Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Melding og varsling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Melding og varsling

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Laboratorier skal melde alle smittetilfeller av covid-19 til MSIS og til kommuneoverlegen i den kommunen pasienten oppholder seg. Utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal varsles.

Laboratorier skal melde alle smittetilfeller av covid-19 til MSIS og til kommuneoverlegen i den kommunen pasienten oppholder seg. Utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal varsles.


Alle tilfeller skal meldes til MSIS fra laboratorier,teststasjoner eller andre deler av helsetjenesten som tester for covid-19. Utfyllende informasjon om covid-19 relaterte sykehusinnleggelser, dødsfall og MIS-C blant barn og unge skal i tillegg meldes fra lege til MSIS med MSIS-klinikermelding. Covid-19 påvist med selvtest skal ikke meldes til MSIS eller MSIS-labdatabasen, hverken fra innbygger eller helsepersonell.

Melding av covid-19

Ethvert laboratorium og enhver lege som påviser eller diagnostiserer et tilfelle av covid-19, skal melde dette samme dag til MSIS gjennom vanlige meldingsrutiner, etter MSIS-forskriften §§ 2-1 til 2-3. Legen skal melde til til FHI. Laboratoriet og helsetjenesten, inkludert sykehjem, som tester med antigen hurtigtester, skal melde til MSIS. Resultat fra selvtester skal ikke meldes til MSIS. Alle svar, både positive og negative, for SARS-CoV-2 skal meldes til MSIS-labdatabasen elektronisk på format fastsatt av FHI. FHI har fått delegert myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette formkrav for meldingen for SARS-CoV-2, etter § 2-2.

Folkehelseinstituttet ga 22.12.2021 unntak for meldeplikt med MSIS-klinikermelding for leger for covid-19, i tråd med MSIS-forskriften § 2-1 andre ledd. For kommuner som har automatisert innmelding til MSIS fra smittesporingsløsningene via FIKS-klinikermelding vil det fortsatt være mulig å melde inn for alle tilfeller, selv om plikten bortfaller. Unntaket for meldeplikt gjelder ikke for tilfeller som oppfyller meldingskriterier for Multisystem inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 hos barn og unge (MIS-C,) eller for covid-19 relaterte innleggelser i sykehus og covid-19 relaterte dødsfall.

Den 6. april ble kommuneoverlegens varslingsplikt til Folkehelseinstituttet ved laboratoriebekreftede tilfeller av covid-19 avsluttet, og fra 16. desember 2021 ble varslingsplikt fra laboratorier til kommunelegen avsluttet. Varslingsplikten ble erstattet med at laboratoriene melder direkte til kommunelegen, på vegne av legen. Lege skal fra 22. februar 2022 ikke lenger sende kopi av melding til kommunelege for covid-19, etter at FHI I samråd med Helsedirektoratet fattet unntak for meldeplikt med hjemmel i MSIS-forskriften § 2-1 andre ledd.

Det er viktig at smitteverntiltak og kontaktsporing kan iverksettes uten unødig forsinkelse.

Kriteriene ovenfor vil være gjenstand for løpende vurdering basert på utviklingen av pandemien.  

Varsling av dødsfall

Varslingsplikt for covid-19 relaterte dødsfall ble fjernet fra 28.01.2022. Elektronisk dødsmelding til Dødsårsaksregisteret skal fortsatt sendes.

Varsling av utbrudd av covid-19

Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv. Se mer om utbruddsvarsling her:

Utbrudd kan defineres som:

  • Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom, eller
  • To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde

Ved covid-19 behøver ikke utbrudd som er begrenset til én husstand varsles, men dersom man mistenker ytterligere spredning, det involverer flere husstander eller utbruddet har skjedd i en setting utenfor privat husstand, bør det varsles.

Utbrudd begrenset til en husstand kan likevel varsles i Vesuv dersom kommunelegen ønsker å ha det registrert der for egen oversikt.

Vesuv skal ikke inneholde personsensitive data, unngå derfor å oppgi personidentifiserbare opplysninger i fritekstfeltene.

Historikk

02.03.2022: Oppdatert med unntak for meldeplikt for leger til kommuneleger, og endring i praksis for laboratorier.

16.12.21: Varslingsplikt fra laboratorier til kommunelegen er erstattet ved at laboratoriene melder direkte til kommunelegen i form av daglige oversikter, på vegne av rekvirerende lege.

16.03.2021: Lagt til setning om at Vesuv ikke skal inneholde personsensitive data.

09.12.2020: Avsnittet "Melding av covid-19 til MSIS: Justert tekst i forbindelse med at antigen-hurtigtester tas i bruk.

27.10.2020: Lagt lenke til: Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

08.10.2020: Lagt til avsnitt om utbruddsvarsling.

29.04.2020: Lagt til kriterier for melding til MSIS: Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av SARS-CoV-2 ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvemateriale.

13.4.2020: Formuleringer om "sannsynlig tilfelle" lagt inn.

6.4.2020: Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

23.03.20: Redaksjonell endring

27.02.20: Endret rutinen for melding og varsling av nytt koronavirus: Det er ikke lenger behov for å varsle smittevernvakten ved FHI om personer med milde symptomer.