Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «TISK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • TISK

TISK

Hovedelementene i TISK er at det skal være lav terskel for test ved symptomer, fortrinnsvis med lett tilgang og bruk av selvtesting, isolasjon ved bekreftet smitte, kartlegging og karantene for de som kan være eksponert.

Hovedelementene i TISK er at det skal være lav terskel for test ved symptomer, fortrinnsvis med lett tilgang og bruk av selvtesting, isolasjon ved bekreftet smitte, kartlegging og karantene for de som kan være eksponert.


Innhold på denne siden

Testing

  • Alle med symptomer eller mistanke om covid-19 smitte
  • Jevnlig testing ved utbrudd i skoler/barnehager eller som forebyggende tiltak i helsetjenesten
  • Nærkontakter til en som er smittet med SARS CoV-2:
  • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som er pålagt karantene, har plikt til test straks (selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR), og til ny test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten. Ved negativ testtatt døgn 7 kan karantene avsluttes.
  • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som har fått oppfriskningsdose/booster for minimum 1 uke siden, er unntatt karantene ved krav om negativ test: daglig med hurtigtest eller hver annen dag med PCR til 7 døgn etter nærkontakten.
  • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende nær) som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er unntatt test og karantene.
  • Øvrige nærkontakter anbefales test dag 3 og 5 etter nærkontakten og til test ved symptomutvikling. Testen kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR.
  • Alle nærkontakter bør ha lav terskel for test ved selv vage symptomer.

Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet. Se Prøvetaking hos barn.

For at kommuner og helsemyndigheter fortsatt skal kunne overvåke smittesituasjonen anbefales det at personer som tester positivt med selvtest registrerer testresultatet i kommunens smittesporingssystem.

Bruksområder av forskjellige typer av antigen-hurtigtester og selvtester, se Antigen-hurtigtester. For testkriterier: Testkriterier

Bekreftende PCR

Personer som har fått oppfriskingsdose av vaksinene og tester positivt på selvtest, trenger ikke lenger å ta en bekreftende PCR-test.

Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet  av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.

Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.

Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test

  • Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling.

For å redusere risiko for falsk negativ test, med påfølgende behov for retesting, anbefales det så langt det lar seg gjøre å ta prøven fra bakre nese/svelg (nasopharynx). Dersom det likevel ikke lar seg gjøre, og prøven må tas fra fremre nese, bør man sikre at testen tas grundig med lang eksponeringstid i neseboret (minimum 10 sekunder).

Isolasjon

Det er forskriftsfestet plikt til isolasjon for alle med påvist covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Isolasjonstiden er 6 døgn etter symptomdebut OG 24 timer feberfri uten bruk av febernedsettende medikamenter. Ved debut av symptomer etter testtidspunktet skal 6 døgn telles fra symptomdebut.

Dersom personen som har testet positiv er asymptomatisk, skal isolasjonstiden beregnes fra testtidspunkt for bekreftet positiv test.

Smittesporing

Se Smittesporing.

Karantene

Hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, til en som er smittet med covid-19, er pålagt karantene i 10 dager etter siste nærkontakt, men kan ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten gå ut av karantene. Smittekarantene gjelder ikke for personer som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder og personer som er vaksinert med boosterdose for minst 7 dager siden. Dersom man er unntatt smittekarantene er man pliktig test for å unntas karantene (antigen hurtigtest daglig eller annenhver dag med PCR). En person som avisoleres, men som bor sammen med person(er) som fortsatt er i pålagt isolasjon behøver ikke gå inn i ny karantene.

Øvrige nærkontakter har ikke plikt til karantene. Det anbefales at de tester seg  dag 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og følger med på egne symptomer i 10 døgn. Tester som kan benyttes er selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR. 

For barn anbefales samme oppfølging, med en vurdering rundt forholdsmessighet rundt testing, spesielt for små barn. Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes. Ingen skal testes med tvang for smittevernformål.

Bruk nærkontaktdefinisjonen for å unngå at unødvendig mange personer settes i karantene.  

Covid-19 forskriften, §6e gir mulighet for særskilt unntak fra karantenei arbeidstiden for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Les mer under Råd til ledere i samfunnskritiske virksomheter

 

Historikk

24.01.2022: Oppdatering etter endrede råd fra 24.01.22 om hvem som anbefales bekreftende PCR ved positiv hurtigtest, og informasjon om selvregistrering av positiv selvtest.

14.01.2022: Endringer i hht forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

03.01.2022: Presisering av prøvetakning ved bekreftende PCR.

03.01.2022: Anbefaling om å ta bekreftende PCR fra bakre nese/svelg.

30.12.2021: Endringer jmf forskriftsendringer (kap 2, paragraf 4i og 6e) den 27.12.21 som trer i kraft 01.01.22

21.12.2021: Endret type test som kan benyttes for testing ut av karantene i hht forskriftsendring 21.12.21.

15.12.2021: Ensretting av TISK, uavhengig av variant. Endring av isolasjons og karanteneregler. TISK ved kapasitetsmangel tatt ut, beskrevet i Smittesporingskapittelet

12.12.2021: Lagt til kapittel om råd for TISK ved kapasitetsproblemer.

11.12.2021: Oppdatert etter forskriftsendring, §6e. Nå mulighet for å gjøre unntak fra smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som er definert som øvrige nærkontakter til bekreftet/mistenkt omikron.

09.12.2021: Endret tidspunkt for beregning av isolasjonstid. Lenke til land som har betydning for kasusdefinisjon ved omikron.

08.12.2021: Endringer etter nye nasjonale tiltak.

05.12.2021: Små justeringer i oppfølging av nærkontakter i tråd med dagens forskrift. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å unngå innendørs fritidsaktiviteter og arrangementer så lenge den smittede er isolert. Det samme gjelder øvrige nærkontakter ved påvist/mistenkt omikronvariant.

05.12.2021: Endring av definisjon mistenkt tilfelle.

01.12.2021: Isolasjonstid, karantenekrav, test.

29.11.2021: Lagt inn spesifikke TISK-tiltak for omikronvarianten.

17.11.2021: Endret tittel fra "Nedjustert TISK" til "TISK". Delvaksinerte og uvaksinerte samme anbefalinger.

17.11.2021: Lagt inn tekst om plikt til å testes for ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer over 18.

12.11.2021: Endringer etter nye testanbefalinger i TISK.

04.11.2021: Ny tekst om bakgrunn-test i stedet for karantene.

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Omfattende endringer av TISK og presisering av innhold i nedjustert TISK.

17.09.2021: Lagt til avsnitt om Justert TISK som gjelder fra 27.9.

17.09.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak fra regjeringen.no om nedjustert TISK i kommunene fra 27. september.

02.09.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

13.08.2021: Lagt inn testregime som alternativ til karantene i tråd med endring i c-19 forskr § 4 og § 4 b gjeldende fra 16/8-21.

02.07.2021: Forsterket TISK er endret til TISK. Oppdatert i hht at krav om ventekarantene er tatt ut av forskriften. Oppsettet er endret og teksten omskrevet.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

05.05.2021: Fjernet setning om at vaksinerte ikke er unntatt smittekarantene, jf forskriftsendring.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Spesifisering av tid fra gjennomgått infeksjon

26.03.2021: Presisert forhold rundt ventekarantene.

15.03.2021: Lagt til følgende setning: Vaksinerte som defineres som nærkontakter er foreløpig ikke unntatt krav om smittekarantene etter Covid-19-forskriften.

14.03.2021: Tydeliggjøring av begrensning av bruk av «ventekarantene»

11.03.2021: Endret en setning i avsnittet om ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer.  

10.03.2021: Lagt inn at personer som er vaksinere ikke behøver å være i ventekarantene. Presisert at personer  som har gjennomgått covid-19 ikke trenger å være i ventekarantene.