Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nedjustert TISK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nedjustert TISK

Nedjustert TISK

I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK i en overgangsfase til en «normal hverdag med økt beredskap».

I lys av høy vaksinasjonsdekning og minsket risiko for økt sykdomsbyrde, vil det iverksettes en nedjustering av TISK i en overgangsfase til en «normal hverdag med økt beredskap».


Innhold på denne siden

Hovedelementene i nedjustert TISK er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, nå med økt bruk av selvtesting, og isolasjon ved bekreftet smitte. Samtidig utgår karanteneplikten og smittesporing målrettes til å fremover kun gjelde de mest smitteutsatte, husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. For de som er nærkontakter vil det oppfordres til test eller testregime.

Her følger endringene i nedjustert TISK:

Testing

Det anbefales økt bruk av selvtester som anskaffes i offentlig regi, for symptomavklaring eller testing som nærkontakt. For bruksområder av forskjellige typer av antigen-hurtigtester og selvtester, se Antigen-hurtigtester.

Uvaksinerte «øvrige nærkontakter» har ikke lengre karanteneplikt og test under karantene, men vil i stedet være oppfordret til å ta en test så snart de er informert om at de har vært i kontakt med indekstilfeller. Testen kan være en antigen-hurtigtest, enten som selvtest i offentlig regi eller på teststasjon, eller en PCR-test.

Uvaksinerte «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» vil ikke ha karanteneplikt, men vil oppfordres til å teste seg regelmessig i et anbefalt testregime (eller oppfordres til å avstå fra kontakt med andre i 7 dager dersom de ikke velger å teste seg).

Test i stedet for karantene utgår, inkludert plikt til testing i skoler.

I en overgangsfase med nedjustert TISK og fremover, vil utvidet jevnlig testing (også kalt jevnlig massetesting), være mindre hensiktsmessig, og bør derfor fases ut. I kommuner med svært høyt smittetrykk over tid, kan det fortsatt vurderes, men en tidlig overgang til mer målrettet bruk med midlertidig målrettet jevnlig testing anbefales. Dersom situasjonen vurderes å være under kontroll, bør jevnlig testing utgå. All jevnlig testing er frivillig. 

For testkriterier: 

Isolering

Uendret isolasjonsplikt, les mer:

Smittesporing

Kommunene konsentrerer sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Indeks eller dennes foresatte skal oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Øvrige nærkontakter:

Andre kontakter rundt den smittede bør få informasjon om at det er påvist smitte i miljøet slik at de kan teste seg. Hvordan det er mest praktisk at denne informasjonen skal gis vil variere. Den kan gis av indeks, foresatte, en ansvarlig arrangør eller ved oppslag. Informasjon som bør gis til disse nærkontakter er:

  • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en indekspasient
  • Egenobservasjon av symptomer (i 10 døgn etter eksponering)
  • Lav terskel for ny test ved symptomer

Karantene

Karanteneplikten utgår.

Historikk

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Omfattende endringer av TISK og presisering av innhold i nedjustert TISK.

17.09.2021: Lagt til avsnitt om Justert TISK som gjelder fra 27.9.

17.09.2021: Lagt inn lenk til nyhetssak fra regjeringen.no om nedjustert TISK i kommunene fra 27. september.

02.09.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

13.08.2021: Lagt inn testregime som alternativ til karantene i tråd med endring i c-19 forskr § 4 og § 4 b gjeldende fra 16/8-21.

02.07.2021: Forsterket TISK er endret til TISK. Oppdatert i hht at krav om ventekarantene er tatt ut av forskriften. Oppsettet er endret og teksten omskrevet.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

05.05.2021: Fjernet setning om at vaksinerte ikke er unntatt smittekarantene, jf forskriftsendring.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Spesifisering av tid fra gjennomgått infeksjon

26.03.2021: Presisert forhold rundt ventekarantene.

15.03.2021: Lagt til følgende setning: Vaksinerte som defineres som nærkontakter er foreløpig ikke unntatt krav om smittekarantene etter Covid-19-forskriften.

14.03.2021: Tydeliggjøring av begrensning av bruk av «ventekarantene»

11.03.2021: Endret en setning i avsnittet om ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer.  

10.03.2021: Lagt inn at personer som er vaksinere ikke behøver å være i ventekarantene. Presisert at personer  som har gjennomgått covid-19 ikke trenger å være i ventekarantene.