Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Melding og varsling»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Melding og varsling

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Laboratorier skal melde alle smittetilfeller av covid-19 til kommuneoverlegen i den kommunen pasienten oppholder seg. Dødsfall av covid-19 og utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal varsles.

Laboratorier skal melde alle smittetilfeller av covid-19 til kommuneoverlegen i den kommunen pasienten oppholder seg. Dødsfall av covid-19 og utbrudd i og utenfor helseinstitusjoner skal varsles.


Alle tilfeller skal meldes til MSIS fra laboratorier/teststasjoner og utfyllende informasjon fra lege.

Melding av covid-19

Den 6. april avsluttes kommuneoverlegens varslingsplikt til Folkehelseinstituttet ved laboratoriebekreftede tilfeller av covid-19, og fra den 16. desember 2021 avsluttes varslingsplikt fra laboratorier til kommunelegen. Varslingsplikten erstattes med at laboratoriene melder direkte til kommunelegen, på vegne av legen. Det anses tilstrekkelig at laboratoriet sender oversikter daglig/etter avtale direkte til kommunelegen, på vegne av rekvirerende lege.

Meldeplikt for smittsomme sykdommer er regulert av MSIS-forskriften kapittel 2. § 2-1 regulerer meldeplikt for legen. Legen skal melde til kommunelegen og til FHI. § 2-3 regulerer laboratorienes meldeplikt. Laboratoriet skal melde til MSIS (FHI). § 2-2 gjelder formkrav til melding etter § 2-1 og 2-3. FHI har fått delegert myndighet til å fastsette formkrav for meldingen. I en svært presset pandemisituasjon er det behov for å forenkle meldeplikten for lege og laboratorier. Dette er viktig for å sikre at smitteverntiltak og kontaktsporing kan iverksettes så raskt som mulig.

Ethvert laboratorium og enhver lege som påviser eller diagnostiserer et tilfelle av covid-19, skal melde dette samme dag til MSIS gjennom vanlige meldingsrutiner, etter MSIS-forskriften §§ 2-1 til 2-3.Folkehelseinstituttet vil varsle bekreftede tilfeller til WHO jamfør forpliktelser etter IHR-forskriften. Kriterier for melding er påvisning av SARS-CoV-2 ved isolering, nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvematerial eller påvisning av antigen i klinisk prøvemateriale.

Alle svar, både positive og negative, på antigentest for SARS-CoV-2 skal meldes til MSIS og MSIS-laboratoriedatabasen elektronisk på format fastsatt av FHI, jf. MSIS-forskriften § 2-2 første ledd. Helse- og omsorgsdepartementet har delegert denne myndigheten til FHI for SARS-CoV-2. Videre er multisystem inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 hos barn og unge inkludert med egne kriterier i meldingskriteriene til MSIS

Kriteriene ovenfor vil være gjenstand for løpende vurdering basert på utviklingen av utbruddet.  

Varsling av dødsfall

Kommuneoverlegen (eventuelt annet helsepersonell dersom kommuneoverlegen ikke kan nås) skal etter MSIS-forskriften § 3-1 varsle dødsfall med covid-19, til Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.

Varsling av utbrudd av covid-19

Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv. Se mer om utbruddsvarsling her:

Utbrudd kan defineres som:

Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom

eller

To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde

Ved covid-19 behøver ikke utbrudd som er begrenset til én husstand varsles, men dersom man mistenker ytterligere spredning, det involverer flere husstander eller utbruddet har skjedd i en setting utenfor privat husstand, bør det varsles.

Utbrudd begrenset til en husstand kan likevel varsles i Vesuv dersom kommunelegen ønsker å ha det registrert der for egen oversikt.

Vesuv skal ikke inneholde personsensitive data, unngå derfor å oppgi personidentifiserbare opplysninger i fritekstfeltene.

Historikk

16.12.21: Varslingsplikt fra laboratorier til kommunelegen er erstattet ved at laboratoriene melder direkte til kommunelegen i form av daglige oversikter, på vegne av rekvirerende lege.

16.03.2021: Lagt til setning om at Vesuv ikke skal inneholde personsensitive data.

09.12.2020: Avsnittet "Melding av covid-19 til MSIS: Justert tekst i forbindelse med at antigen-hurtigtester tas i bruk.

27.10.2020: Lagt lenke til: Elektronisk MSIS-melding - veiledning for innmelder

08.10.2020: Lagt til avsnitt om utbruddsvarsling.

29.04.2020: Lagt til kriterier for melding til MSIS: Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av SARS-CoV-2 ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvemateriale.

13.4.2020: Formuleringer om "sannsynlig tilfelle" lagt inn.

6.4.2020: Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

23.03.20: Redaksjonell endring

27.02.20: Endret rutinen for melding og varsling av nytt koronavirus: Det er ikke lenger behov for å varsle smittevernvakten ved FHI om personer med milde symptomer.