Hopp til innhold

Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS

Publisert Oppdatert

Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Forskere og andre kan søke om tilgang til data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).


På msis.no finner du statistikk for smittsomme sykdommer for perioden fra 1977 til i dag. Her kan du også lage dine egne tabeller.

  • msis.no - statistikkbank for smittsomme sykdommer.

Har du behov for ytterligere enkle statistikkoversikter kan du ta kontakt med Avdeling for smittevernregistre eller sende en e-post til msis.data@fhi.no. For data på individnivå må du sende søknad på eget søknadsskjema.

Folkehelseinstituttet skal ifølge MSIS-forskriften etter søknad utlevere avidentifiserte opplysninger fra MSIS dersom:

  • opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål innenfor registerets formål
  • mottakeren bare skal behandle avidentifiserte opplysninger 
  • behandlingen av opplysningene er ubetenkelig ut fra etiske hensyn

For at du skal få tilgang til data fra MSIS, må Folkehelseinstituttet ha en fullstendig søknad. Prosjektet skal godkjennes, pris avtales og vilkår formidles før utlevering av data kan skje. I noen tilfeller må det inngås en kontrakt før utleveringen.

Historiske data for skjermbildeundersøkelser for tuberkulose

Landsomfattende skjermbildeundersøkelser ble gjennomført i Norge i perioden 1943-1999. Forskere kan søke om data fra disse undersøkelsene. 

Godkjente prosjekter med data utlevert fra MSIS