Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Oversikt over data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Tilgang til statistikk og individdata fra Hjerte- og karregisteret

Veiledning for forskere som skal søke om utlevering av data fra Hjerte- og karregisteret.

Søknad om data

Folkehelseinstituttet leverer ut statistikk og individdata fra Hjerte- og karregisteret på vilkår fastsatt i Hjerte- og karregisterforskriften. Instituttet har etablert en felles søknadsportal for søknad om data fra datakilder som instituttet forvalter:

Alle søknader om data fra Hjerte- og karregisteret skal registreres via denne portalen, både søknader om data fra basisregisteret og søknader om data fra de tilknyttede kvalitetsregistrene. Godkjente søknader om data fra kvalitetsregistrene vil bli videreformidlet til databehandler for det enkelte kvalitetsregister, som vil stå for utleveringen av data.

Prosjekter med data fra Hjerte- og karregisteret

Dokumentasjon av tilgjengelige data fra Hjerte- og karregisterets basisdel

For dokumentasjon av tilgjengelige data i kvalitetsregistrene som er knyttet til Hjerte- og karregisteret henvises til de respektive registrenes hjemmesider:

For andre spørsmål til Hjerte- og karregisteret, se kontaktinformasjon.

Åpne statistikkbanker

Flere interaktive statistikkbanker tilbyr de mest etterspurte statistikkene: