Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder for tilgang til helsedata

Slik søker du om tilgang til data fra helseregistre og helseundersøkelser

Søk om tilgang til data, finn veiledninger, søknadsskjema og annen informasjon. Du kan søke om data fra helseregistre og helseundersøkelser ved Folkehelseinstituttet. Forskere kan også søke om tilgang til biologisk materiale fra biobanker.

Tastatur. Colourbox.com
Tastatur. Colourbox.com

For å søke om tilgang til data fra helseregistre eller helseundersøkelser, eller tilgang til biologisk materiale ved Folkehelseinstituttet, må du benytte elektronisk søknadsskjema. Elektroniske søknadsskjema erstatter de tidligere word-skjemaene S601, S601B og S602 på norsk og engelsk. 

For å benytte elektronisk søknadsskjema for tilgang til data, må du logge deg på løsningen. Da kan du mellomlagre søknaden din og redigere videre senere, inntil søknaden er klar for innsending. Det er også mulig å gi andre personer tilgang til å redigere søknaden. Da må du legge inn disse personene som medbrukere.

Anonyme data

Mange statistiske opplysninger er tilgjengelige i statistikkbankene for helseregistrene, men de finnes ikke på lavere geografisk nivå enn fylke. I statistikkbankene Norgeshelsa og Kommunehelsa er det er utvalg av ulike helseindikatorer på fylkes- og kommunenivå.

Dersom det er behov for opplysninger som ikke finnes i statistikkbankene kan det søkes om tilgang til tabeller eller anonyme datasett. 

Det er også mulig å søke om tabeller eller anonyme datasett basert på sammenstilling av opplysninger mellom to eller flere nasjonale helseregistre. Dersom sammenstillingen gjøres ved dataansvarlig for ett av registrene, og data som gjøres tilgjengelig er anonyme, trengs ingen tillatelse etter personvernlovgivningen.