Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Tilgang til og søknad om data fra Medisinsk fødselsregister

Folkehelseinstituttets oppdragsgruppe i Bergen henter ut data fra fødselsregisteret/Abortregisteret og tilrettelegger data for forskere og andre.

Medisinsk fødselsregister (MFR)/Abortregisteret vil bidra til å gjøre data lett tilgjengelig. Dersom du har behov for ytterligere data eller statistikk utover det vi har publisert på våre nettsider, kan du sende søknad til oppdragsgruppen.

Prosjektledere ved forskningsinstitusjoner kan søke om adgang til data fra MFR og Abortregisteret for forskningsformål og vitenskapelig publisering. For forskere vil adgang til data vanligvis innebære at avidentifiserte eller anonymiserte persondata utleveres etter retningslinjer som bestemt i MFR-forskriften/Abortforskriften og i henhold til Personopplysningsloven.

Prosjekter med data fra Medisinsk fødselsregister/Abortregisteret

Dokumentasjon av tilgjengelige data fra Medisinsk fødselsregister

Meldeskjema

 

Relaterte saker