Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er sjelden og de få som får infeksjon andre gang får som regel ingen symptom eller et mye mildere forløp.

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er sjelden og de få som får infeksjon andre gang får som regel ingen symptom eller et mye mildere forløp.


Innhold på denne siden

NORMAL HVERDAG MED ØKT BEREDSKAP FRA 25.9. KL. 16

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Les mer i regjeringens pressemelding:

Denne siden er under oppdatering.

Tilgjengelig forskning på immunologisk hukommelse etter SARS-CoV-2-infeksjoner, og erfaringer fra både SARS-CoV-2 og andre koronavirus, indikerer at risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2  er ekstremt liten de første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter 3 måneder kan reinfeksjon forekomme, selv om det fortsatt er sjelden første 12 måneder (1). Ved reinfeksjon vil det som regel være et mye mildere eller asymptomatisk forløp, og smitteførende fase være kortere. 

PCR-resultater etter retesting kan være vanskelig å vurdere fordi langvarig PCR-positivitet er et kjent fenomen hos enkelte etter SARS-CoV-2 infeksjon (2, 3).

I enkelte spesielle tilfeller med høy klinisk mistanke er det likevel indisert å teste personer også før det har gått tre måneder siden forrige påviste SARS-CoV-2 infeksjon, spesielt hos eldre eller immunsupprimerte personer.

Det er samtidig viktig med utredning for annen mulig årsakt til symptomene.  Ved positiv test for SARS-CoV-2, og mistanke om reinfeksjon, skal referanselaboratoriet ved FHI kontaktes og prøve sendes inn til videre analyse, bl.a. helgenom-sekvensering (fortrinnsvis både førstegangs og annengangs prøve).

Bakgrunn

Risikoen for reinfeksjon og varighet av immunitet mot SARS-CoV-2 er foreløpig ikke tilstrekkelig studert, men det er rapportert sikre tilfeller av reinfeksjon i internasjonale publikasjoner (4, 12).

Vedvarende PCR-positivitet for SARS-CoV-2 RNA i opptil 12 uker etter infeksjon er et godt dokumentert fenomen (2, 4). I Sør-Korea ble 285 individer der man  mistenkte  reinfeksjon, undersøkt. Av 108 isolat man prøvde å dyrke, fant man ingen dyrkningspositive. Epidemiologisk oppfølging viste at ingen av disse personene hadde smittet andre (3). Årsaken til at enkelte har langvarig SARS-CoV-2 rest-positivitet er ikke kjent. 

Flere studier har beskrevet at de fleste pasientene har påvisbare antistoffer mot SARS-CoV-2  noen uker etter gjennomgått infeksjon, som vedvarer (inklusive nøytraliserende antistoff) over en lengre tid (5, 13).

De fleste utvikler en robust T-celle respons (CD4+ og CD8+) og produserer SARS-CoV- spesifikke minnes B-celler etter gjennomgått covid-19 infeksjon, som sannsynligvis varer en lengre periode (13). Det finnes dokumentert T-celle-hukommelsesrespons fra andre humane koronavirus og kryssreaktivitet mot C-terminal del av spikeproteinet på SARS-CoV-2, men kryssreaktive T-cellenes rolle når det gjelder å beskytte mot infeksjon eller sykdom som følge av SARS-CoV-2, er ukjent (6-8).

Hvor lenge varer beskyttelsen mot SARS-CoV-2?

I flere oppfølgingsstudier fra personer med gjennomgått Covid-19 finner man svært liten risiko for reinfeksjoner. Observasjonsdata per nå er opp til 10 mnd. Ved reinfeksjon er majoriteten asymptomatiske, og de som blir reinfisert vil med høy sannsynlighet ha kortvarig virusutskillelse og lavere virusnivåer, slik at smitteførende fase er redusert. I mange av de rapporterte tilfellene, har man ikke funnet videre spredning av smitte fra individer med reinfeksjon (4, 14). 

I en stor britisk studie (SIREN study) blant helsepersonell med regelmessig testing, ble beskyttelse mot reinfeksjon estimert til 84% etter gjennomgått Covid-19 under en oppfølgingstid på som mest 10 måneder. Etter gjennomgått infeksjon, var risikoen for symptomatisk infeksjon 93% lavere under oppfølgingstiden (15). Lignende grad av beskyttelse har vært observert blant sykehjemsbeboere, der man sett en 85% beskyttelse under en oppfølgingstid på 10 måneder (16). 

