som låner opplysninger fra Vekstkohorten, er ansvarlig for å sikre at all behandling av personopplysninger i prosjektet følger kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Dette inkluderer å vurdere om det er krav om å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA) før behandling av personopplysninger starter.

Svarfrister for utlevering

Vekstkohorten har 30 dagers utleveringsfrist for ikke-sammenstilte data og 60 dagers utleveringsfrist for sammenstilte data når data fra alle kilder foreligger og all nødvendig dokumentasjon er på plass.

Fristen beregnes fra det tidspunkt alle dokumenter er mottatt og godkjent, og saksbehandler ved registeret har mottatt alt som er nødvendig for å gjennomføre tilgjengeliggjøringen, for eksempel koblingsnøkler.

Fakturering

Det faktureres for medgått arbeidstid for saksbehandling og tilrettelegging av data. Timesatsen er per i dag kr. 1025 per time eks. mva.

Klageadgang

I henhold til forvaltningsloven kapittel IV kan avgjørelser om utlevering av data påklages. En eventuell klage sendes til Folkehelseinstituttet. Hvis instituttet ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig avgjørelse.

Kildeangivelse

Alle publikasjoner og presentasjoner som bruker data fra Vekstkohorten skal oppgi Vekstkohorten som kilde.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Vekstkohorten på e-post: Vekstkohorten@fhi.no