Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Håndbok

Tilgang til data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Håndboken gir oversikt over data som FHI tilbyr for forskning og analyse, og hvordan du søker om om tilgang.

Generelt om tilgang til data fra Folkehelseinstituttet

 1. Slik søker du om tilgang til data

Dødsårsaksregisteret

 1. Tilgang til data fra Dødsårsaksregisteret

Hjerte- og karregisteret

 1. Statistikk og data fra Hjerte- og karregisteret
 2. Variabeldokumentasjon for Hjerte- og karregisteret

Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret

 1. Statistikk og data fra Abortregisteret
 2. Statistikk og data fra Medisinsk fødselsregister
 3. Dokumentasjon av data fra Medisinsk fødselsregister
 4. Krav til data som skal sendes til MFR for kobling
 5. Variabeldokumentasjon for Medisinsk fødselsregister

MSIS - Meldingssystem for smittsomme sykdommer

 1. Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS

NOIS - Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner

 1. Tilgang til statistikk og data fra NOIS

Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVAK

 1. Tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Reseptregisteret

 1. Tilgang til data fra Reseptregisteret

Tvillingregisteret

 1. Tilgang til data fra tvillingregisteret

Data fra store helseundersøkelser

 1. Data fra landsomfattende skjermbildeundersøkelser for tuberkulose 1943-1999
 2. Data fra regionale helseundersøkelser i Norge 1943 - 2009
 3. Tilgang til data fra CONOR

Data fra MoBa

 1. Forskningsfiler MoBa
 2. Slik søker du tilgang til data og biologisk materiale fra Den norske mor og barn-undersøkelsen
 3. Data fra Autismestudien
 4. MoBa Genetics
Tastatur. Colourbox.com