En del teorier underbygges også av data fra infeksjoner med andre humane koronavirus:

En modelleringsstudie på andre betakoronavirus (OC43 og HKU1) har vist at i gjennomsnitt varer immuniteten i 45 uker (9).

En annen nylig publisert nederlandsk studie så på reinfeksjon med de fire endemiske koronavirusene (OC43, HKU1, NL63, 229E) ved å følge antistoff hos ti menn i perioden 1985-2020. Reinfeksjon ble vurdert på bakgrunn av stigende antistoff mot respektive koronavirus og ble sett i sjeldne tilfeller tidligst etter 6-9 måneder, men i de fleste tilfeller etter 12 måneder (1).

I andre studier har man i visse tilfeller sett reinfeksjon etter 90 dager (10). 

I en inokulasjonsstudie med endemiske forkjølelsesvirus fra koronavirusfamilien fra 1990 ble  reinokulasjon gjort 12 måneder etter primærinfeksjon og i alle reinfeksjoner var personene asymptomatiske. De hadde også kortere virussekresjon (2,0 kontra 5,6 dager) enn ved primærinfeksjonen (11).

Fortsatt er reinfeksjon av SARS-CoV-2 sjelden, og oppfølgingsdata på reinfeksjoner og immunologisk hukommelse indikerer at det vil være vedvarende immunitet mot sykdom.

Referanser

1. Edridge, A.W.D., Kaczorowska, J., Hoste, A.C.R. et al. Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1083-1

2. Li N, Wang X, Lv T. Prolonged SARS-CoV-2 RNA Shedding: Not a Rare Phenomenon. J Med Virol 2020 Apr 29. doi: 10.1002/jmv.25952.

3. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Findings from Investigation and Analysis of re-positive cases. May 19, 2020. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=367267&nPage=1  

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Reinfection with SARS-CoV: considerations for public health response: ECDC; 2020

5. Huang, A.T., Garcia-Carreras, B., Hitchings, M.D.T. et al. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity. Nat Commun 11, 4704 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18450-4

6. Braun, J., Loyal, L., Frentsch, M. et al. SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 

7. Dan et al. Immunological Memory to SARS-CoV-2 Assessed for Greater than Six Months after Infection. BioRxiv .Pre-print downloaded Nov 17 from https://doi.org/10.1101/2020.11.15.383323

8. Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584, 457–462 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z

9. Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, Grad YH, Lipsitch M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 2020;368(6493):860-868. doi:10.1126/science.abb5793

10. Kiyuka PK, Agoti CN, Munywoki PK, Njeru R, Bett A, Otieno JR, et al. Human Coronavirus NL63 Molecular Epidemiology and Evolutionary Patterns in Rural Coastal Kenya. J Infect Dis. 2018 May 5;217(11):1728-39

11. Callow KA, Parry HF, Sergeant M, Tyrrell DA. The time course of the immune response to experimental coronavirus infection of man. Epidemiol Infect. 1990;105(2):435-446. doi:10.1017/s0950268800048019

12. Hall et al, Do antibody positive healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to November 2020. medRxiv doi:2021.01.13.21249642;

13. Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection [published online ahead of print, 2021 Jan 6]. Science. 2021;eabf4063. doi:10.1126/science.abf4063+

14. I.Q.A.-.Evidence summary of reinfection and the duration of antibody responses following SARS-CoV-2 infection. 2020. 

15. Hall, V.J., et al., SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large,multicentre, prospective cohort study (SIREN). The Lancet, 2021. 397(10283): p. 1459-1469. 

16.Krutikov, M., et al., Incidence of SARS-CoV-2 infection according to baseline antibody status in staff and residents of 100 long-term care facilities (VIVALDI): a prospective cohort study. The Lancet Healthy Longevity, 2021. 2(6): p. e362-e370.

Historikk

14.06.2021: Oppdatert vurdering av varighet av beskyttelse og nye referanser.

27.01.2021: Språkmessige omformuleringer og tydeliggjørende av anbefalinger. To nye referanser. 

24.11.2020: Første gang publisert.