Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder

Oversikt over tilgang til data fra helseregistre, helseundersøkelser og biobanker

Her finner du oversikt over data som Folkehelseinstituttet tilbyr for forskning og analyse. Du kan søke om tilgang. Her finner du også praktisk informasjon om søknadsprosessen.

Generelt om tilgang til data fra Folkehelseinstituttet

 1. Slik søker du om tilgang til data

Dødsårsaksregisteret

 1. Utlevering av data fra Dødsårsaksregisteret

Hjerte- og karregisteret

 1. Statistikk og data fra Hjerte- og karregisteret
 2. Variabeldokumentasjon for Hjerte- og karregisteret

Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret

 1. Statistikk og data fra Abortregisteret
 2. Statistikk og data fra Medisinsk fødselsregister
 3. Dokumentasjon av data fra Medisinsk fødselsregister
 4. Krav til data som skal sendes til MFR for kobling
 5. Variabeldokumentasjon for Medisinsk fødselsregister

MSIS - Meldingssystem for smittsomme sykdommer

 1. Tilgang til statistikk og forskningsdata fra MSIS

NOIS - Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner

 1. Tilgang til statistikk og data fra NOIS

Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVAK

 1. Data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Reseptregisteret

 1. Utlevering av data fra Reseptregisteret

Data fra store helseundersøkelser

 1. Data fra landsomfattende skjermbildeundersøkelser for tuberkulose 1943-1999
 2. Data fra regionale helseundersøkelser i Norge 1943 - 2009
 3. Tilgang til data fra CONOR

Data fra MoBa

 1. Forskningsfiler MoBa
 2. Søk om datatilgang fra Den norske mor og barn-undersøkelsen
 3. Data fra Autismestudien