Hopp til innhold

Statistikk og data fra Abortregisteret

Publisert Oppdatert

Du finner statistikk fra Abortregisteret i rapporter og statistikkbanker. I tillegg kan du søke om tilgang til data for forskning og analyse.

Abort 20015-2014.jpg

Du finner statistikk fra Abortregisteret i rapporter og statistikkbanker. I tillegg kan du søke om tilgang til data for forskning og analyse.


Register over svangerskapsavbrudd – Abortregisteret – inneholder opplysninger om alle svangerskapsavbrudd i Norge, og om saksbehandling av kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd. 

Statistikkbanker og faktaark med statistikk

Statistikkrapporter 

Søknad om tilgang til data fra registeret

 Hvis du har behov for annen statistikk eller data fra Abortregisteret, se veiledning her: