Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Oversikt over data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Tilgang til statistikk og data fra Abortregisteret

Du finner statistikk  fra Abortregisteret i rapporter og statistikkbanker. I tillegg kan du søke om tilrettelegging av data for forskning og analyse.

Abort 20015-2014.jpg

Abortregisteret lager statistikk over alle svangerskapsavbrudd i Norge og om forhold ved sykehusenes saksbehandling av kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd. 

Søknad om tilgang til data fra registeret

Abortregisteret er tilknyttet en oppdragsseksjon som henter ut data fra registeret og tilrettelegger for forskere og andre.

Send en søknad hvis du har behov for data eller statistikk utover det vi har publisert på våre nettsider og i statistikkbankene.

Statistikkbanker med abortstatistikk

Statistikkrapporter 

  • Rapport om svangerskapsavbrot 2015
  • Øvrige årsrapporter produsert av Folkehelseinstituttet fra og med 2006: søk i historisk arkiv.
  • I perioden 1999-2005 hadde Statistisk sentralbyrå ansvaret for databehandling av abortmeldinger og framstilling av abortstatistikk. For nemndbehandlede aborter ble statistikk publisert fra Medisinsk fødselsregister som nå er en del av Folkehelseinstituttet.